۹۲
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۱۱%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۷۵۰,۰۵۵.۱۸B
ارزش بازار متوقف شده
۲۱۷
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ کاصفا
کاشی اصفهان
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۰۳۵ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۳,۳۸۹ ۵۰۸.۳۵B ۰.۰۱%
۲ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۶۸۲ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۲۵.۵۰B ۰.۰۰%
۳ وکاسپی
اعتباری کاسپین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۶۷۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۴%
۴ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۳۸۱ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۰۰%
۵ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۳۰۶ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۷۰۸ ۱۰.۶۲B ۰.۰۰%
۶ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۰۶ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۰۷۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۷,۴۳۷.۵۰B ۰.۱۰%
۸ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۱,۰۱۹ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۴۶,۵۶۷ ۹,۳۱۳.۴۰B ۰.۱۳%
۹ کچینی
چینی ایران
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۹۶۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۳,۰۳۴ ۵۰۶.۷۷B ۰.۰۱%
۱۰ ونور
موسسه اعتباری نور
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۸۳۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱,۰۰۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۱ قیستو
قند بیستون
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۳۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۸۰۰ ۳۸۴.۰۰B ۰.۰۱%
۱۲ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۷۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۹۱.۹۵B ۰.۰۰%
۱۳ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۷۷۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۲۷۷.۵۰B ۰.۰۰%
۱۴ کنیلو
کاشی نیلو
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۳,۳۰۰ ۴۹۵.۰۰B ۰.۰۱%
۱۵ شپمچا
پارس پامچال
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰,۳۵۳ ۳۱۰.۵۹B ۰.۰۰%
۱۶ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۳۵.۹۹B ۰.۰۰%
۱۷ شوش
پاک وش
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۸,۸۵۹ ۷,۰۰۰.۷۹B ۰.۱۰%
۱۸ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۳۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲,۰۸۶ ۲۰,۸۶۰.۰۰B ۰.۲۹%
۱۹ معیار
سر. معیار صنعت پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۹۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۶,۲۴۱ ۳۱۲.۰۵B ۰.۰۰%
۲۰ کالا4
سایر اشخاص بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۸,۶۴۹ ۱۰,۷۲۴.۷۶B ۰.۱۵%
۲۱ تفیرو
مهندسی فیروزا
فرابورس تجهیزات بالابر و جابجایی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع عادی و فوق العاده ۲۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۵,۰۱۶ ۱۸۰.۱۹B ۰.۰۰%
۲۲ شلیا
مواد ویژه لیا
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۸۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۰,۴۶۹ ۸۴۶.۱۰B ۰.۰۱%
۲۳ ثاژن
سخت آژند
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۵۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲,۲۵۷ ۹۰۲.۸۰B ۰.۰۱%
۲۴ سایرا
ایرانیت
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۷,۰۰۱ ۳۱۹.۲۵B ۰.۰۰%
۲۵ رفاه
فروشگاه رفاه
فرابورس خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۱,۴۹۰ ۵,۱۷۵.۲۲B ۰.۰۷%
۲۶ بایکا
کابلسازی ایران
فرابورس سیم و کابل عایق ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۲۸,۳۰۱ ۱,۰۶۹.۷۸B ۰.۰۲%
۲۷ سمتاز
سیمان ممتازان کرمان
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۳,۹۳۶ ۲,۳۶۱.۶۰B ۰.۰۳%
۲۸ هفردا
راهیابان فردا
فرابورس مدیریت پسماند ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱,۱۰۰ ۱۱۰.۰۰B ۰.۰۰%
۲۹ ودانا
سر. دانایان پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۵۱۰ ۶۸۸.۵۰B ۰.۰۱%
۳۰ فنرژی
گسترش صنایع آذرآب
فرابورس تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۴,۹۷۸ ۸۱۲.۲۱B ۰.۰۱%
۳۱ وهنر
گروه توسعه هنر ایران
فرابورس فعالیت‏های هنری ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۴,۰۰۰ ۳,۴۰۰.۰۰B ۰.۰۵%
۳۲ آینده
آینده سازان بهشت پارس
فرابورس پرورش محصولات و باغبانی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۲,۵۶۹ ۱,۰۷۳.۴۱B ۰.۰۲%
۳۳ بخاور
بیمه زندگی خاورمیانه
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۶۰۱ ۷۲۱.۲۰B ۰.۰۱%
۳۴ وحکمت
بیمه حکمت صبا
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۶۳۸ ۱,۵۹۵.۰۰B ۰.۰۲%
۳۵ پلوله
گازلوله
فرابورس محصولات پلاستیکی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۷,۷۲۴ ۱,۷۳۷.۹۰B ۰.۰۲%
۳۶ خعمرا
توسعه و عمران شهرستان نائین
فرابورس قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۴,۲۰۰ ۳۳۶.۰۰B ۰.۰۰%
۳۷ ساذری
آذریت
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم اظهار نظر حسابرس ۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۲۸,۵۱۳ ۱۷۱.۰۸B ۰.۰۰%
۳۸ وسالت
بانک قرض الحسنه رسالت
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱,۹۸۷ ۹۹۳.۵۰B ۰.۰۱%
۳۹ های وب
داده گستر عصر نوین - های وب
بورس تهران خدمات ارزش افزوده ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۶,۹۳۳ ۲۷,۷۳۲.۰۰B ۰.۳۹%
۴۰ ولیز
لیزینگ ایران
بورس تهران لیزینگ مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱,۷۰۰ ۱,۰۲۰.۰۰B ۰.۰۱%
۴۱ رتاپ
تجارت الکترونیک پارسیان
بورس تهران مشاوره و تهیه نرم افزار ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۳,۲۸۳ ۱۱,۹۶۱.۳۱B ۰.۱۷%
۴۲ فنفت
صنایع تجهیزات نفت
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۵,۶۱۶ ۲,۴۷۱.۰۴B ۰.۰۳%
۴۳ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰.۰۰B ۰.۱۷%
۴۴ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۸,۰۰۰.۰۰B ۰.۱۱%
۴۵ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۶,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۸%
۴۶ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۶,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۸%
۴۷ امید
تامین سرمایه امید
بورس تهران بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱,۷۵۰ ۱۰,۵۰۰.۰۰B ۰.۱۵%
۴۸ زگلدشت
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
فرابورس کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۲,۲۶۰ ۲,۴۵۲.۰۰B ۰.۰۳%
۴۹ شرانل
نفت ایرانول
فرابورس تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۱,۷۳۰ ۲۳,۴۶۰.۰۰B ۰.۳۳%
۵۰ غمهرا
مهرام
بورس تهران تولید سایر محصولات غذایی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۲۵,۱۶۹ ۲,۳۵۴.۷۶B ۰.۰۳%
۵۱ وبملت
بانک ملت
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۴,۳۳۶ ۲۱۶,۸۰۰.۰۰B ۳.۰۵%
۵۲ خاهن
آهنگری تراکتور
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۵,۲۲۵ ۱۲,۴۲۱.۸۲B ۰.۱۷%
۵۳ فن آوا
فن آوا
فرابورس سایر فعالیتهای رایانه ای ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۳,۸۹۲ ۳,۴۲۴.۹۶B ۰.۰۵%
۵۴ سمازن
سیمان مازندران
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۳,۲۱۹ ۳,۹۶۹.۰۳B ۰.۰۶%
۵۵ افق
فروشگاه های افق کوروش
بورس تهران خرده فروشی انواع مواد غذایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۴۹,۳۴۲ ۴۹,۳۴۲.۰۰B ۰.۶۹%
۵۶ سبهان
سیمان بهبهان
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۹,۲۹۴ ۳,۸۵۸.۸۰B ۰.۰۵%
۵۷ شمواد
الیاف مصنوعی
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۷۳,۴۸۹ ۱۰,۵۴۴.۷۹B ۰.۱۵%
۵۸ ثنظام
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۴,۴۰۷ ۱,۰۷۳.۷۶B ۰.۰۲%
۵۹ وملی
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
بورس تهران تولید کفش ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۲۱,۲۹۴ ۵,۲۶۷.۲۹B ۰.۰۷%
۶۰ غدیس
پاکدیس
فرابورس نوشابه و آب معدنی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۷,۷۱۶ ۲,۱۶۰.۴۸B ۰.۰۳%
۶۱ کپشیر
پشم شیشه ایران
بورس تهران سایرمحصولات ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۰,۱۴۰ ۱,۵۲۱.۰۰B ۰.۰۲%
۶۲ خراسان
پتروشیمی خراسان
بورس تهران کود و ترکیبات نیتروژن ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۸,۸۲۵ ۳۳,۶۹۵.۰۹B ۰.۴۷%
۶۳ اوان
مبین وان کیش
فرابورس خدمات ارزش افزوده ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۴۵,۴۴۱ ۴,۵۴۴.۱۰B ۰.۰۶%
۶۴ سیدکو
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۲,۳۷۲ ۱۱,۳۸۵.۶۰B ۰.۱۶%
۶۵ زدشت
کشت و صنعت دشت خرمدره
فرابورس کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۶,۳۲۹ ۴,۳۶۷.۰۱B ۰.۰۶%
۶۶ اعتلا
سر. اعتلاء البرز
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۳,۸۸۱ ۲,۳۲۸.۶۰B ۰.۰۳%
۶۷ وتوکا
سر. توکا فولاد
بورس تهران تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۲,۹۶۰ ۷,۶۹۶.۰۰B ۰.۱۱%
۶۸ خکاوه
سایپا دیزل
فرابورس تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۲,۲۷۰ ۵,۹۸۳.۰۷B ۰.۰۸%
۶۹ ثتوسا
سر. توسعه و عمران استان اردبیل
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۵,۹۸۹ ۵۷۴.۹۴B ۰.۰۱%
۷۰ فسلیر
سولیران
فرابورس فلزی ساختمانی ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۹,۵۵۳ ۱,۹۵۵.۳۰B ۰.۰۳%
۷۱ کقزوی
شیشه قزوین
فرابورس انواع شیشه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۲,۶۰۵ ۳,۷۱۹.۹۴B ۰.۰۵%
۷۲ وسین
بیمه سینا
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱,۹۹۱ ۲,۹۸۶.۵۰B ۰.۰۴%
۷۳ کتوکا
صنایع نسوز توکا
فرابورس فرآورده های نسوز ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۴,۲۱۵ ۲,۱۳۲.۲۵B ۰.۰۳%
۷۴ وساخت
سر. ساختمان ایران
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۶,۴۱۲ ۶,۹۹۰.۹۸B ۰.۱۰%
۷۵ حخزر
کشتیرانی دریای خزر
فرابورس حمل و نقل بار زمینی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۲,۹۱۶ ۱۳,۹۴۹.۲۸B ۰.۲۰%
۷۶ کپرور
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
فرابورس استخراج و انبار زغال سنگ سخت ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۲۲,۷۷۳ ۸,۱۹۸.۲۸B ۰.۱۲%
۷۷ والبر
سر. البرز
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۳,۰۳۹ ۱۴,۵۸۷.۵۰B ۰.۲۰%
۷۸ خدیزل
بهمن دیزل
فرابورس تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۷,۰۳۰ ۷,۰۳۰.۰۰B ۰.۱۰%
۷۹ وسرمد
بیمه سرمد
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱,۹۶۲ ۲,۹۴۳.۰۰B ۰.۰۴%
۸۰ لخانه
لوازم خانگی پارس
فرابورس وسایل خانگی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۳۴,۲۹۴ ۱۵,۳۶۷.۱۴B ۰.۲۲%
۸۱ خفولا
خدمات فنی فولاد یزد
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۴,۲۶۷ ۶۸۷.۸۱B ۰.۰۱%
۸۲ وصنا
سر. گروه بهشهر
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۲,۹۲۵ ۵,۲۶۵.۰۰B ۰.۰۷%
۸۳ فافزا
فولاد افزا سپاهان
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳,۶۳۲ ۱,۲۲۶.۸۸B ۰.۰۲%
۸۴ ختور
رادیاتور ایران
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۶,۸۷۲ ۲,۰۶۱.۶۰B ۰.۰۳%
۸۵ فسپا
صنعتی سپاهان
بورس تهران تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۰,۰۹۱ ۶,۵۵۹.۱۵B ۰.۰۹%
۸۶ خریخت
صنایع ریخته گری ایران
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱,۳۳۰ ۱,۶۷۸.۷۰B ۰.۰۲%
۸۷ دتولید
داروسازی تولید دارو
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۴,۹۷۵ ۱,۸۴۰.۷۵B ۰.۰۳%
۸۸ دبالک
البرز بالک
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۶,۷۶۵ ۱,۱۵۰.۰۵B ۰.۰۲%
۸۹ جمپیلن
پلی پروپیلن جم
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۲۴,۵۹۷ ۴۹,۱۹۴.۰۰B ۰.۶۹%
۹۰ کاسپین
کاسپین تامین
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۳۲,۲۹۰ ۴,۸۴۳.۵۰B ۰.۰۷%
۹۱ وآتوس
آرین توسکا
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۴,۱۴۸ ۸۷.۱۱B ۰.۰۰%
۹۲ وخارزم
سر. خوارزمی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱,۳۵۱ ۱۶,۸۸۷.۵۰B ۰.۲۴%