۲۷۵
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۰%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۱۶,۱۷۰.۶۰B
ارزش بازار متوقف شده
۳
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۰۶۵ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۲ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۷۶۴ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۸۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۵۴ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۵ قیستو
قند بیستون
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۲۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۸۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۵۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۰ ۰.۰۰%
۷ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۱,۱۵۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۰ ۰.۰۰%
۹ شوش
پاک وش
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۸,۸۵۹ ۰ ۰.۰۰%
۱۰ کالا4
سایر اشخاص بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۸,۶۴۹ ۱۶,۰۸۷.۱۴B ۰.۰۳%
۱۱ رفاه
فروشگاه رفاه
فرابورس خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۵۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۱,۴۹۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲ هفردا
راهیابان فردا
فرابورس مدیریت پسماند ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۷۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱,۱۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۳ آداک
صنعت و تجارت آداک
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۲۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۱,۴۱۹ ۰ ۰.۰۰%
۱۴ تماوند
تامین سرمایه دماوند
فرابورس بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵ توسعه
اعتباری توسعه
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۲,۷۱۷ ۰ ۰.۰۰%
۱۶ فجوش
جوش و اکسیژن
فرابورس سایر محصولات فلزی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱,۵۳۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۷ بصبا
تولید نیروی جنوب غرب صبا
فرابورس تولید و انتقال و توزیع ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۹ خیمن
ایمن خودرو شرق
فرابورس قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۰ بوعلی
پتروشیمی بوعلی سینا
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۴۲ ۰ ۰.۰۰%
۲۱ حفجر
کشتیرانی والفجر
فرابورس حمل و نقل دریایی و آبهای ساحلی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۲ حقشم
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
فرابورس سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۳ سراما
صنایع سرام آرا
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۴ مسکنسا
عمران و مسکن سازان ایران
فرابورس پیمانکاری املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۵ چرمش
چرم مشهد
فرابورس سایر محصولات چرمی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶ بگیلان
توسعه مسیر برق گیلان
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۷ سپرده
سپرده گذاری و تسویه وجوه
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۲,۷۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۸ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۹ ولامید
لیزینگ امید
فرابورس لیزینگ مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۰ بری
ایران ترانسفو ری
فرابورس موتور مولد مبدل الکتریکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۱ رافزا
رایان هم افزا
فرابورس مشاوره و تهیه نرم افزار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۲ توربو
توربو کمپرسور نفت
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۳ حرآهن
راه آهن حمل و نقل
فرابورس حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۴ اعتصام
سر. اعتصام
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۵ لیدکو
گسترش صنعت علوم زیستی
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۶ مسکن شمالغرب
عمران و مسکن سازان شمالغرب
فرابورس سایر فعالیتهای املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۷ نیروگاه فارس
مولد نیروگاهی تجارت فارس
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۳۸ آرد تجارت
آرد تجارت
فرابورس حبوبات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۱۲.۵۰B ۰.۰۰%
۳۹ سلیم
سر. سلیم
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۰ مفتاح
سر. مفتاح
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۱ ارشک
سر. ارشک
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۲ سیراف
سر. سیراف
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۳ کاغذ مراغه
صنایع کاغذ مراغه
فرابورس تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۵,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۴ پترو کوهدشت
توسعه پتروشیمی کوهدشت
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۵ پارس متال
پارس متال
فرابورس ریخته گری آهن و فولاد ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۶ نفت قشم
سر. نفت قشم
فرابورس سایر فرآورده های نفتی و سوختی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۷ پتروشیمی مرجان
پتروشیمی مرجان
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۸ فولاد تربت
مجتمع فولاد تربت حیدریه
فرابورس فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۹ آلومینا
آلومینای ایران
فرابورس فلزی غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۰ نیشکر هفت تپه
نیشکر هفت تپه
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۱ ابریشم
کرم ابریشم
فرابورس پرورش حیوانات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۲ سنگ آهن شرق
سنگ آهن شرق
فرابورس استخراج آهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۳ سآذر
سر. آذر
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۴ سفیروز
سیمان فیروزکوه
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۵ زعیم
سر. زعیم
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۶ پردازش اطلاعات
پردازش اطلاعات ایرانیان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۷ مدیریت سبا
نوآوران مدیریت سبا
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۸ انرژی سپهر
توسعه برق و انرژی سپهر
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۵۹ پترو دماوند
پتروشیمی دماوند
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱ ۰ ۰.۰۰%
۶۰ نیروترانسفو
نیرو ترانسفو
فرابورس موتور مولد مبدل الکتریکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۱ هواپیمایی کارون
هواپیمایی کارون
فرابورس حمل و نقل هوایی مسافر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۲ زیسکو
فولاد زرند ایرانیان
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۳ پتروشیمی همدان
پتروشیمی همدان
فرابورس تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۴ پتروشیمی کوروش
پتروشیمی کوروش
فرابورس سایر محصولات شیمیایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۵ خدمات بازنشستگی
خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۶ گروه ایرانیان
گروه صنعتی ایرانیان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۷ اعتضاد غدیر
سر. اعتضاد غدیر
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۸ ملارد شیر
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
فرابورس کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۶۹ وارزش
ارزش آفرینان پاسارگاد
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۰ هوایی سامان
خدمات هوایی سامان
فرابورس فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل هوایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۲,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۱ باران
بیمه زندگی باران
فرابورس بیمه زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۲ صنایع امید
سر. توسعه صنایع معدنی امید
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۳ توسعه نیشکر
توسعه نیشکر
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۴ پتروباختر
پتروشیمی باختر
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۵ ایرسوتر
حمل و نقل ایران و روسیه
فرابورس حمل و نقل دریایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۶ مهندسی جوش
مهندسی جوش ایران
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۷ ماشین پارس
ماشین سازی پارس
فرابورس فلزی ساختمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۸ جنگل شفارود
جنگل شفارود
فرابورس جنگل شناسی و دیگرفعالیتهای جنگلداری ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷۹ واسپاری آیندگان
واسپاری صنعت نفت آیندگان
فرابورس لیزینگ مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۰ توسعه مجاب
توسعه و سرمایه گذاری مجاب
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۱ خدمات هوایی
هواپیمایی خدمات ویژه
فرابورس پرورش محصولات و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۲ پذیره-ستون
پتروشیمی بیستون
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۳ ایجاد محیط
ایجاد محیط
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۴ فریم
صنایع چوب فریم
فرابورس تولید دیگر محصولات چوبی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۵ نکا
نکا چوب
فرابورس تولید تخته چند لا و سایر تخته ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۶ شرمان
پالایش نفت کرمانشاه
فرابورس تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۷ تبریز
ماشین سازی تبریز
فرابورس تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۸ سیسکو
فولاد سیرجان ایرانیان
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸۹ واوان
ساختمانی و شهرسازی واوان
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۰ برق مپنا
تولید برق پرند مپنا
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۱ بهسازان صنایع
بهسازان صنایع خاورمیانه
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۲ کارآفرینی
گسترش کارآفرینی
فرابورس فعالیت حمایت از مشاغل دیگر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۳ بهشتی
کشت و صنعت شهید بهشتی
فرابورس کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۴ ولقمان
سر. لقمان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۵ ریل پرداز
ریل پرداز نو آفرین
فرابورس حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۶ توکا بتن
توکا بتن
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۷ صنایع گلستان
صنایع گلستان
فرابورس تولید سایر محصولات غذایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۸ خدمات نوساز
ساختمان و خدمات نوساز
فرابورس پیمانکاری املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۹۹ شماره گذاری کالا
شماره گذاری کالا و خدمات
فرابورس فعالیت حمایت از مشاغل دیگر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۰ صنایع شیر
صنایع شیر سرو بی خزان
فرابورس لبنیات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۱ توسعه فارس
توسعه صادرات فارس
فرابورس فعالیت حمایت از مشاغل دیگر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۲ چین چین
کشت و صنعت بین الملل چین چین
فرابورس تولید سایر محصولات غذایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۳ مخازن پتروشیمی
پایانه ها ومخازن پتروشیمی
فرابورس فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۴ خلیج فارس
برق خلیج فارس
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۵ بناآفرین
گسترش سازه بناآفرین ایرانیان
فرابورس پیمانکاری املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۶ تامکو
تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب
فرابورس اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۷ سهند
برق سهند
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۸ قند یاسوج
قند یاسوج
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۵۷۲,۷۲۴ ۰ ۰.۰۰%
۱۰۹ برنا
بازرگانی برنا
فرابورس غیر تخصصی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۰ چابهار
صدرا امید چابهار
فرابورس ساخت و تعمیر کشتی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۱ پلینار
پلی نار
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۲ تهران بتون
تهران بتون
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۳ توس
سپیده جام توس
فرابورس انواع شیشه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۴ مپسا
مدیریت پروژه های ساختمانی ایران
فرابورس پیمانکاری املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۵ نیروگاه عباسپور
بهره برداری نیروگاه عباسپور
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۶ کالای پتروشیمی
کالای پتروشیمی
فرابورس فعالیت حمایت از مشاغل دیگر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۷ پیمانکاری نوین
پیمانکاری انرژی نوین
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۸ موج تامین
موج تامین ارتباطات پارس
فرابورس مخابرات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۱۹ نیروگاه دز
نیروگاه دز
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۰ پتروکاویان
پتروشیمی کاویان
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۱ پیراحفاری
پیراحفاری
فرابورس فعالیتهای جنبی استخراج نفت و گاز ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۲ عماد
نیمه هادی عماد
فرابورس قطعات و بردهای الکترونیکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۳ خدمات کشاورزی
خدمات حمایتی کشاورزی
فرابورس فعالیتهای حمایتی تولید محصولات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۴ ریل گستر
حمل و نقل ریلی گسترش
فرابورس حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۵ چوب خزر
صنایع چوب خزر کاسپین
فرابورس تولید تخته چند لا و سایر تخته ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۶ نساجی قائمشهر
نساجی قائمشهر
فرابورس نخ و پارچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۷ آلومینیوم جنوب
آلومینیوم جنوب
فرابورس فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۸ گلسار
گلسار فارس
فرابورس تولید سرامیک غیر ساختمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۲۹ پتروشیمی تبریز
پتروشیمی تبریز
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۳۰ بازرگانی معادن
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران
فرابورس عمده فروشی براساس هزینه یا قرارداد ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۳۱ ایرا ن ایر
هواپیمایی ج.ا.ا - هما (ایران ایر)
فرابورس حمل و نقل هوایی مسافر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۳۲ توسعه صنعت
سرمایه گذاری توسعه صنعت
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۳۳ غیرصنعتی
خدمات غیر صنعتی گاز ایران
فرابورس سایر فعالیتهای املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۳۴ قشم
خدمات کشتیرانی ستاره قشم
فرابورس حمل و نقل دریایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۳۵ توربین جنوب
تجهیزات صنعتی توربین جنوب
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۳۶ شسیماب
سیماب رزین
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۳۷ ایران دوچرخ
ایران دوچرخ
فرابورس تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۳۸ نوسازی صنایع
نوسازی صنایع ایران
فرابورس ساختمان و مهندسی عمران ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۳۹ زغالسنگ البرز
زغالسنگ البرز شرقی
فرابورس استخراج و انبار زغال سنگ سخت ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۴۰ برق منجیل
برق منجیل
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۴۱ کاشی کاشمر
کاشی زهره کاشمر
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۴۲ عمران تکلار
عمران تکلار
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۴۳ پتروشیمی سلمان
پتروشیمی سلمان فارسی
فرابورس تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۴۴ سکارآفرین
سر. بانک کارآفرین
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۴۵ سرامیک البرز
سرامیک البرز
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۴۶ اکباتا
کنترل گاز اکباتان
فرابورس وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۱۰۰.۰۰B ۰.۰۰%
۱۴۷ ستبرا
صنعتی و معدنی ستبران
فرابورس سایرمحصولات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۴۸ سفاروم
سیمان سفید ارومیه
فرابورس سیمان، آهک و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۴۹ برق آبادان
برق آبادان
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵۰ اسفراین
مجتمع صنعتی اسفراین
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵۱ سنگ آهن
سنگ آهن مرکزی
فرابورس استخراج آهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵۲ مشاور نیرو
مهندسین مشاور نیرو
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵۳ داده فن آوا
داده پردازی فن آوا
فرابورس سایر فعالیتهای رایانه ای ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵۴ صنعت ساختمان
صنعت ساختمان
فرابورس فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵۵ تکاپو
صنایع تکاپو
فرابورس ساختمان و مهندسی عمران ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵۶ عمران شرق
عمران و مسکن سازان شرق
فرابورس پیمانکاری املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵۷ صنایع بلوچ
گسترش صنایع بلوچ
فرابورس نخ و پارچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵۸ منارا
ایران نارا
فرابورس تولید رایانه و تجهیزات جانبی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۵۹ خاذر
تولیدی آذر باتری ارومیه
فرابورس قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۶۰ مقره سازی
مقره سازی ایران
فرابورس تولید سرامیک غیر ساختمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۶۱ غکولاک
کولاک شرق
فرابورس نوشابه و آب معدنی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۶۲ وامیر
گروه صنعتی و معدنی امیر
فرابورس استخراج آهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۶۳ کورزی
سر. کشاورزی ایران
فرابورس کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۶۴ سخرم
سیمان خرم آباد
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۶۵ وکاسپی
اعتباری کاسپین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۶۶ کاصفا
کاشی اصفهان
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۶۷ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۴۶,۵۶۷ ۰ ۰.۰۰%
۱۶۸ ویسا
سر. ایساتیس پویا
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۶۹ ونور
موسسه اعتباری نور
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۷۰ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۲,۰۸۶ ۰ ۰.۰۰%
۱۷۱ کچینی
چینی ایران
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۷۲ وفتخار
سر. افتخار سهام
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۷۳ سابیک
سیمان آبیک
بورس تهران محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۷۴ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۷۵ آسیاتک
انتقال داده های آسیاتک
بورس تهران خدمات ارزش افزوده ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۷۶ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۷۰۸ ۰ ۰.۰۰%
۱۷۷ ثملی
بین المللی ساختمان و صنعت ملی
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۷۸ شلیا
مواد ویژه لیا
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۰,۳۹۹ ۰ ۰.۰۰%
۱۷۹ کنیلو
کاشی نیلو
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸۰ گنگین
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
فرابورس هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸۱ شپمچا
پارس پامچال
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸۲ ولپارس
لیزینگ پارسیان
بورس تهران زیرگروه لیزینگ مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸۳ کنگار
نگار گستر جلگه
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸۴ سغدیر
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸۵ سینا
مالی و سرمایه گذاری سینا
بورس تهران چندرشته ای صنعتی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸۶ ورفاه
بانک رفاه کارگران
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸۷ شجی
پالایش نفت جی
بورس تهران تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸۸ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۸۹ غناب
ناب
فرابورس روغن حیوانی و نباتی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۹۰ وآوین
سر. آوین
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۹۱ ومعین
سر. توسعه معین ملت
بورس تهران سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۹۲ حرهور
مجتمع ترابری رهنورد
فرابورس حمل و نقل بار زمینی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۹۳ پرشیا
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
بورس تهران استخراج نفت خام و گاز طبیعی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۹۴ برانسفو
ترانسفورماتور توزیع زنگان
بورس تهران موتور مولد مبدل الکتریکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۹۵ جوین
کشت و صنعت جوین
فرابورس تولید سایر محصولات غذایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۲۴,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۹۶ کازرو
پتروشیمی کازرون
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۷,۶۱۰ ۹,۳۶۰.۳۰B ۰.۰۲%
۱۹۷ ممسنی
پتروشیمی ممسنی
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۸,۵۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۱۹۸ دهدشت
صنایع پتروشیمی دهدشت
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۸,۵۲۷ ۰ ۰.۰۰%
۱۹۹ پترول
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۷,۷۲۲ ۰ ۰.۰۰%
۲۰۰ خمحرکه
نیرو محرکه
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۵۷,۸۹۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۰۱ آبین
کشت و صنعت آبشیرین
فرابورس پرورش محصولات و باغبانی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۴۹,۰۵۹ ۰ ۰.۰۰%
۲۰۲ شپلی
پلی اکریل ایران
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۷,۲۴۲ ۰ ۰.۰۰%
۲۰۳ فولای
فولاد آلیاژی یزد
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۳۰,۳۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۰۴ شمواد
الیاف مصنوعی
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۵۴,۵۵۵ ۷,۸۲۷.۹۹B ۰.۰۱%
۲۰۵ غفارس
پگاه فارس
فرابورس لبنیات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۶,۹۰۲ ۰ ۰.۰۰%
۲۰۶ اخابر
مخابرات ایران
بورس تهران مخابرات ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۷,۸۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۰۷ نبروج
نساجی بروجرد
بورس تهران نخ و پارچه ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۵,۹۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۰۸ غالبر
لبنیات کالبر
بورس تهران لبنیات ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲۸,۰۰۰ ۹,۸۰۰.۰۰B ۰.۰۲%
۲۰۹ افق
فروشگاه های افق کوروش
بورس تهران خرده فروشی انواع مواد غذایی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۸۱,۸۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۱۰ فسلیر
سولیران
فرابورس فلزی ساختمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۶,۵۷۱ ۰ ۰.۰۰%
۲۱۱ شرنگی
رنگین
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۹۲,۴۵۴ ۰ ۰.۰۰%
۲۱۲ وخارزم
سر. خوارزمی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳,۶۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۱۳ بکام
شهید قندی
بورس تهران سیم و کابل عایق ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۲۲,۲۳۰ ۷۳,۳۳۸.۰۰B ۰.۱۴%
۲۱۴ شستان
صنایع پتروشیمی گلستان
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۳,۷۸۸ ۰ ۰.۰۰%
۲۱۵ شپترو
پتروشیمی آبادان
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۱,۳۶۳ ۰ ۰.۰۰%
۲۱۶ جم
پتروشیمی جم
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۴۶,۵۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۱۷ بایکا
کابلسازی ایران
فرابورس سیم و کابل عایق ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳۲,۸۵۸ ۰ ۰.۰۰%
۲۱۸ بنو
بیمه تجارت نو
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۹,۶۳۸ ۰ ۰.۰۰%
۲۱۹ دلقما
دارو لقمان
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۷,۳۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۲۰ سفارس
سیمان فارس و خوزستان
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳۰,۵۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۲۱ فخاس
فولادخراسان
بورس تهران فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴۲,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۲۲ رتکو
تکین کو
بورس تهران آزمایش و تحلیل فنی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳۲,۶۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۲۳ تابا
تابان نیرو سپاهان
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳۲,۶۴۶ ۰ ۰.۰۰%
۲۲۴ بمپنا
تولید برق عسلویه مپنا
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۶۱,۸۷۶ ۰ ۰.۰۰%
۲۲۵ وآتوس
آرین توسکا
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳,۲۶۸ ۰ ۰.۰۰%
۲۲۶ شاراک
پتروشیمی شازند
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳۵,۵۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۲۷ خکمک
کمک فنر ایندامین
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳۵,۶۱۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۲۸ نمرینو
ایران مرینوس
بورس تهران نخ و پارچه ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۵۸,۳۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۲۹ شفن
پتروشیمی فن آوران
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳۱۴,۴۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۳۰ خفولا
خدمات فنی فولاد یزد
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲۵,۰۷۹ ۰ ۰.۰۰%
۲۳۱ دسینا
سینادارو
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۵۱,۲۵۰ ۴۱,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۸%
۲۳۲ فرابورس
فرابورس ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۴۹,۵۷۵ ۰ ۰.۰۰%
۲۳۳ بشهاب
لامپ پارس شهاب
بورس تهران لامپ و تجهیزات روشنایی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۶۶,۱۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۳۴ دسبحا
دارو سبحان
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۴۰,۶۵۰ ۱۱۱,۱۷۷.۷۵B ۰.۲۱%
۲۳۵ پلاسک
پلاسکوکار سایپا
بورس تهران محصولات پلاستیکی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۱,۸۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۳۶ تایرا
تراکتورسازی
بورس تهران ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲۹,۹۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۳۷ سیستم
همکاران سیستم
بورس تهران مشاوره و تهیه نرم افزار ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳۳,۸۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۳۸ سصفها
سیمان اصفهان
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۵۹,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۳۹ معیار
سر. معیار صنعت پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲۴,۶۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۴۰ لخزر
پارس خزر
بورس تهران وسایل خانگی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۸۶,۶۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۴۱ فن آوا
فن آوا
فرابورس سایر فعالیتهای رایانه ای ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۷,۰۷۳ ۰ ۰.۰۰%
۲۴۲ لبوتان
صنعتی بوتان
بورس تهران وسایل خانگی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۸۱,۴۵۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۴۳ حبندر
خط دریا بندر
فرابورس حمل و نقل دریایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳۴,۰۸۶ ۰ ۰.۰۰%
۲۴۴ کساپا
سایپا شیشه
بورس تهران انواع شیشه ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲۷,۶۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۴۵ کگل
گل گهر
بورس تهران استخراج آهن ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲۱,۰۴۰ ۱,۵۶۵,۳۷۶.۰۰B ۲.۸۹%
۲۴۶ کفپارس
فرآورده نسوز پارس
بورس تهران فرآورده های نسوز ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۶۷,۴۱۰ ۱۶,۷۴۱.۰۰B ۰.۰۳%
۲۴۷ شخارک
پتروشیمی خارک
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۶۲,۰۶۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۴۸ کدما
معدنی دماوند
بورس تهران فلزی غیرآهن ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۵۳۹,۰۲۰ ۱۶,۱۷۰.۶۰B ۰.۰۳%
۲۴۹ وهور
مدیریت انرژی امید تابان هور
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۴۲,۶۰۱ ۰ ۰.۰۰%
۲۵۰ شاوان
پالایش نفت لاوان
فرابورس تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۸۵,۹۴۶ ۰ ۰.۰۰%
۲۵۱ شگویا
پتروشیمی تندگویان
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۷,۶۰۸ ۰ ۰.۰۰%
۲۵۲ غشاذر
پگاه آذربایجان
بورس تهران لبنیات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳۷,۰۸۰ ۲۲,۲۴۸.۰۰B ۰.۰۴%
۲۵۳ خوساز
محورسازان
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۵۴ فرآور
فرآوری مواد معدنی
بورس تهران فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۷,۵۲۰ ۱۸,۱۶۳.۲۰B ۰.۰۳%
۲۵۵ نوری
پتروشیمی نوری
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۰۱,۹۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۵۶ لسرما
سرماآفرین
بورس تهران سایر ماشین آلات عمومی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۹,۲۴۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۵۷ کسرا
سرامیک اردکان
بورس تهران تولید سرامیک غیر ساختمانی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۴۱,۶۱۰ ۳۱,۶۸۳.۳۹B ۰.۰۶%
۲۵۸ خودرو
ایران خودرو
بورس تهران تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۴,۸۰۰ ۱,۴۴۷,۹۴۹.۱۳B ۲.۶۷%
۲۵۹ خساپا
سایپا
بورس تهران تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳,۵۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶۰ شراز
پالایش نفت شیراز
فرابورس تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۰۹:۱۰:۵۲ ۱۶۲,۵۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶۱ شپنا
پالایش نفت اصفهان
بورس تهران تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۰۹:۱۷:۲۲ ۳۱,۳۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶۲ شستا
سر. تامین اجتماعی
بورس تهران چندرشته ای صنعتی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۰ ۰۹:۴۸:۵۸ ۳۸,۴۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶۳ فملی
ملی صنایع مس ایران
بورس تهران فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۰:۰۹:۲۷ ۳۳,۴۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶۴ کنور
توسعه معدنی و صنعتی صبانور
بورس تهران استخراج آهن ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۰:۳۲:۰۴ ۵۱,۱۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶۵ خنصیر
نصیر ماشین
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۱۰:۳۷:۲۴ ۴۱,۹۸۰ ۸,۶۹۶.۸۳B ۰.۰۲%
۲۶۶ غنوش
نوش مازندران
بورس تهران میوه جات و سبزیجات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۰:۵۸:۴۴ ۷۸,۰۲۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶۷ داسوه
دارو اسوه
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۱۱:۱۴:۰۸ ۴۴,۰۷۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶۸ فارس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل بررسی معاملات ۰ ۱۱:۱۸:۴۳ ۲۶,۱۳۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۶۹ کسعدی
کاشی سعدی
بورس تهران کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۲:۰۵:۳۴ ۳۶,۸۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۷۰ آینده
آینده سازان بهشت پارس
فرابورس پرورش محصولات و باغبانی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۲:۰۶:۴۳ ۳۴,۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۷۱ ثاژن
سخت آژند
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۲:۱۶:۰۲ ۹,۴۶۴ ۰ ۰.۰۰%
۲۷۲ کرماشا
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۲:۲۲:۱۳ ۵۷,۰۳۰ ۲۰۱,۲۷۰.۲۸B ۰.۳۷%
۲۷۳ ثعتما
سر. ساختمانی اعتماد گستر
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۲:۲۷:۰۴ ۲۸,۸۸۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۷۴ کصدف
کاشی صدف سرام استقلال آباده
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۲:۲۷:۳۴ ۱۱,۱۳۳ ۰ ۰.۰۰%
۲۷۵ والبر
سر. البرز
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۲:۲۹:۵۸ ۳۳,۷۴۰ ۰ ۰.۰۰%