• اساسنامه‌ای برای سهامی عام شدن کارگزاری‌ها تدوین نشده است.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۲:۱۶:۱۹

    روح اله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که قرار بود شرکت‌های کارگزاری از شهریور ماه وارد بورس شوند و برخی از آنها سهامی عام شوند، آیا این کار انجام شد، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار هنوز اساسنامه شرکت‌های سهامی عام برای کارگزاران بورس را تهیه و تصویب نکرده است و به محض اینکه این اساسنامه به تصویب سازمان بورس برسد، برخی از کارگزاران که تمایل دارند، می‌توانند در بورس اوراق بهادار یا فرابورس پذیرفته شوند. وی گفت:‌ این تعلل سازمان بورس است که هنوز اساسنامه شرکت سهامی عام برای کارگزاری‌های بورس را تصویب نکرده است، هر چه زودتر این اساسنامه تهیه و تصویب شود برخی کارگزاری‌های بزرگ تقاضا می‌‌دهند و به شرکتهای سهامی عام تبدیل می‌شوند، بنابر این هنوز راه برای سهامی عام شدن کارگزاری‌ها باز نشده است. میرصانعی در مورد اینکه چه تعداد از کارگزاری‌های بورس ظرفیت تبدیل شدن به شرکت سهامی عام را دارند گفت: هنوز تخمینی در این زمینه ندارم، اما راه سهامی عام شدن کارگزاری‌ها باز نشده است. دبیر کل کانون کارگزاران بورس همچنین در پاسخ به این پرسش که قرار بود انحصار مجوز کارگزاری‌های بورس شکسته شود،‌ آیا این کار انجام شده، گفت: هنوز دستورالعملی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای اعطای مجوز جدید شرکت کارگزاری بورس نیامده است. وی گفت: ‌در حال حاضر ۱۰۸ شرکت کارگزاری بورس در کشور فعال هستند که تعدادی از آنها مربوط به بانک‌ها هستند تقریبا همه بانک‌های کشور شرکت کارگزاری دارند.