نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین
سکه طرح قدیم
۹۷/۰۳/۰۲ 19400000 50000 0.0026 19275000 19400000 19200000
سکه طرح جدید
۹۷/۰۳/۰۲ 20100000 -60000 -0.0030 20090000 20170000 19945000
نیم سکه
۹۷/۰۳/۰۲ 9940000 -70000 -0.0070 9960000 9960000 9910000
ربع سکه
۹۷/۰۳/۰۲ 5730000 -70000 -0.0121 5750000 5750000 5700000
سکه 1 گرمی
۹۷/۰۳/۰۱ 3550000 20000 0.0057 3540000 3550000 3540000
طلا مثقال 18 عیار
۹۷/۰۳/۰۲ 8141500 21500 0.0026 8089500 8175000 8050000
طلا گرم 18 عیار
۹۷/۰۳/۰۲ 1878100 4600 0.0025 1867700 1886200 1858500
طلا (دلار/ انس)
۹۷/۰۳/۰۲ 1295.84 3.69 0.0029 1292.6 1298.62 1288.01
نقره (دلار/ انس)
۹۷/۰۳/۰۲ 16.5311 -0.0179 -0.0011 16.5104 16.6727 16.4524
متانول اروپا
۹۶/۱۰/۱۰ 380 50 0.1515 380 380 380
متانول آمریکای شمالی
۹۷/۰۲/۱۱ 496 0 0.0000 496 496 496
متانول آسیا
۹۷/۰۲/۱۱ 460 0 0.0000 460 460 460
اوره نقدی دریای سیاه
۹۶/۱۱/۱۱ 224 5 0.0228 224 224 224
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سكه9712-01 بورس کالا ۹۷/۰۳/۰۲ 2024000 12523 0.0062 2000210 2039500 2000210