نماد تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین
دلار
۱۶:۵۶:۳۶ 144700 -590 -0.0041 141980 145740 141980
یورو
۱۶:۵۶:۱۳ 170580 810 0.0048 166820 171050 166820
پوند
۱۶:۵۶:۱۳ 189750 -1370 -0.0072 185560 190270 185560
درهم
۱۶:۵۶:۱۳ 39400 -160 -0.0040 38660 39640 38660
لیر ترکیه
۱۶:۵۶:۱۳ 23140 170 0.0074 22630 23230 22630
یوان چین
۱۶:۵۶:۱۳ 21180 -10 -0.0005 20710 21260 20710
دلار سبزه
۹۶/۱۱/۲۵ 47700 -790 -0.0163 48500 48500 47700
دلار افشار
۹۶/۱۱/۲۵ 49060 -20 -0.0004 49060 49060 47930