۱۲۵
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۰%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۹,۳۶۰.۳۰B
ارزش بازار متوقف شده
۱۸
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۸۲۸ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۲ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۵۲۷ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۴۵۲ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۷۰۸ ۰ ۰.۰۰%
۴ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۲۵۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۲۱۷ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۶ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۲,۱۶۵ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۴۶,۵۶۷ ۰ ۰.۰۰%
۷ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۰ ۰.۰۰%
۸ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۱,۹۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۸۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۰ ۰.۰۰%
۱۰ شوش
پاک وش
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۷۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۸,۸۵۹ ۰ ۰.۰۰%
۱۱ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۱,۴۷۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲,۰۸۶ ۰ ۰.۰۰%
۱۲ دتهران‌
تهران دارو
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۳۷۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۲۹,۸۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۳ کالا4
سایر اشخاص بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۳۶۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۸,۶۴۹ ۴۳,۲۴۵.۰۰B ۱.۰۴%
۱۴ رفاه
فروشگاه رفاه
فرابورس خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۱,۲۶۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۱,۴۹۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۶ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۷ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۹ وآداک
صنعت و تجارت آداک
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۹۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۱,۴۱۹ ۰ ۰.۰۰%
۲۰ توسعه
اعتباری توسعه
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۸۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۲,۷۱۷ ۰ ۰.۰۰%
۲۱ کازرو
پتروشیمی کازرون
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۸۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۷,۶۱۰ ۹,۳۶۰.۳۰B ۰.۲۳%
۲۲ ممسنی
پتروشیمی ممسنی
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۸۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۸,۵۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۳ دهدشت
صنایع پتروشیمی دهدشت
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۸۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۸,۵۲۷ ۰ ۰.۰۰%
۲۴ فسلیر
سولیران
فرابورس فلزی ساختمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۷۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۶,۵۷۱ ۰ ۰.۰۰%
۲۵ وسبوشهر
سر. استان بوشهر
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۵۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱,۲۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶ وسکهبو
سر. استان کهگیلویه و بویراحمد
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۴۶۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱,۱۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۷ وساربیل
سر. استان اردبیل
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۴۴۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱,۲۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۸ وسمازن
سر. استان مازندران
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۴۴۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۹۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۹ وسمرکز
سر. استان مرکزی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۴۴۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱,۴۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۰ وسیلام
سر. استان ایلام
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۴۴۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱,۲۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۱ وسیستا
سر. استان سیستان و بلوچستان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۴۴۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۶۱۷ ۰ ۰.۰۰%
۳۲ وسگلستا
سر. استان گلستان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۷۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۳ وسلرستا
سر. استان لرستان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۳۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۴۷۱ ۰ ۰.۰۰%
۳۴ وسیزد
سر. استان یزد
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۳۵۱ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱,۲۷۴ ۰ ۰.۰۰%
۳۵ وسهرمز
سر. استان هرمزگان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۳۵۱ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۶۴۸ ۰ ۰.۰۰%
۳۶ وآیند
بانک آینده
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۲۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۰,۰۸۳ ۰ ۰.۰۰%
۳۷ وسهمدا
سر. استان همدان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۳۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۵۱۳ ۰ ۰.۰۰%
۳۸ آواپارس
بیمه اتکای آوای پارس
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۷۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۹ اتکا تهران
بیمه اتکایی تهران رواک
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۲۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۰ وفردا
بیمه هوشمند فردا
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۱ کاریز
بیمه زندگی کاریزما
فرابورس بیمه زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۲ بیمه پردیس
بیمه پردیس
بورس تهران بیمه غیر زندگی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۲۳۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۳ وسزنجان
سر. استان زنجان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۸۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱,۴۱۹ ۰ ۰.۰۰%
۴۴ وسخراج
سر. خراسان جنوبی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۷۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۲,۲۰۹ ۰ ۰.۰۰%
۴۵ وسفارس
سر. استان فارس
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۷۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۱,۰۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۶ وسخراش
سر. استان خراسان شمالی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۷۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱,۳۶۹ ۰ ۰.۰۰%
۴۷ وسقم
سر. استان قم
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۷۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱,۳۳۲ ۰ ۰.۰۰%
۴۸ وسخوز
سر. استان خوزستان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۶۳۳ ۰ ۰.۰۰%
۴۹ وسرضوی
سر. استان خراسان رضوی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۷۲۵ ۰ ۰.۰۰%
۵۰ وساشرقی
سر. استان آذربایجان شرقی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۲۹ ۰ ۰.۰۰%
۵۱ وسصفا
سر. استان اصفهان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۷۲۹ ۰ ۰.۰۰%
۵۲ وسکرشا
سر. استان کرمانشاه
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۳۲ ۰ ۰.۰۰%
۵۳ وسگیلا
سر. استان گیلان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۳۳ ۰ ۰.۰۰%
۵۴ وسکرد
سر. استان کردستان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۳۱ ۰ ۰.۰۰%
۵۵ وسکرمان
سر. استان کرمان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۳۱ ۰ ۰.۰۰%
۵۶ وساغربی
سر. استان آذربایجان غربی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۲۹ ۰ ۰.۰۰%
۵۷ رتکو
تکین کو
بورس تهران آزمایش و تحلیل فنی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۹,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۸ تپسی
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
فرابورس مشاوره و تهیه نرم افزار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۹,۳۹۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۹ خصدرا
صنعتی دریایی
فرابورس ساختمان و مهندسی عمران ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۴۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱,۶۸۲ ۴۴,۱۰۳.۸۲B ۱.۰۶%
۶۰ باران
بیمه زندگی باران
فرابورس بیمه زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۳,۴۲۷ ۰ ۰.۰۰%
۶۱ فرود
فولاد شاهرود
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۴,۱۱۷ ۰ ۰.۰۰%
۶۲ فنورد
نورد قطعات فولادی
بورس تهران تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۲۳۷,۲۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۳ مارون
پتروشیمی مارون
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ۱۹۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۴ اخابر
مخابرات ایران
بورس تهران مخابرات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۶,۵۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۵ ختور
رادیاتور ایران
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۱۱,۵۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۶ خپارس
پارس خودرو
بورس تهران تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۱,۰۴۶ ۰ ۰.۰۰%
۶۷ شساخت
مهندسی و ساختمان صنایع نفت
فرابورس فعالیتهای جنبی استخراج نفت و گاز ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۴۶,۰۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۸ کابگن
آبگینه
فرابورس تولید شیشه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۸,۵۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۹ وآتوس
آرین توسکا
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۲۵,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۰ بفجر
فجر انرژی خلیج فارس
بورس تهران تولید و انتقال و توزیع ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۲۱,۲۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۱ فماک
ماداکتو استیل کرد
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۹,۲۹۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۲ آینده
آینده سازان بهشت پارس
فرابورس پرورش محصولات و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۱,۹۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۳ وشهر
بانک شهر
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۵,۰۲۴ ۰ ۰.۰۰%
۷۴ غناب
ناب
فرابورس روغن حیوانی و نباتی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۲۲۴,۵۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۵ بنو
بیمه تجارت نو
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۳,۷۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۶ قچار
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۰,۸۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۷ واحصا
احیاء صنایع خراسان
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۰۱,۶۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۸ حرهشا
رهشاد سپاهان
فرابورس سایر حمل و نقل ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۸۷,۹۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۹ وشمال
سر. توسعه شمال
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۲۰,۳۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۰ تپولا
مرآت پولاد
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۳,۳۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۱ دبالک
البرز بالک
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۷,۴۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۲ ولیز
لیزینگ ایران
بورس تهران لیزینگ مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱,۴۲۱ ۰ ۰.۰۰%
۸۳ تمحرکه
ماشین سازی نیرو محرکه
بورس تهران تجهیزات بالابر و جابجایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۴,۹۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۴ وامیر
گروه صنعتی و معدنی امیر
فرابورس استخراج آهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۳۰۴,۶۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۵ وسنا
سر. نیروگاهی ایران سنا
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۷,۹۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۶ وامین
س. امین توان آفرین ساز
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۱,۴۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۷ دقاضی
داروسازی قاضی
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۲۵,۰۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۸ بورس
بورس اوراق بهادار تهران
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۶,۱۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۹ فن آوا
فن آوا
فرابورس سایر فعالیتهای رایانه ای ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۶,۵۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۰ سکرد
سیمان کردستان
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل بررسی معاملات ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۳,۹۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۱ قلرست
قند لرستان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - به دلیل بررسی معاملات ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۲۴,۲۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۲ وسالت
بانک قرض الحسنه رسالت
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۳۲,۲۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۳ زنجان
صنایع کشاورزی و کود زنجان
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۲,۶۹۸ ۰ ۰.۰۰%
۹۴ دی
بانک دی
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۶۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۵ غاذر
کشت و صنعت پیاذر
بورس تهران میوه جات و سبزیجات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۶۶,۲۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۶ فولاد
فولاد مبارکه اصفهان
بورس تهران تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۱,۱۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۷ نتوس
پشم بافی توس
فرابورس نخ و پارچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۹,۱۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۸ وکادو
تکادو
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴,۸۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۹ اتکای
بیمه اتکائی ایرانیان
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۱,۵۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۰ اتکام
بیمه اتکائی امین
بورس تهران بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۳,۹۷۶ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۱ وپترو
سر. پتروشیمی
بورس تهران سایر محصولات شیمیایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۹,۱۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۲ لکما
مخابراتی ایران
فرابورس فرستنده های ارتباطی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۶۷۳ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۳ شکف
کف
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۳۵,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۴ دسبحا
دارو سبحان
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۳,۴۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۵ قتربت
قند تربت حیدریه
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۲۴,۹۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۶ آسیاتک
انتقال داده های آسیاتک
بورس تهران خدمات ارزش افزوده ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۷,۳۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۷ سامان
بانک سامان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۳,۲۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۸ وسینا
بانک سینا
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱,۹۷۳ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۹ شراز
پالایش نفت شیراز
فرابورس تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۵,۹۹۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۰ تبرک
تبرک
فرابورس تولید سایر محصولات غذایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۶,۵۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۱ وپارس
بانک پارسیان
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱,۶۳۸ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۲ شسم
سموم علف کش
فرابورس حشره کش و سایر ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۲۷۴,۹۰۰ ۲,۷۴۹.۰۰B ۰.۰۷%
۱۱۳ وگردش
بانک گردشگری
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۰,۶۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۴ حبندر
خط دریا بندر
فرابورس حمل و نقل دریایی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۳۹,۸۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۵ گنگین
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
فرابورس هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۳۷,۹۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۶ شصفها
پتروشیمی اصفهان
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۲۳,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۷ خبنیان
بنیان دیزل
فرابورس قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۴,۶۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۸ خزامیا
زامیاد
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۲,۱۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۹ شغدیر
پتروشیمی غدیر
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۷۳,۹۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۰ گدنا
دنا آفرین فدک
فرابورس فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۰,۸۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۱ تپکو
هپکو
فرابورس ماشین آلات استخراج و ساختمان ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱,۲۳۲ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۲ کاسپین
کاسپین تامین
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۲۱,۶۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۳ خنصیر
نصیر ماشین
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع فوق العاده(انتخاب هیئت مدیره) ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۲,۷۴۰ ۱۵,۶۷۶.۸۸B ۰.۳۸%
۱۲۴ غگل
گلوکوزان
بورس تهران نشاسته ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۳,۸۵۴ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۵ ولساپا
لیزینگ رایان سایپا
بورس تهران لیزینگ مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱,۳۰۶ ۰ ۰.۰۰%