• کاهش ۵۴٬۹۶۴٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۲:۰۱:۱۱

    شاخص کل با ۵۴٬۹۶۴٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۰۷٬۲۵۰٫۸ رسید.