• افزایش۵۵٫۵۶ درصدی سرمایه کاسپین
    ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۵:۴۴:۲۳

    شرکت داروسازی کاسپین تامین سرمایه خود را از ۴۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۷۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۵٫۵۶ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۵ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد