• برنامه افزایش سرمایه شرکت فرابورسی از دو محل آورده نقدی و سود انباشته.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۲:۱۸:۱۰

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت مینو شرق که در بازار دوم معاملات فرابورس حضور دارد ، برنامه افزایش سرمایه ۷۷ درصدی از دو محل داد. براین اساس، "غمینو" درصدد است سرمایه فعلی را از ۵۶.۳ به ۱۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی، بهبود وضعیت مالکانه و افزایش ظرفیت های تولیدی شود.