• توقف نمادهای معاملاتی (کسرام)،(غدشت)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۱:۳۸:۵۲

    به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های پارس سرام(کسرام)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، دشت مرغاب(غدشت)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران