• توقف نماد معاملاتی (سشمالح)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۲:۰۸:۰۵

    به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت سیمان شمال(سشمالح) با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران