• افزایش ۴۱٬۹۲۶٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳:۰۱:۱۶

    شاخص کل با ۴۱٬۹۲۶٫۸ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۵۰٬۴۷۱٫۳ رسید.