نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین
سکه طرح قدیم
۱۱:۴۴:۱۱ 27000000 400000 0.0150 26800000 27000000 26800000
سکه طرح جدید
۱۵:۱۴:۱۰ 28875000 275000 0.0096 28925000 29150000 28630000
نیم سکه
۱۵:۱۳:۵۵ 13700000 150000 0.0111 13675000 13800000 13675000
ربع سکه
۱۵:۱۳:۵۵ 7125000 125000 0.0179 7075000 7150000 7075000
سکه 1 گرمی
۱۱:۵۲:۱۶ 4150000 50000 0.0122 4125000 4150000 4125000
طلا مثقال 18 عیار
۱۵:۱۳:۳۰ 10270000 69000 0.0068 10240000 10399000 10220000
طلا گرم 18 عیار
۱۵:۱۳:۳۰ 2371000 15900 0.0068 2364100 2400800 2359500
طلا (دلار/ انس)
۰۱:۰۳:۰۱ 1227.95 -0.12 -0.0001 1240.93 1245.06 1226.16
نقره (دلار/ انس)
۰۱:۰۳:۰۱ 15.5892 0.0012 0.0001 15.7882 15.865 15.5483
متانول اروپا
۹۷/۰۴/۱۰ 419 39 0.1026 419 419 419
متانول آمریکای شمالی
۹۷/۰۴/۱۰ 496 0 0.0000 496 496 496
متانول آسیا
۹۷/۰۴/۱۰ 490 0 0.0000 490 490 490
اوره نقدی دریای سیاه
۹۷/۰۳/۰۹ 217.7 -6.3 -0.0281 217.7 217.7 217.7