• اطلاعیه در خصوص صندوقهای (افق ملت)، (فیروزه)، (کاردان) و(صنوین)
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۰:۱۳:۴۰

    به اطلاع می رساند به دلیل اشکال در بروزرسانی NAV در صندوقهای سرمایه گذاری افق ملت (افق ملت)، شاخص ۳۰ شرکت فیروزه (فیروزه) ، صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (کاردان) و سپهر اندیشه نوین(صنوین) نمادهای مذکور تا رفع مشکل قابل معامله نمی باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران