• کاهش ۴۶٬۲۴۵٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۱:۰۷

    شاخص کل با ۴۶٬۲۴۵٫۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۶۱۵٬۹۶۹٫۶ رسید.