• افزایش۳۱۴٫۰۹ درصدی سرمایه وبملت
    ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۵:۳۹:۲۳

    شرکت بانک ملت سرمایه خود را از ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲۰۷٬۰۴۲٬۸۶۲ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳۱۴٫۰۹ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۳۱ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد