• بازگشایی نمادهای (افق ملت)، (فیروزه)، (کاردان) و (صنوین)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۰۱:۳۳

    به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی صندوقهای سرمایه گذاری افق ملت (افق ملت)، شاخص ۳۰ شرکت فیروزه (فیروزه) ، صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (کاردان) و سپهر اندیشه نوین(صنوین) با توجه به رفع اشکال در بروزرسانی NAV آماده انجام معامله می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران