• بازگشایی نمادهای معاملاتی (جم)،(وامید)،(بفجر)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰۹:۱۵:۵۴

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی جم(جم)، مدیریت سرمایه گذاری امید(وامید)، فجر انر‍ژی خلیج فارس(بفجر) با توجه به افشای اطلاعلات با اهمیت گروه "ب" با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران