• بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (حبندر۱)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰۹:۲۳:۳۹

    کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حبندر۱) ، پس از افشا اطلاعات با اهمیت گروه (الف)، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش ۳۰ دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس