• کاهش ۵۳٬۶۷۱٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۷:۱۵:۳۹

    شاخص کل با ۵۳٬۶۷۱٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۰۸٬۵۴۳٫۹ رسید.