• افزایش۳٬۵۲۸٬۸۱۰٬۴۹۲٫۶۶ درصدی سرمایه
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۱:۴۸:۰۰

    شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سرمایه خود را از ۵ میلیون ریال به ۱۷۶٬۴۴۰٬۵۲۹٫۶۳ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳٬۵۲۸٬۸۱۰٬۴۹۲٫۶۶ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۱ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد