• توزیع ۶۰ ریال سود نقدی وسینا برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۶:۱۸:۱۳

    شرکت بانک سینا طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ مبلغ ۶۰ ریال (۳۴٫۸۸ درصد) از سود ۱۷۲ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.