• مشارکت بانک سپه در افزایش سرمایه ۲۳۳ درصدی "وامید" از سه محل.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰۷:۱۶:۲۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری امید از موافقت بانک مرکزی با مشارکت بانک سپه در انجام افزایش سرمایه ۲۳۳ درصدی از سه محل خبر داد و با توقف نماد روبرو شد. براین اساس، "وامید" اعلام کرد: باتوجه به موافقت بانک مرکزی با مشارکت بانک سپه در انجام افزایش سرمایه سرمایه گذاری امید با افزایش سرمایه از ۳ به ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۳۳ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران ، اندوخته سرمایه ای و سود انباشته موافقت شد. انجام افزایش سرمایة فوق منوط به موافقت سازمان بورس و تصویب مجمع فوق العاده است.