• معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰۸:۰۴:۲۷

    ۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۹۹/۰۶/۰۸ ونمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۹۹/۰۶/۰۸ پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز می گردد. مدیریت عملیات بازار