آموزش‌ها آموزش تحلیل بنیادی - قسمت هشتم
۱۳۹۷/۰۵/۱۳
شهریار_هاشمی بنیادی
آموزش‌ها آموزش تحلیل بنیادی - قسمت هفتم
۱۳۹۷/۰۵/۱۳
شهریار_هاشمی بنیادی
آموزش‌ها آموزش تحلیل بنیادی - قسمت ششم
۱۳۹۷/۰۳/۲۹
مقدمات تحلیل بنیادی
شهریار_هاشمی بنیادی
آموزش‌ها آموزش تحلیل بنیادی - قسمت پنجم
۱۳۹۷/۰۳/۲۹
شهریار_هاشمی بنیادی
آموزش‌ها آموزش تحلیل بنیادی - قسمت سوم
۱۳۹۷/۰۲/۲۴
شهریار_هاشمی بنیادی
آموزش‌ها آموزش تحلیل بنیادی - قسمت چهارم
۱۳۹۷/۰۲/۲۴
شهریار_هاشمی بنیادی
آموزش‌ها آموزش تحلیل بنیادی - قسمت اول
۱۳۹۷/۰۲/۲۳
آموزش مفاهیم اولیه سرمایه گذاری
شهریار_هاشمی بنیادی
آموزش‌ها آموزش تحلیل بنیادی - قسمت دوم
۱۳۹۷/۰۲/۲۳
شهریار_هاشمی بنیادی
آموزش‌ها آموزش ابزار تکنیکال ره‌آورد ۳۶۵ قسمت دوم
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
علیرضا_زارع وب_سایت
آموزش‌ها آموزش وب سایت ره‌آورد ۳۶۵ قسمت دوم
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
علیرضا_زارع وب_سایت
آموزش‌ها آموزش وب سایت ره‌آورد ۳۶۵ قسمت اول
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
علیرضا_زارع وب_سایت
آموزش‌ها آموزش ابزار تکنیکال ره‌آورد ۳۶۵ قسمت اول
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
علیرضا_زارع وب_سایت
آموزش‌ها آموزش تحلیل تکنیکال با ره آورد ۳۶۵- قسمت ششم تقاضا موثر
۱۳۹۶/۱۱/۲۴
در این قسمت عوامل تاثیرگزار بر تقاضا موثر در بازار کالا جهانی را بررسی می کنیم
تکنیکال مقدماتی رضا_خادمی
آموزش‌ها آموزش تحلیل تکنیکال - روند نزولی
۱۳۹۶/۰۸/۲۲
در این قسمت به بررسی روند‌های نزولی و شرایط ایجاد این نوع روند می‌پردازیم و علایم شکست یک روند را معرفی می‌کنیم
تکنیکال مقدماتی رضا_خادمی نزولی روند
آموزش‌ها آموزش تحلیل تکنیکال - حمایت و مقاومت
۱۳۹۶/۰۷/۱۶
در این قسمت به بررسی حمایت های قیمت و مقاومت ها و روند قیمت می پردازیم.
تکنیکال مقدماتی رضا_خادمی حمایت مقاومت
آموزش‌ها آموزش تحلیل تکنیکال - نحوه کشف قیمت
۱۳۹۶/۰۷/۱۶
در این قسمت به نحوه کشف قیمت در بازار سرمایه می‌پردازیم
تکنیکال مقدماتی رضا_خادمی کشف قیمت
آموزش‌ها آموزش تحلیل تکنیکال - مفاهیم اولیه بازار سرمایه
۱۳۹۶/۰۷/۱۵
در این قسمت مفاهیم اولیه بنیادی و تکنیکال را معرفی می‌کنیم.
تکنیکال بنیادی مقدماتی رضا_خادمی
آموزش‌ها آموزش تحلیل تکنیکال با ره‌آورد ۳۶۵ - قسمت اول (معرفی وب سایت)
۱۳۹۶/۰۶/۲۰
در این قسمت وب سایت ره‌آورد ۳۶۵ و ابزارهای آن را معرفی و نحوه استفاده از آن را توضیح می‌دهیم.
تکنیکال مقدماتی رضا_خادمی