نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین
سکه طرح قدیم
۱۴:۰۰:۰۵ 42010000 340000 0.0082 41830000 42010000 41830000
سکه طرح جدید
۱۶:۵۵:۲۱ 45200000 120000 0.0027 44700000 45350000 44650000
نیم سکه
۹۷/۰۶/۲۶ 21100000 -100000 -0.0047 21100000 21100000 21100000
ربع سکه
۹۷/۰۶/۲۵ 11100000 190000 0.0174 11000000 11100000 11000000
سکه 1 گرمی
۹۷/۰۶/۲۵ 6400000 200000 0.0323 6400000 6400000 6400000
طلا مثقال 18 عیار
۱۶:۵۲:۰۷ 17380000 310000 0.0182 17060000 17410000 17060000
طلا گرم 18 عیار
۱۶:۵۲:۰۷ 4012500 71600 0.0182 3938600 4019400 3938600
طلا (دلار/ انس)
۰۰:۲۹:۰۸ 1199.44 1.55 0.0013 1199.1 1211.05 1191.98
نقره (دلار/ انس)
۰۰:۳۰:۱۴ 14.31 0 0.0000 14.33 14.33 14.31
متانول اروپا
۹۷/۰۴/۱۰ 419 39 0.1026 419 419 419
متانول آمریکای شمالی
۹۷/۰۵/۱۰ 485 -11 -0.0222 485 485 485
متانول آسیا
۹۷/۰۵/۱۰ 480 -10 -0.0204 480 480 480
اوره نقدی دریای سیاه
۹۷/۰۶/۰۹ 260 42.3 0.1943 260 260 260