نماد تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین
دلار
۹۷/۰۷/۱۰ 121000 -30770 -0.2027 138000 138000 121000
یورو
۹۷/۰۷/۱۸ 170680 500 0.0029 170120 170750 170090
پوند
۹۷/۰۷/۱۸ 195230 520 0.0027 194990 195340 194750
درهم
۹۷/۰۷/۱۸ 40410 50 0.0012 40320 40420 40300
لیر ترکیه
۹۷/۰۷/۱۸ 24440 170 0.0070 24210 24450 24190
یوان چین
۹۷/۰۷/۱۸ 21440 30 0.0014 21420 21470 21380
دلار سبزه
۹۶/۱۱/۲۵ 47700 -790 -0.0163 48500 48500 47700
دلار افشار
۹۶/۱۱/۲۵ 49060 -20 -0.0004 49060 49060 47930