• کاهش ۵۳٬۷۰۳٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۶:۱۵:۲۹

    شاخص کل با ۵۳٬۷۰۳٫۲ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۰۸٬۵۱۲٫۲ رسید.