• زمان بهره برداری پروژه جدید شرکت بورسی با بهای تمام شده ۵۰۰ میلیونی.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۳۷:۱۷

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بیسکویت گرجی از زمان بهره برداری پروژه جدید با بهای تمام شده ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا شد. براین اساس، "غگرجی" زمان بهره برداری از پروژه بهبود عملکرد ماشین آلات را یک مهر ماه با بهای تمام شده ۵۰۰ میلیون تومانی اعلام کرده است. ظرفیت اسمی و عملی بهره برداری از محصول، افزایش ۱۵ درصدی تولید است و محصولات حاصل از بهره برداری و جایگاه در درآمد فروش بستگی به بازار عرضه و تقاضا دارد.