• هفتمین شرکت در تابلو توافقی بازار سوم فرابورس درج شد.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰۷:۱۶:۰۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با موافقت کمیته درج شرکت فرابورس، گروه صنعتی و معدنی امیر از ۳ شهریور با نماد "وامیر" در گروه استخراج کانه های فلزی به عنوان هفتمین نماد معاملاتی در تابلوی توافقی بازار سوم فرابورس درج شدند. بنابراین گزارش، شرکت های سرمایه گذاری افتخار سهام، سرمایه گذاری لقمان، اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، قند تربت جام، سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز و پیمان غرب به ترتیب به عنوان اولین تا ششمین نماد معاملاتی در تابلو توافقی بازار سوم فرابورس درج شدند.