• توزیع ۵۱ ریال سود نقدی های وب برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۱:۵۳:۴۱

    شرکت داده گستر عصر نوین - های وب طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ مبلغ ۵۱ ریال (۱۰ درصد) از سود ۵۱۰ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.