• افزایش ۲۶٬۲۹۱٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۲:۰۸

    شاخص کل با ۲۶٬۲۹۱٫۳ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۳۴٬۸۳۵٫۸ رسید.