• کاهش ۵۳٬۷۷۳٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۳:۰۱:۰۱

    شاخص کل با ۵۳٬۷۷۳٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۰۸٬۴۴۲٫۳ رسید.