۸۷
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۵%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۵۳۲,۴۴۲.۱۳B
ارزش بازار متوقف شده
۲۲۹
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ کاصفا
کاشی اصفهان
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۹۷۳ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۳,۳۸۹ ۵۰۸.۳۵B ۰.۰۱%
۲ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۶۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۲۵.۵۰B ۰.۰۰%
۳ وکاسپی
اعتباری کاسپین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۶۱۳ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۳%
۴ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۳۱۹ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۰۰%
۵ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۲۴۴ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۷۰۸ ۱۰.۶۲B ۰.۰۰%
۶ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۰۴۴ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۰۰۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۷,۴۳۷.۵۰B ۰.۰۸%
۸ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۹۵۷ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۴۶,۵۶۷ ۹,۳۱۳.۴۰B ۰.۱۰%
۹ کچینی
چینی ایران
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۹۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۳,۰۳۴ ۵۰۶.۷۷B ۰.۰۱%
۱۰ ونور
موسسه اعتباری نور
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۷۷۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱,۰۰۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۱ قیستو
قند بیستون
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۷۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۸۰۰ ۳۸۴.۰۰B ۰.۰۰%
۱۲ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۱۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۹۱.۹۵B ۰.۰۰%
۱۳ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۷۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۲۷۷.۵۰B ۰.۰۰%
۱۴ کنیلو
کاشی نیلو
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۶۳ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۳,۳۰۰ ۴۹۵.۰۰B ۰.۰۱%
۱۵ شپمچا
پارس پامچال
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۵۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰,۳۵۳ ۳۱۰.۵۹B ۰.۰۰%
۱۶ وملل
اعتباری ملل
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۶۳۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱,۱۶۲ ۷,۰۴۱.۷۲B ۰.۰۷%
۱۷ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۷۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۳۵.۹۹B ۰.۰۰%
۱۸ وگردش
بانک گردشگری
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۷۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۷۵۴ ۴,۵۲۴.۰۰B ۰.۰۵%
۱۹ شوش
پاک وش
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۷۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۸,۸۵۹ ۷,۰۰۰.۷۹B ۰.۰۷%
۲۰ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۲۶۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲,۰۸۶ ۲۰,۸۶۰.۰۰B ۰.۲۱%
۲۱ معیار
سر. معیار صنعت پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۳۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۶,۲۴۱ ۳۱۲.۰۵B ۰.۰۰%
۲۲ کالا4
سایر اشخاص بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۵۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۸,۶۴۹ ۱۰,۷۲۴.۷۶B ۰.۱۱%
۲۳ قشرین
قند شیرین خراسان
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۹۰,۱۷۴ ۴,۵۰۸.۷۰B ۰.۰۵%
۲۴ تفیرو
مهندسی فیروزا
فرابورس تجهیزات بالابر و جابجایی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع عادی و فوق العاده ۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۵,۰۱۶ ۱۸۰.۱۹B ۰.۰۰%
۲۵ قاروم
قند ارومیه
فرابورس قند و شکر ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۱۴۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۵۶,۸۴۰ ۹۲۳.۲۸B ۰.۰۱%
۲۶ بخاور
بیمه زندگی خاورمیانه
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۴۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۵۴۹ ۶۵۸.۸۰B ۰.۰۱%
۲۷ وسالت
بانک قرض الحسنه رسالت
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱,۳۹۷ ۶۹۸.۵۰B ۰.۰۱%
۲۸ شلیا
مواد ویژه لیا
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۰,۴۶۹ ۸۴۶.۱۰B ۰.۰۱%
۲۹ بحکمت
بیمه حکمت صبا
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۵۸۸ ۱,۴۷۰.۰۰B ۰.۰۲%
۳۰ ثاژن
سخت آژند
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲,۲۵۷ ۹۰۲.۸۰B ۰.۰۱%
۳۱ سایرا
ایرانیت
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۷۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۷,۰۰۱ ۳۱۹.۲۵B ۰.۰۰%
۳۲ رفاه
فروشگاه رفاه
فرابورس خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۶۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۱,۴۹۰ ۵,۱۷۵.۲۲B ۰.۰۵%
۳۳ سفارود
فارسیت درود
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱,۲۹۱ ۱۵۶.۱۶B ۰.۰۰%
۳۴ بایکا
کابلسازی ایران
فرابورس سیم و کابل عایق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۲۸,۳۰۱ ۱,۰۶۹.۷۸B ۰.۰۱%
۳۵ دی
بانک دی
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱,۱۴۱ ۷,۳۰۲.۴۰B ۰.۰۷%
۳۶ غالبر
لبنیات کالبر
بورس تهران لبنیات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱,۹۲۵ ۶۷۳.۷۵B ۰.۰۱%
۳۷ تپکو
هپکو
فرابورس ماشین آلات استخراج و ساختمان ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۴۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۳,۸۱۶ ۸,۹۱۶.۶۷B ۰.۰۹%
۳۸ وسدید
گروه صنعتی سدید
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۴۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۹,۳۱۲ ۳,۸۶۲.۴۰B ۰.۰۴%
۳۹ وبصادر
بانک صادرات ایران
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۳۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱,۱۸۷ ۶۸,۶۰۸.۶۰B ۰.۷۰%
۴۰ فبیرا
بسته بندی ایران
فرابورس سایر محصولات فلزی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱,۲۲۱ ۲,۱۶۴.۵۱B ۰.۰۲%
۴۱ شفارا
پتروشیمی فارابی
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۳۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۴,۷۲۰ ۲,۲۰۸.۰۰B ۰.۰۲%
۴۲ وحافظ
بیمه حافظ
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۱,۰۲۱ ۱,۳۴۴.۵۶B ۰.۰۱%
۴۳ هفردا
راهیابان فردا
فرابورس مدیریت پسماند ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱,۱۰۰ ۱۱۰.۰۰B ۰.۰۰%
۴۴ غچین
کشت و صنعت چین چین
بورس تهران تولید سایر محصولات غذایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۶,۹۵۹ ۱,۶۹۵.۹۰B ۰.۰۲%
۴۵ وزمین
بانک ایران زمین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱,۲۸۸ ۵,۱۵۲.۰۰B ۰.۰۵%
۴۶ فبستم
بسته بندی مشهد
فرابورس سایر محصولات فلزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱,۶۲۲ ۸۴.۱۷B ۰.۰۰%
۴۷ وهنر
گروه توسعه هنر ایران
فرابورس فعالیت‏های هنری ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۴,۹۰۴ ۴,۱۶۸.۴۰B ۰.۰۴%
۴۸ وثنو
سر. ساختمان نوین
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۲,۴۸۶ ۷۴۵.۸۰B ۰.۰۱%
۴۹ وثخوز
سر. توسعه خوزستان
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۸,۸۹۵ ۶۲۲.۶۵B ۰.۰۱%
۵۰ سرچشمه
سر. مس سرچشمه
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۵۴۷ ۱۲,۷۳۱.۶۰B ۰.۱۳%
۵۱ برکت
دارویی برکت
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱,۷۷۳ ۶,۰۲۸.۲۰B ۰.۰۶%
۵۲ لابسا
آبسال
بورس تهران سایر ماشین آلات عمومی ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۰,۶۴۲ ۳,۸۳۱.۱۲B ۰.۰۴%
۵۳ قاسم
قاسم ایران
فرابورس خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۱,۸۵۲ ۷,۱۱۱.۲۰B ۰.۰۷%
۵۴ فلوله
لوله و ماشین سازی
بورس تهران تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۱۵۰ ۲,۵۷۵.۰۰B ۰.۰۳%
۵۵ ونیکی
سر. ملی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۲,۸۹۰ ۲۰,۲۳۰.۰۰B ۰.۲۱%
۵۶ زماهان
گوشت مرغ ماهان
فرابورس پرورش طیور ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۷,۴۷۶ ۲,۹۹۰.۴۰B ۰.۰۳%
۵۷ فرابورس
فرابورس ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۶,۳۴۸ ۶,۳۴۸.۰۰B ۰.۰۶%
۵۸ سصفها
سیمان اصفهان
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۹,۴۸۳ ۱,۸۹۶.۶۰B ۰.۰۲%
۵۹ غبهنوش
بهنوش
بورس تهران جو و مااشعیر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۷,۸۲۳ ۲,۸۱۶.۲۸B ۰.۰۳%
۶۰ فولاژ
فولاد آلیاژی ایران
بورس تهران فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۳,۴۵۲ ۱۷,۲۲۵.۴۸B ۰.۱۸%
۶۱ زپارس
کشت و صنعت و دامپروری پارس
بورس تهران کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۰,۲۴۳ ۳,۳۳۲.۴۶B ۰.۰۳%
۶۲ ولشرق
لیزینگ ایران و شرق
فرابورس لیزینگ مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۲,۳۴۵ ۷۰۳.۵۰B ۰.۰۱%
۶۳ وسکاب
سر. صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱,۴۷۹ ۷,۳۹۵.۰۰B ۰.۰۸%
۶۴ واتی
سر. آتیه دماوند
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۲,۶۶۷ ۱۲,۰۰۱.۵۰B ۰.۱۲%
۶۵ آبین
کشت و صنعت آبشیرین
فرابورس پرورش محصولات و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۴,۶۲۲ ۱,۳۶۱.۸۰B ۰.۰۱%
۶۶ ودانا
سر. دانایان پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۵۱۰ ۶۸۸.۵۰B ۰.۰۱%
۶۷ فنرژی
گسترش صنایع آذرآب
فرابورس تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۴,۹۷۸ ۸۱۲.۲۱B ۰.۰۱%
۶۸ وملت
سر. ملت
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۷۷۴ ۷۷۴.۰۰B ۰.۰۱%
۶۹ بنو
بیمه تجارت نو
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۲,۲۹۲ ۳,۵۹۸.۴۴B ۰.۰۴%
۷۰ وصنعت
سر. صنعت و معدن
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱,۴۵۷ ۶,۵۵۶.۵۰B ۰.۰۷%
۷۱ وبهمن
سر. بهمن
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱,۵۰۰ ۴,۱۲۵.۰۰B ۰.۰۴%
۷۲ شوینده
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر
بورس تهران شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۷,۸۶۰ ۷,۸۶۰.۰۰B ۰.۰۸%
۷۳ کگهر
سنگ آهن گهر زمین
فرابورس استخراج آهن ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۰,۷۸۶ ۱۳۲,۶۶۷.۸۰B ۱.۳۶%
۷۴ شپلی
پلی اکریل ایران
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱,۸۳۴ ۶,۵۴۹.۱۸B ۰.۰۷%
۷۵ غویتا
ویتانا
فرابورس نان و محصولات وابسته ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۲,۷۵۷ ۷,۶۵۴.۲۰B ۰.۰۸%
۷۶ حریل
ریل پرداز سیر
فرابورس حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن ممنوع - متوقف - به دلیل بررسی معاملات ۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱,۶۰۶ ۳,۱۴۷.۷۶B ۰.۰۳%
۷۷ حپارسا
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
فرابورس حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۶,۷۷۷ ۱,۶۹۴.۲۵B ۰.۰۲%
۷۸ کفپارس
فرآورده نسوز پارس
بورس تهران فرآورده های نسوز ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۸,۳۰۰ ۸۳۰.۰۰B ۰.۰۱%
۷۹ کرمان
سر. توسعه و عمران استان کرمان
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۰,۴۳۱ ۶,۲۶۱.۷۳B ۰.۰۶%
۸۰ پخش
پخش البرز
فرابورس سایر محصولات دارویی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۳,۸۳۰ ۲,۲۹۸.۰۰B ۰.۰۲%
۸۱ تابا
تابان نیرو سپاهان
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۷,۸۱۳ ۴۸۴.۴۱B ۰.۰۰%
۸۲ سمایه
بانک سرمایه
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱,۰۳۳ ۴,۱۳۲.۰۰B ۰.۰۴%
۸۳ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰.۰۰B ۰.۱۲%
۸۴ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱,۰۰۰ ۶,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۶%
۸۵ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱,۰۰۰ ۶,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۶%
۸۶ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱,۰۰۰ ۸,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۸%
۸۷ وساخت
سر. ساختمان ایران
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۳,۶۷۵ ۴,۲۸۵.۹۵B ۰.۰۴%