• دستورالعمل ۱۳سال قبل مجوز کارگزارها لغو شد / توضیح معاون سازمان بورس.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۲:۲۱:۵۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی ابلاغ مصوبه اواخر تیر سال جاری هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار توسط وزیر اقتصاد مبنی بر فراهم شدن شرایط صدور مجوز راه اندازی کارگزاری‌های جدید به سازمان بورس ، مصوبه قبلی و مربوط به سال ۸۶ لغو شد. طبق این ابلاغیه، سازمان بورس باید تا پایان مرداد ، دستورالعمل جدید راه اندازی کارگزاری‌های بورس را آماده می کرد تا همه متقاضیان دارای شرایط و اهلیت ، امکان تأسیس این کسب و کار را می داشتند. در صورتی که سازمان بورس دستورالعمل جدید تأسیس کارگزاری بورس را تهیه نکند، دستورالعمل قبلی صدور مجوز تأسیس کارگزاری بورس که سازمان بورس و اوراق بهادار آن را در سال ۸۶ ملاک عمل قرار داده، ملغی اثر خواهد شد. براساس این گزارش، با این اوصاف در حالی دستورالعمل مصوب ۳۱ شهریور ۸۶ هیات مدیره سازمان بورس لغو شده که محمدرضا معتمد معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به بورس پرس گفت : با توجه به تصمیم وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار ، دستورالعمل جدیدی در حالی تدوین است. وی ادامه داد: این دستورالعمل بعد از تکمیل و دریافت نظرات فعالان و کارشناسان ، توسط هیات مدیره سازمان بورس ، تصویب و در همین ماه به وزارت اقتصاد ارسال می شود.