• عرضه بلوک ۱۱.۵۹ درصدی سهام بازداشتی "شصفها" در بازار پایه.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۲:۲۲:۳۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بلوک ۱۱.۵۹ درصدی شرکت پتروشیمی اصفهان توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی بطور عمده و نقد در بازار پایه فرابورس روانه میز فروش می شود. به این ترتیب، مقرر شده ۳۴ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۵۰ سهم در نماد "شصفها ۴" با موضوع فروش اوراق بهادار بازداشتی روز شنبه ۱۵ شهریور از طریق کارگزاری شهر عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۱۲۵۱۹۹ ریال، قیمت پایه کل ۴۳۵.۴ میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت ۴۳.۵ میلیارد تومان تعیین شده است. کارگزار خریدار باید سپرده حضور در رقابت معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل را بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط( حداقل ۳ ماهه) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا به شرکت فوق تحویل داده و تاییدیه مربوطه را به معاونت بازارهای خارج از بورس و فرابورس ارائه کند.