• توضیح دبیرکل کانون کارگزاران بورس درباره تغییر ضریب تعدیل اعتبار.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۲:۲۳:۰۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روح الله میرصانعی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر اجازه افزایش ضریب اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد به سازمان بورس در صورت لزوم به رادیو اقتصاد گفت: این مصوبه در عمل ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری شرکت های کارگزاری را افزایش نمی دهد بلکه اختیار افزایش آن را به سازمان بورس داده که در صورت لزوم نسبت به افزایش این ضریب اقدام کند. وی افزود: سازمان بورس و کمیته پایش ریسک بازار از قبل این اختیار را داشتند که ضریب تعدیل اعتباری کارگزاران را افزایش یا کاهش دهند . بنابراین اتفاق جدیدی نیست. میرصانعی ادامه داد: سازمان بورس و کمیته پایش ریسک بازار بسته به شرایط بازار، ریسک اعتباری کارگزاران و ریسک اعتباری بازار این ضریب را در مقاطع زمانی مختلف بین ۱۰ تا ۶۰ درصد تغییر داده اند . این مصوبه هم صرفا بر اختیار سازمان بورس مبنی بر افزایش ضریب تعدیل صحه گذاشته در صورتی که از قبل این اختیار وجود داشت و سازمان می‌توانست چنین کاری را انجام دهد.