• کاهش ۵۳٬۷۲۵٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۵:۱۵:۳۶

    شاخص کل با ۵۳٬۷۲۵٫۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۰۸٬۴۹۰ رسید.