• کاهش ۵۴٬۰۹۶٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۰۱:۱۱

    شاخص کل با ۵۴٬۰۹۶٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۰۸٬۱۱۸٫۷ رسید.