• افزایش۴۳٫۷۵ درصدی سرمایه اعتلا
    ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰۹:۳۴:۵۲

    شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سرمایه خود را از ۸۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۴۳٫۷۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۱۴ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد