• گشایش نماد اوراق حق تقدم استفاده تسهیلات مسکن مرداد ۱۳۹۹ (تسه۹۹۰۵۱)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰۹:۵۸:۵۶

    به اطلاع می‌رساند؛ امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مرداد ماه ۱۳۹۹ (تسه۹۹۰۵۱)، در بازار عادی با محدودیت دامنه نوسان ۵ درصدی قیمت گشایش می‌یابد. دامنه نوسان قیمت بر اساس قیمت پایانی معاملات روز قبل در نماد (تسه۹۹۰۴۱) می‌باشد. قیمت پایانی اوراق، میانگین موزون معاملات روزانه اوراق می باشد. لازم به ذکر است محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مرداد ماه ۱۳۹۹ (تسه۹۹۰۵۱) تعداد ۲۸۰ ورقه تعیین گردیده است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران