۸۱
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۸%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۶۱۹,۷۲۴.۴۰B
ارزش بازار متوقف شده
۲۶۶
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ کاصفا
کاشی اصفهان
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۸۴۶ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۳,۳۸۹ ۵۰۸.۳۵B ۰.۰۱%
۲ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۹۴ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۲۵.۵۰B ۰.۰۰%
۳ وکاسپی
اعتباری کاسپین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۸۷ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۴%
۴ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۹۳ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۰۰%
۵ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۱۸ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۷۰۸ ۱۰.۶۲B ۰.۰۰%
۶ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۱۷ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۸۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۷,۴۳۷.۵۰B ۰.۱۰%
۸ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۸۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۴۶,۵۶۷ ۹,۳۱۳.۴۰B ۰.۱۲%
۹ سکارون
سیمان کارون
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۷۹ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۳,۵۳۱ ۷۳۷.۳۹B ۰.۰۱%
۱۰ کچینی
چینی ایران
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۷۷۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۳,۰۳۴ ۵۰۶.۷۷B ۰.۰۱%
۱۱ وپاسار
بانک پاسارگاد
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۵۲ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۹۹۹ ۵۰,۳۴۹.۶۰B ۰.۶۶%
۱۲ ونور
موسسه اعتباری نور
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۶۴۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱,۰۰۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۳ قیستو
قند بیستون
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۴۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۸۰۰ ۳۸۴.۰۰B ۰.۰۱%
۱۴ وشهر
بانک شهر
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۳۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۹۳۲ ۱۴,۵۱۳.۸۹B ۰.۱۹%
۱۵ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۸۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۹۱.۹۵B ۰.۰۰%
۱۶ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۵۸۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۲۷۷.۵۰B ۰.۰۰%
۱۷ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۵۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۶۴۱ ۵,۱۲۸.۰۰B ۰.۰۷%
۱۸ وهنر
گروه توسعه هنر ایران
فرابورس فعالیت‏های هنری ممنوع - متوقف - به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ۵۴۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۰ ۸۵۰.۰۰B ۰.۰۱%
۱۹ کنیلو
کاشی نیلو
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۵۳۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۳,۳۰۰ ۴۹۵.۰۰B ۰.۰۱%
۲۰ شپمچا
پارس پامچال
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۲۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰,۳۵۳ ۳۱۰.۵۹B ۰.۰۰%
۲۱ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۷۰۷ ۸,۴۸۴.۰۰B ۰.۱۱%
۲۲ وملل
اعتباری ملل
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱,۱۶۲ ۷,۰۴۱.۷۲B ۰.۰۹%
۲۳ آریان
سر. پارس آریان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۷۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۶۱۸ ۱۲,۲۴۷.۱۴B ۰.۱۶%
۲۴ ودانا
سر. دانایان پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۴۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱,۳۹۲ ۱,۸۷۹.۲۰B ۰.۰۲%
۲۵ آداک
صنعت و تجارت آداک
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - دریافت مستندات ۲۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۵,۰۰۲ ۴,۳۵۱.۷۴B ۰.۰۶%
۲۶ انرژی2
فعالان بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۶,۷۰۵ ۴,۰۲۳.۰۰B ۰.۰۵%
۲۷ بنو
بیمه تجارت نو
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱۸۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۸۹۵ ۲,۲۳۷.۵۰B ۰.۰۳%
۲۸ کالا2
تولیدکنندگان بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۸۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۳,۵۰۰ ۳,۱۵۰.۰۰B ۰.۰۴%
۲۹ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۵۸۸ ۳,۵۲۸.۰۰B ۰.۰۵%
۳۰ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۱۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۷۸۸ ۴,۷۲۸.۰۰B ۰.۰۶%
۳۱ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۳۵.۹۹B ۰.۰۰%
۳۲ وگردش
بانک گردشگری
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۱۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۷۵۴ ۴,۵۲۴.۰۰B ۰.۰۶%
۳۳ شوش
پاک وش
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۸,۸۵۹ ۷,۰۰۰.۷۹B ۰.۰۹%
۳۴ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۱۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲,۰۸۶ ۲۰,۸۶۰.۰۰B ۰.۲۷%
۳۵ شفارا
پتروشیمی فارابی
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۳,۷۷۰ ۵۶۵.۵۰B ۰.۰۱%
۳۶ معیار
سر. معیار صنعت پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۶,۲۴۱ ۳۱۲.۰۵B ۰.۰۰%
۳۷ نبورس
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۴,۹۹۵ ۷,۴۹۲.۵۰B ۰.۱۰%
۳۸ وشمال
سر. توسعه شمال
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱,۷۲۲ ۲۰۹.۹۱B ۰.۰۰%
۳۹ انرژی1
نهادهای مالی بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۷,۰۱۳ ۴,۲۰۷.۸۰B ۰.۰۵%
۴۰ کالا3
نهادهای مالی بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۲,۲۰۰ ۲,۷۲۸.۰۰B ۰.۰۴%
۴۱ کبورس
کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۵,۷۷۳ ۸,۶۵۹.۵۰B ۰.۱۱%
۴۲ کالا1
کارگزاران بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۶,۰۰۰ ۷,۴۴۰.۰۰B ۰.۱۰%
۴۳ بورس
بورس اوراق بهادار تهران
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۶,۱۹۰ ۹,۲۸۵.۰۰B ۰.۱۲%
۴۴ کالا4
سایر اشخاص بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۸,۶۴۹ ۱۰,۷۲۴.۷۶B ۰.۱۴%
۴۵ انرژی3
سایر اشخاص بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۷۰,۸۰۵ ۴۲,۴۸۳.۰۰B ۰.۵۵%
۴۶ کبافق
معادن بافق
بورس تهران فلزی غیرآهن ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۳۱,۸۲۹ ۶,۴۴۵.۳۷B ۰.۰۸%
۴۷ قشرین
قند شیرین خراسان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۹۰,۱۷۴ ۴,۵۰۸.۷۰B ۰.۰۶%
۴۸ تفیرو
مهندسی فیروزا
فرابورس تجهیزات بالابر و جابجایی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع عادی و فوق العاده ۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۵,۰۱۶ ۱۸۰.۱۹B ۰.۰۰%
۴۹ کهرام
بهسرام
بورس تهران کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۰۲۱ ۳۰۱.۵۸B ۰.۰۰%
۵۰ چفیبر
فیبر ایران
بورس تهران تولید تخته چند لا و سایر تخته ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۹,۱۷۵ ۱,۸۳۵.۰۰B ۰.۰۲%
۵۱ دعبید
دارو عبیدی
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۶۱,۰۹۱ ۴۱,۰۵۳.۱۵B ۰.۵۴%
۵۲ بخاور
بیمه زندگی خاورمیانه
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۵۴۹ ۶۵۸.۸۰B ۰.۰۱%
۵۳ زنجان
پتروشیمی زنجان
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱,۵۸۹ ۵,۵۶۱.۵۰B ۰.۰۷%
۵۴ سنوین
سر. اقتصاد نوین
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل نظر مردود حسابرس ۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۴,۵۹۷ ۴,۵۹۷.۰۰B ۰.۰۶%
۵۵ شسم
سموم علف کش
فرابورس حشره کش و سایر ممنوع - متوقف - به دلیل عدم اظهار نظر حسابرس ۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۶,۵۰۰ ۶۵.۰۰B ۰.۰۰%
۵۶ حبندر
خط دریا بندر
فرابورس حمل و نقل دریایی ممنوع - متوقف - به دلیل نظر مردود حسابرس ۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۵,۰۳۵ ۷۹۷.۷۳B ۰.۰۱%
۵۷ دسانکو
سبحان آنکولوژی
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱,۵۲۷ ۸۴۱.۳۸B ۰.۰۱%
۵۸ وخاور
بانک خاورمیانه
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۲,۷۰۱ ۱۶,۲۰۶.۰۰B ۰.۲۱%
۵۹ سامان
بانک سامان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع عادی و فوق العاده ۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱,۳۱۸ ۱۰,۵۴۴.۰۰B ۰.۱۴%
۶۰ دتماد
مواد داروپخش
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۷,۴۷۱ ۲,۶۸۹.۵۶B ۰.۰۴%
۶۱ قنقش
قند نقش جهان
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - به دلیل عدم اظهار نظر حسابرس ۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۵,۵۲۹ ۷۶۸.۵۳B ۰.۰۱%
۶۲ فالوم
آلومتک
فرابورس فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱,۹۵۰ ۸۶۸.۳۴B ۰.۰۱%
۶۳ آرمان
بیمه آرمان
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۸۱۰ ۱,۲۱۵.۰۰B ۰.۰۲%
۶۴ غشهد
شهد ایران
بورس تهران میوه جات و سبزیجات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۶,۲۴۲ ۱,۲۴۸.۴۰B ۰.۰۲%
۶۵ فافزا
فولاد افزا سپاهان
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳,۴۸۷ ۱,۲۱۳.۸۳B ۰.۰۲%
۶۶ فبیرا
بسته بندی ایران
فرابورس سایر محصولات فلزی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲,۱۳۰ ۳,۷۷۵.۹۲B ۰.۰۵%
۶۷ فرابورس
فرابورس ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۲۶۰ ۳,۲۶۰.۰۰B ۰.۰۴%
۶۸ دسبحا
دارو سبحان
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴,۱۵۴ ۶,۹۳۷.۱۸B ۰.۰۹%
۶۹ کطبس
ذغالسنگ نگین
بورس تهران استخراج و انبار زغال سنگ سخت ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۷,۱۲۱ ۱,۰۶۸.۱۵B ۰.۰۱%
۷۰ بساما
بیمه سامان
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۸۳۸ ۵,۷۵۷.۰۰B ۰.۰۸%
۷۱ غپآذر
پگاه آذربایجان شرقی
فرابورس لبنیات ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴,۲۵۶ ۸۵۱.۲۰B ۰.۰۱%
۷۲ ثاصفا
ساختمان اصفهان
فرابورس پیمانکاری املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲,۶۹۳ ۴۳۰.۸۸B ۰.۰۱%
۷۳ غشان
پگاه خراسان
بورس تهران لبنیات ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۳,۶۸۱ ۷۳۶.۲۰B ۰.۰۱%
۷۴ غشاذر
پگاه آذربایجان
بورس تهران لبنیات ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۲,۰۸۲ ۱,۲۴۹.۲۰B ۰.۰۲%
۷۵ غشصفا
پگاه اصفهان
بورس تهران لبنیات ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۰,۵۲۷ ۲,۱۰۵.۴۰B ۰.۰۳%
۷۶ مداران
داده پردازی ایران
بورس تهران مشاوره و تهیه نرم افزار ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۳,۵۲۴ ۲,۲۹۰.۶۰B ۰.۰۳%
۷۷ جم
پتروشیمی جم
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶,۴۳۰ ۱۵۷,۷۲۸.۰۰B ۲.۰۶%
۷۸ سدشت
سیمان دشتستان
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۲,۶۲۷ ۳,۰۹۹.۸۶B ۰.۰۴%
۷۹ قچار
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۰,۴۸۵ ۱,۴۶۷.۹۰B ۰.۰۲%
۸۰ های وب
داده گستر عصر نوین - های وب
بورس تهران خدمات ارزش افزوده ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۷,۲۳۲ ۲۸,۹۲۸.۰۰B ۰.۳۸%
۸۱ شسپا
نفت سپاهان
بورس تهران تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۲۵,۰۳۴ ۲۶,۲۸۵.۷۰B ۰.۳۴%