• افزایش۱۲۳٫۲۱ درصدی سرمایه دعبید
    ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳:۱۶:۲۳

    شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی سرمایه خود را از ۲٬۰۱۶٬۰۰۰ میلیون ریال به ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۲۳٫۲۱ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۷ افزایش از محل اندوخته: ۸۱٫۹۳ درصد افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۸٫۰۷ درصد