• افزایش ۳۵٬۰۹۶٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۱:۰۱:۲۳

    شاخص کل با ۳۵٬۰۹۶٫۴ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۴۳٬۶۴۰٫۹ رسید.