• ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۶:۴۶:۵۳

    شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس سرمایه خود را از ۱۰ میلیون ریال به ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۹٬۹۹۹٬۹۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۷/mm/۱۶ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد