• اطلاعیه درخصوص نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۵:۱۴:۴۴

    به اطلاع می رساند،ارزش خالص دارایی های روز هر سهم شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج) در روز جاری دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳- ۱۳۱۳ ریال می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران