• افزایش۳۸۷٫۵۱ درصدی سرمایه قاسم
    ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۲:۰۹:۱۰

    شرکت قاسم ایران سرمایه خود را از ۶۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲٬۹۲۵٬۰۸۹ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳۸۷٫۵۱ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۹ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد