• کاهش ۵۳٬۷۴۸٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۴:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۵۳٬۷۴۸٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۰۸٬۴۶۷٫۲ رسید.