• آغازمعاملات ثانویه اوراق مرابحه عام دولت
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰۹:۱۹:۰۳

    به اطلاع می‌رساند؛ اوراق مرابحه عام دولت۴-شرایط خاص۰۲۰۷ در نماد معاملاتی (اراد۴۰۱)، اوراق مرابحه عام دولت۴-شرایط خاص ۰۱۰۶ در نماد معاملاتی (اراد۴۲۱) و اوراق مرابحه عام دولت۴- شرایط خاص ۰۰۰۷ در نماد معاملاتی (اراد۴۴۱) پس از پذیره‌نویسی به منظور آغاز معاملات ثانویه، امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش می‌یابد. اوراق مذکور در نماد معاملاتی (اراد۴۰۱) ۳۹ ماهه با نرخ ۱۷ درصد، در نماد معاملاتی (اراد۴۲۱) ۲۵ ماهه با نرخ ۱۶ درصد و در نماد معاملاتی (اراد۴۴۱) ۱۴ ماهه با نرخ ۱۵ درصد سالانه تا سررسید می‌باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروریست: ۱) محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) به میزان ۲۵.۰۰۰ ورقه می‌باشد. ۲) اوراق با شرایط خاص و فاقد بازارگردان می‌باشد. ۳) تسویه حساب و پایاپای این اوراق به صورت T+۱ می‌باشد. سایر اطلاعات این اوراق در اطلاعیه‌های شما ره ۱۹۸۵/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ و شماره ۲۰۰۴/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ و شماره ۲۰۰۳/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ و شماره ۲۰۲۹/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ و شماره۲۰۳۴/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ این شرکت در سایت رسمی فرابورس ایران در دسترس می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران