ره‌آوردی عزیز
برای اینکه نمودارهای قیمت صحیح نشان داده شوند لطفاً ساعت دستگاه خود را با ساعت رسمی کشور هماهنگ کنید.
برای مشاهده آموزش تنظیم ساعت ویندوز اینجا کلیک کنید.
۱۲۹
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۰%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۴۳,۲۴۵.۰۰B
ارزش بازار متوقف شده
۵۱
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳,۱۲۲ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۲ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۸۲۱ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۰۰%
۳ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۷۴۶ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۷۰۸ ۰ ۰.۰۰%
۴ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۵۴۶ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۵۱۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۶ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۲,۴۵۹ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۴۶,۵۶۷ ۰ ۰.۰۰%
۷ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۲۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۰ ۰.۰۰%
۸ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۲,۲۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۷۷۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۰ ۰.۰۰%
۱۰ شوش
پاک وش
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۷۷۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۸,۸۵۹ ۷,۰۰۰.۷۹B ۰.۰۱%
۱۱ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۱,۷۶۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲,۰۸۶ ۰ ۰.۰۰%
۱۲ کالا4
سایر اشخاص بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۶۵۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۸,۶۴۹ ۴۳,۲۴۵.۰۰B ۰.۰۴%
۱۳ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۴ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۶ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۷ وآداک
صنعت و تجارت آداک
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۱,۲۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۱,۴۱۹ ۰ ۰.۰۰%
۱۸ توسعه
اعتباری توسعه
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۱,۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۲,۷۱۷ ۰ ۰.۰۰%
۱۹ فسلیر
سولیران
فرابورس فلزی ساختمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۰۶۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۶,۵۷۱ ۰ ۰.۰۰%
۲۰ وسبوشهر
سر. استان بوشهر
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۸۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱,۲۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۱ وسکهبو
سر. استان کهگیلویه و بویراحمد
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۷۶۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱,۱۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۲ وساربیل
سر. استان اردبیل
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۷۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱,۲۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۳ وسمازن
سر. استان مازندران
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۷۴۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۹۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۴ وسمرکز
سر. استان مرکزی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۷۴۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱,۴۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۵ وسیلام
سر. استان ایلام
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۷۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱,۲۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶ وسیستا
سر. استان سیستان و بلوچستان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۷۳۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۶۱۷ ۰ ۰.۰۰%
۲۷ وسگلستا
سر. استان گلستان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۷۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۸ وسلرستا
سر. استان لرستان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۶۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۴۷۱ ۰ ۰.۰۰%
۲۹ وسیزد
سر. استان یزد
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۶۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱,۲۷۴ ۰ ۰.۰۰%
۳۰ وسهرمز
سر. استان هرمزگان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۶۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۶۴۸ ۰ ۰.۰۰%
۳۱ وآیند
بانک آینده
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۰,۰۸۳ ۰ ۰.۰۰%
۳۲ وسهمدا
سر. استان همدان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۶۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۵۱۳ ۰ ۰.۰۰%
۳۳ بیمه پردیس
بیمه پردیس
بورس تهران بیمه غیر زندگی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۵۲۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۴ وسزنجان
سر. استان زنجان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۷۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱,۴۱۹ ۰ ۰.۰۰%
۳۵ وسخراج
سر. خراسان جنوبی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۷۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۲,۲۰۹ ۰ ۰.۰۰%
۳۶ وسفارس
سر. استان فارس
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۷۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۱,۰۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۷ وسخراش
سر. استان خراسان شمالی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱,۳۶۹ ۰ ۰.۰۰%
۳۸ وسقم
سر. استان قم
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶۴ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱,۳۳۲ ۰ ۰.۰۰%
۳۹ وسخوز
سر. استان خوزستان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۶۳۳ ۰ ۰.۰۰%
۴۰ وسرضوی
سر. استان خراسان رضوی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۷۲۵ ۰ ۰.۰۰%
۴۱ وساشرقی
سر. استان آذربایجان شرقی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۲۹ ۰ ۰.۰۰%
۴۲ وسصفا
سر. استان اصفهان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۷۲۹ ۰ ۰.۰۰%
۴۳ وسکرشا
سر. استان کرمانشاه
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۳۲ ۰ ۰.۰۰%
۴۴ وسگیلا
سر. استان گیلان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۳۳ ۰ ۰.۰۰%
۴۵ وسکرد
سر. استان کردستان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۳۱ ۰ ۰.۰۰%
۴۶ وسکرمان
سر. استان کرمان
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۳۱ ۰ ۰.۰۰%
۴۷ وساغربی
سر. استان آذربایجان غربی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۴۲۹ ۰ ۰.۰۰%
۴۸ رتکو
کنترل خوردگی تکین کوی
فرابورس آزمایش و تحلیل فنی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۳۶۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۹,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۹ غیوان
کیوان
فرابورس نان و محصولات وابسته ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۵,۷۹۰ ۲۶۰.۵۴B ۰.۰۰%
۵۰ غمارگ
مارگارین
فرابورس روغن حیوانی و نباتی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۵۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱,۹۱۱ ۰ ۰.۰۰%
۵۱ نبورس
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۵,۳۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۲ بهامرز
بیمه زندگی هامرز
فرابورس بیمه زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۲۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۳ تکیمیا
تامین سرمایه کیمیا
فرابورس بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۰۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۴ شستان
صنایع پتروشیمی گلستان
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۳۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۵,۷۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۵ مرقام
ایران ارقام
فرابورس مشاوره و تهیه نرم افزار ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۱,۹۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۶ وشمال
سر. توسعه شمال
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۲۰,۶۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۷ وسالت
بانک قرض الحسنه رسالت
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۷۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۴۴,۶۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۸ رایا
بیمه اتکایی رایا
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۹ بزندگی
بیمه زندگی آگاه
فرابورس بیمه زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۰ کبورس
کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۸,۰۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۱ انرژی1
نهادهای مالی بورس انرژی
بورس تهران فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۵۵,۲۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۲ انرژی2
فعالان بورس انرژی
بورس تهران فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۶۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۵۵,۲۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۳ اتکاسا
بیمه اتکایی سامان
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۳,۶۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۴ بکاب
جوشکاب یزد
بورس تهران سیم و کابل عایق ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۵۰,۷۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۵ وتوسکا
سر. توسعه توکا
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۸,۷۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۶ کازرو
پتروشیمی کازرون
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۲۱,۶۰۰ ۲۶,۵۶۸.۰۰B ۰.۰۲%
۶۷ تاتمس
کارخانجات اتمسفر
فرابورس اجاق ، کوره و مشعل کوره ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۱۴۲,۶۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۸ سفاسی
فارسیت اهواز
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۴,۶۶۲ ۳,۰۷۶.۹۲B ۰.۰۰%
۶۹ گکیش
آبادگران ایران کیش
فرابورس هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۲۷,۵۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۰ ساربیل
سیمان آرتا اردبیل
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۵۹,۶۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۱ وفتخار
سر. افتخار سهام
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع عادی ۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۳,۰۲۷ ۰ ۰.۰۰%
۷۲ صبا
سر. صبا تامین
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۴,۹۹۶ ۰ ۰.۰۰%
۷۳ ومعلم
بیمه معلم
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۲,۵۳۸ ۰ ۰.۰۰%
۷۴ کارام
صنایع سرام آرا
فرابورس تولید گل و سرامیک ساختمانی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۲۹,۸۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۵ حفارس
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
بورس تهران حمل و نقل بار زمینی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴,۰۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۶ وساپا
سر. سایپا
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۸,۱۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۷ دقاضی
داروسازی قاضی
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۲۵,۳۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۸ وپخش
داروپخش
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۶۱,۰۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۹ ولقمان
سر. لقمان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۶,۸۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۰ های وب
داده گستر عصر نوین - های وب
بورس تهران خدمات ارزش افزوده ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۳,۱۳۷ ۰ ۰.۰۰%
۸۱ غاذر
کشت و صنعت پیاذر
بورس تهران میوه جات و سبزیجات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۴۸,۳۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۲ کسعدی
کاشی سعدی
بورس تهران تولید گل و سرامیک ساختمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۲۱,۹۹۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۳ هجرت
پخش هجرت
فرابورس سایر محصولات دارویی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۴۳,۴۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۴ واحصا
احیاء صنایع خراسان
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۳۷,۳۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۵ دسبحان
سبحان دارو
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۰,۹۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۶ شرنگی
رنگین
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۴۲,۹۰۰ ۲۱,۴۵۰.۰۰B ۰.۰۲%
۸۷ دالبر
البرزدارو
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۹,۸۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۸ وآتوس
آرین توسکا
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۳۶۶,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۹ شکف
کف
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۳۸,۶۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۰ ممسنی
پتروشیمی ممسنی
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۲۰,۲۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۱ شتولی
تولی پرس
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۲۱,۵۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۲ غفارس
پگاه فارس
فرابورس لبنیات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۷,۰۹۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۳ دتولید
داروسازی تولید دارو
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۷,۹۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۴ لطیف
محصولات کاغذی لطیف
فرابورس سایر محصولات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۹۲,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۵ بسویچ
پارس سوئیچ
بورس تهران تجهیزات توزیع و کنترل برق ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۸,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۶ دارو
کارخانجات داروپخش
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۳۲,۵۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۷ ثباغ
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۸,۴۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۸ شخارک
پتروشیمی خارک
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۷۴,۴۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۹ غگلستا
شیر پاستوریزه پگاه گلستان
فرابورس لبنیات ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۳۴,۵۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۰ درازی
پخش رازی
فرابورس سایر محصولات دارویی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۲۵,۵۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۱ فسرب
ملی سرب و روی
بورس تهران فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - کاهش بیش از 30 درصدی قیمت ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۲,۵۵۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۲ وساخت
سر. ساختمان ایران
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - کاهش بیش از 30 درصدی قیمت ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۲,۱۷۲ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۳ آباد
توریستی و رفاهی آبادگران ایران
بورس تهران هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۰۴,۸۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۴ سامان
بانک سامان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۳,۵۹۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۵ شلعاب
لعابیران
بورس تهران رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۲۰,۸۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۶ چفیبر
فیبر ایران
بورس تهران تولید تخته چند لا و سایر تخته ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۰,۹۹۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۷ سصفها
سیمان اصفهان
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۲۳۸,۹۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۸ کگاز
شیشه و گاز
بورس تهران تولید شیشه ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۳۴,۸۰۰ ۲۹,۵۸۰.۰۰B ۰.۰۳%
۱۰۹ چکاوه
کاغذ سازی کاوه
بورس تهران تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۲۳,۷۸۰ ۱۶,۶۴۶.۰۰B ۰.۰۲%
۱۱۰ واعتبار
سر. اعتبار ایران
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۷,۱۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۱ لکما
مخابراتی ایران
فرابورس فرستنده های ارتباطی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱,۴۹۹ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۲ کهرام
بهسرام
فرابورس تولید گل و سرامیک ساختمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۵۲,۵۰۰ ۳,۹۳۷.۵۰B ۰.۰۰%
۱۱۳ سقاین
سیمان قائن
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۷۱,۰۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۴ سیدکو
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۹,۴۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۵ بالاس
تأسیسات راه آهن
فرابورس ساختمان و مهندسی عمران ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۴۱,۴۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۶ سرود
سیمان شاهرود
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۴۰,۰۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۷ دلر
دارو اکسیر
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۳۰,۳۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۸ سپیدار
سپیدار سیستم آسیا
فرابورس مشاوره و تهیه نرم افزار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۶۷,۲۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۹ چکارن
کارتن ایران
بورس تهران تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۶,۵۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۰ پارسیان
بیمه پارسیان
بورس تهران بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۴,۱۱۳ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۱ خعمرا
توسعه و عمران شهرستان نائین
فرابورس قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۰,۶۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۲ ثامان
سر. سامان گستر اصفهان
بورس تهران پیمانکاری املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۳۷,۵۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۳ فافزا
فولاد افزا سپاهان
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۵۴,۸۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۴ فلوله
لوله و ماشین سازی
بورس تهران تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۴,۲۸۸ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۵ کپشیر
پشم شیشه ایران
بورس تهران سایرمحصولات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۲,۱۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۶ کاریز
بیمه زندگی کاریزما
فرابورس بیمه زندگی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۳,۱۶۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۷ ولبهمن
بهمن لیزینگ
فرابورس لیزینگ مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۵,۸۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۸ میدکو
سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
بورس تهران تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۵,۵۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۹ خراسان
پتروشیمی خراسان
بورس تهران کود و ترکیبات نیتروژن ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۸۹,۴۸۰ ۰ ۰.۰۰%