• کاهش ۵۳٬۶۷۰٫۹ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۸:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۵۳٬۶۷۰٫۹ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۰۸٬۵۴۴٫۵ رسید.