نماد تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین
دلار
۹۷/۰۱/۲۲ 54500 -4150 -0.0708 54500 54500 54500
یورو
۹۷/۰۳/۰۲ 74520 -800 -0.0106 75160 75160 74160
پوند
۹۷/۰۳/۰۲ 84760 -1140 -0.0133 85680 85680 84410
درهم
۹۷/۰۳/۰۲ 17220 -90 -0.0052 17290 17320 17130
لیر ترکیه
۹۷/۰۳/۰۲ 13110 -660 -0.0479 13340 13420 12910
یوان چین
۹۷/۰۳/۰۲ 9960 -80 -0.0080 10020 10020 9920
دلار سبزه
۹۶/۱۱/۲۵ 47700 -790 -0.0163 48500 48500 47700
دلار افشار
۹۶/۱۱/۲۵ 49060 -20 -0.0004 49060 49060 47930