• افزایش ۳۹٬۱۷۷ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۲:۰۲:۲۸

    شاخص کل با ۳۹٬۱۷۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۴۷٬۷۲۱٫۵ رسید.