نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین
سکه طرح قدیم
۹۷/۰۷/۱۷ 44000000 6400000 0.1702 40000000 44000000 40000000
سکه طرح جدید
۹۷/۰۷/۱۷ 46100000 5150000 0.1258 41300000 47500000 41050000
نیم سکه
۹۷/۰۷/۱۷ 23500000 4450000 0.2336 20750000 23500000 20750000
ربع سکه
۹۷/۰۷/۱۷ 11750000 50000 0.0043 10400000 11750000 10400000
سکه 1 گرمی
۹۷/۰۷/۱۷ 6800000 390000 0.0608 6600000 6800000 6600000
طلا مثقال 18 عیار
۹۷/۰۷/۱۸ 18350000 0 0.0000 18650000 19120000 18050000
طلا گرم 18 عیار
۹۷/۰۷/۱۸ 4236400 0 0.0000 4305700 4414200 4167100
طلا (دلار/ انس)
۹۷/۰۷/۱۸ 1186.2 -3.56 -0.0030 1189.96 1191.41 1185.78
نقره (دلار/ انس)
۹۷/۰۷/۱۸ 14.36 -0.06 -0.0042 14.42 14.46 14.34
متانول اروپا
۹۷/۰۷/۰۹ 428 9 0.0215 428 428 428
متانول آمریکای شمالی
۹۷/۰۷/۰۹ 496 11 0.0227 496 496 496
متانول آسیا
۹۷/۰۷/۰۹ 495 15 0.0313 495 495 495
اوره نقدی دریای سیاه
۹۷/۰۷/۰۸ 267.5 7.5 0.0288 267.5 267.5 267.5