۲۰۲
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۶۴%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۱,۹۶۱,۸۴۴.۴۲B
ارزش بازار متوقف شده
۱۰۹
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ کاصفا
کاشی اصفهان
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۶۹۸ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۳,۳۸۹ ۵۰۸.۳۵B ۰.۰۲%
۲ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۳۴۶ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۲۵.۵۰B ۰.۰۰%
۳ وکاسپی
اعتباری کاسپین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۳۳۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰.۰۰B ۰.۱۰%
۴ وزمین
بانک ایران زمین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۶۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۲,۱۳۰ ۸,۵۲۰.۰۰B ۰.۲۸%
۵ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۰۴۵ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۰۰%
۶ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۷۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۷۰۸ ۱۰.۶۲B ۰.۰۰%
۷ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۶۹ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۳۵ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۷,۴۳۷.۵۰B ۰.۲۴%
۹ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - توقف به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۶۸۳ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۴۶,۵۶۷ ۹,۳۱۳.۴۰B ۰.۳۱%
۱۰ سمایه
بانک سرمایه
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل ارائه اطلاعات با اهمیت ۶۳۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱,۲۲۶ ۴,۹۰۴.۰۰B ۰.۱۶%
۱۱ سکارون
سیمان کارون
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۳۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۳,۵۳۱ ۷۳۷.۳۹B ۰.۰۲%
۱۲ کچینی
چینی ایران
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - توقف به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۶۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۳,۰۳۴ ۵۰۶.۷۷B ۰.۰۲%
۱۳ وپاسار
بانک پاسارگاد
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۰۴ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۹۹۹ ۵۰,۳۴۹.۶۰B ۱.۶۵%
۱۴ وسالت
بانک قرض الحسنه رسالت
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۵۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱,۰۰۰ ۵۰۰.۰۰B ۰.۰۲%
۱۵ ونور
موسسه اعتباری نور
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱,۰۰۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۶ قیستو
قند بیستون
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۹۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۸۰۰ ۳۸۴.۰۰B ۰.۰۱%
۱۷ ومشان
سر. فنی و مهندسی مشانیر
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۴۹۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰B ۰.۰۰%
۱۸ وشهر
بانک شهر
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۹۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۹۳۲ ۱۴,۵۱۳.۸۹B ۰.۴۸%
۱۹ فجوش
جوش و اکسیژن
فرابورس سایر محصولات فلزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۵۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱,۲۱۰ ۱۲.۵۲B ۰.۰۰%
۲۰ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل دستور قضایی ۴۳۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۹۱.۹۵B ۰.۰۰%
۲۱ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۴۳۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۲۷۷.۵۰B ۰.۰۱%
۲۲ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۱۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۶۴۱ ۵,۱۲۸.۰۰B ۰.۱۷%
۲۳ وهنر
گروه توسعه هنر ایران
فرابورس فعالیت‏های هنری ممنوع - متوقف - توقف به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ۳۹۳ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۴ فاذر
آذراب
بورس تهران تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۹۲ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۳,۰۴۲ ۳,۰۴۲.۰۰B ۰.۱۰%
۲۵ کنیلو
کاشی نیلو
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۳۸۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۳,۳۰۰ ۴۹۵.۰۰B ۰.۰۲%
۲۶ شپمچا
پارس پامچال
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۷۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰,۳۵۳ ۳۱۰.۵۹B ۰.۰۱%
۲۷ سامان
بانک سامان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۶۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۸۲۷ ۶,۶۱۶.۰۰B ۰.۲۲%
۲۸ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۶۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۷۰۷ ۸,۴۸۴.۰۰B ۰.۲۸%
۲۹ وملل
اعتباری ملل
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳۶۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱,۱۶۲ ۷,۰۴۱.۷۲B ۰.۲۳%
۳۰ وآیند
بانک آینده
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۶۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱,۱۵۸ ۱۸,۵۲۸.۰۰B ۰.۶۱%
۳۱ بتک
کابل تک
فرابورس سیم و کابل عایق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۸۳ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۵,۳۷۳ ۴۸.۳۶B ۰.۰۰%
۳۲ خکرمان
گروه اقتصادی کرمان خودرو
فرابورس تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۶۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰.۰۰B ۰.۱۶%
۳۳ فنرژی
گسترش صنایع آذرآب
فرابورس تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۶,۷۲۶ ۱,۰۹۷.۴۱B ۰.۰۴%
۳۴ های وب
داده گستر عصر نوین - های وب
بورس تهران خدمات ارزش افزوده ممنوع - متوقف - توقف به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۲۱۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۵,۹۸۰ ۲۳,۹۲۰.۰۰B ۰.۷۹%
۳۵ فسدید
تجهیزات سدید
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۱۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۸,۰۰۰ ۷۸۲.۴۰B ۰.۰۳%
۳۶ خفناور
صنعتی روان فن آور
فرابورس قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۳۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۲,۰۲۶ ۲۰۲.۶۰B ۰.۰۱%
۳۷ وملت
سر. ملت
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۶۶۷ ۶۶۷.۰۰B ۰.۰۲%
۳۸ آینده
آینده سازان بهشت پارس
فرابورس پرورش محصولات و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۷۵۹ ۳۱۷.۱۳B ۰.۰۱%
۳۹ آریان
سر. پارس آریان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۶۱۸ ۱۲,۲۴۷.۱۴B ۰.۴۰%
۴۰ فبستم
بسته بندی مشهد
فرابورس سایر محصولات فلزی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل عدم اظهار نظر حسابرس ۱۰۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱,۶۰۰ ۸۳.۰۳B ۰.۰۰%
۴۱ سمتاز
سیمان ممتازان کرمان
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۴,۱۰۰ ۱,۶۰۷.۳۶B ۰.۰۵%
۴۲ ودانا
سر. دانایان پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱,۳۹۲ ۱,۸۷۹.۲۰B ۰.۰۶%
۴۳ وپسا
سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل بررسی معاملات ۸۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۷۱۰ ۱.۷۸B ۰.۰۰%
۴۴ آداک
صنعت و تجارت آداک
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به منظور دریافت مستندات ۷۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۵,۰۰۲ ۴,۳۵۱.۷۴B ۰.۱۴%
۴۵ نشار
پشمبافی افشار یزد
فرابورس نخ و پارچه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۶۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱,۱۰۱ ۴.۴۰B ۰.۰۰%
۴۶ بنو
بیمه تجارت نو
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۸۹۵ ۲,۲۳۷.۵۰B ۰.۰۷%
۴۷ تپولا
مرآت پولاد
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱,۴۲۶ ۱۷۹.۶۳B ۰.۰۱%
۴۸ سفارود
فارسیت درود
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۷۷۰ ۹۳.۱۴B ۰.۰۰%
۴۹ فماک
ماداکتو استیل کرد
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۵,۰۵۰ ۷۵۷.۵۰B ۰.۰۲%
۵۰ تکنار
معادن مس تکنار
فرابورس فلزی غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۵,۷۲۳ ۳۴۳.۳۸B ۰.۰۱%
۵۱ کورز
ورزیران
فرابورس سایرمحصولات ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۳۲,۰۹۱ ۶۴۱.۸۲B ۰.۰۲%
۵۲ قنقش
قند نقش جهان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۴,۲۹۸ ۵۹۷.۴۲B ۰.۰۲%
۵۳ شگامرن
پترو گامرون
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۶۶,۵۱۴ ۳,۹۹۰.۸۴B ۰.۱۳%
۵۴ شکف
کف
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل عدم اظهار نظر حسابرس ۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱,۸۰۰ ۴۵۰.۰۰B ۰.۰۱%
۵۵ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۵۸۸ ۳,۵۲۸.۰۰B ۰.۱۲%
۵۶ شتولی
تولی پرس
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل عدم اظهار نظر حسابرس ۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۹۰۰ ۲۲۵.۰۰B ۰.۰۱%
۵۷ دبالک
البرز بالک
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۲,۲۷۷ ۳۸۷.۰۹B ۰.۰۱%
۵۸ شسم
سموم علف کش
فرابورس حشره کش و سایر ممنوع - متوقف - توقف به دلیل عدم اظهار نظر حسابرس ۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴,۸۷۷ ۴۸.۷۷B ۰.۰۰%
۵۹ نتوس
پشم بافی توس
فرابورس نخ و پارچه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۵,۰۰۱ ۱۴۷.۰۳B ۰.۰۰%
۶۰ شستان
صنایع پتروشیمی گلستان
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلیل عدم اظهار نظر حسابرس ۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۶۱۶ ۲۹۱.۳۷B ۰.۰۱%
۶۱ بالاس
تأسیسات راه آهن
فرابورس ساختمان و مهندسی عمران ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴,۵۳۴ ۶۸۰.۱۰B ۰.۰۲%
۶۲ کیمیا
کیمیای زنجان گستران
فرابورس فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۶,۶۴۵ ۱,۵۳۱.۰۱B ۰.۰۵%
۶۳ شبهرن
نفت بهران
بورس تهران تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۲,۰۸۰ ۳۱,۴۰۸.۰۰B ۱.۰۳%
۶۴ اپرداز
آتیه داده پرداز
فرابورس خدمات ارزش افزوده ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۷,۳۶۳ ۳,۶۸۱.۵۰B ۰.۱۲%
۶۵ قزوین
قند قزوین
بورس تهران قند و شکر ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴,۶۵۰ ۱,۵۳۵.۴۱B ۰.۰۵%
۶۶ ذوب
ذوب آهن اصفهان
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱,۲۳۴ ۴۰,۹۴۴.۸۴B ۱.۳۴%
۶۷ پارتا
آرتاویل تایر
فرابورس تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۷,۲۱۴ ۸,۶۷۱.۲۳B ۰.۲۸%
۶۸ کحافظ
کاشی حافظ
بورس تهران کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۳,۰۰۲ ۵۴۰.۳۶B ۰.۰۲%
۶۹ پشاهن
پلاستیک شاهین
فرابورس محصولات پلاستیکی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۴,۶۰۰ ۲۷۷.۳۵B ۰.۰۱%
۷۰ غمهرا
مهرام
بورس تهران تولید سایر محصولات غذایی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۲۴,۷۸۶ ۸۶۷.۵۱B ۰.۰۳%
۷۱ دکوثر
داروسازی کوثر
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱,۲۵۱ ۶۷۵.۵۴B ۰.۰۲%
۷۲ سشرق
سیمان شرق
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت ۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۷۰۳ ۱,۸۶۵.۴۵B ۰.۰۶%
۷۳ خفولا
خدمات فنی فولاد یزد
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۲,۵۴۹ ۷۶.۴۷B ۰.۰۰%
۷۴ ساذری
آذریت
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۷,۰۰۰ ۴۲.۰۰B ۰.۰۰%
۷۵ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۷۸۸ ۴,۷۲۸.۰۰B ۰.۱۶%
۷۶ فنورد
نورد قطعات فولادی
بورس تهران تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۷,۹۳۱ ۱,۱۴۲.۰۶B ۰.۰۴%
۷۷ شفارا
پتروشیمی فارابی
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۳,۳۹۷ ۵۰۹.۵۵B ۰.۰۲%
۷۸ فسپا
صنعتی سپاهان
بورس تهران تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱,۶۸۳ ۱,۰۹۳.۹۵B ۰.۰۴%
۷۹ خپارس
پارس خودرو
بورس تهران تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۷۰۵ ۱۶,۰۱۷.۸۰B ۰.۵۳%
۸۰ وآرین
توسعه اقتصادی آرین
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۷۱۵ ۱,۰۰۱.۰۰B ۰.۰۳%
۸۱ ملت
بیمه ملت
بورس تهران بیمه غیر زندگی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱,۸۸۲ ۵,۳۶۳.۷۰B ۰.۱۸%
۸۲ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۳۵.۹۹B ۰.۰۰%
۸۳ سلار
سیمان لارستان
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱,۷۴۵ ۴۰۹.۷۳B ۰.۰۱%
۸۴ وسنا
سر. نیروگاهی ایران سنا
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱,۵۰۶ ۳,۶۷۶.۳۰B ۰.۱۲%
۸۵ وآتوس
آرین توسکا
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱,۱۷۶ ۲۴.۷۰B ۰.۰۰%
۸۶ دپارس
پارس دارو
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۷,۵۰۸ ۱,۵۷۶.۶۸B ۰.۰۵%
۸۷ قشیر
قند شیروان قوچان
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱,۹۱۴ ۶۳۱.۶۲B ۰.۰۲%
۸۸ سرچشمه
سر. مس سرچشمه
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۴,۶۴۸ ۱۳,۰۱۴.۴۰B ۰.۴۳%
۸۹ شپاس
نفت پاسارگاد
فرابورس ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۴۱۵ ۵,۷۹۶.۰۰B ۰.۱۹%
۹۰ آسیا
بیمه آسیا
بورس تهران بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱,۳۰۰ ۲,۹۹۰.۰۰B ۰.۱۰%
۹۱ وخاور
بانک خاورمیانه
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۰۶۶ ۱۲,۳۹۶.۰۰B ۰.۴۱%
۹۲ تکشا
خدمات کشاورزی
بورس تهران ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۳,۲۶۶ ۳۵۹.۱۲B ۰.۰۱%
۹۳ غپاک
لبنیات پاک
بورس تهران لبنیات ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱,۳۷۶ ۱,۹۰۶.۴۴B ۰.۰۶%
۹۴ فولاژ
فولاد آلیاژی ایران
بورس تهران فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱,۴۹۱ ۷,۴۴۰.۰۹B ۰.۲۴%
۹۵ وساپا
سر. سایپا
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۶۸۷ ۷,۳۳۳.۷۳B ۰.۲۴%
۹۶ فمراد
آلومراد
بورس تهران فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۶,۲۶۳ ۳۱۰.۲۴B ۰.۰۱%
۹۷ خکار
ایرکا پارت صنعت
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱,۶۵۷ ۸۲۸.۵۰B ۰.۰۳%
۹۸ ثعمرا
عمران و توسعه شاهد
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱,۳۰۲ ۱,۶۹۲.۶۰B ۰.۰۶%
۹۹ داراب
پتروشیمی داراب
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۵۶۰ ۱,۹۰۸.۴۸B ۰.۰۶%
۱۰۰ ثعتما
سر. ساختمانی اعتماد گستر
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۳,۵۹۵ ۱۲۷.۱۴B ۰.۰۰%
۱۰۱ جهرم
پتروشیمی جهرم
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۵۷۶ ۱,۹۰۸.۲۹B ۰.۰۶%
۱۰۲ کصدف
کاشی صدف سرام استقلال آباده
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱,۲۷۰ ۱۵۲.۴۰B ۰.۰۱%
۱۰۳ فسا
پتروشیمی فسا
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۵۷۱ ۱,۹۹۰.۵۱B ۰.۰۷%
۱۰۴ دروز
روز دارو
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲,۳۲۵ ۱,۶۲۷.۱۳B ۰.۰۵%
۱۰۵ ولراز
لیزینگ رازی
فرابورس لیزینگ مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴,۳۳۲ ۹۵.۳۰B ۰.۰۰%
۱۰۶ دانا
بیمه دانا
بورس تهران بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲,۲۳۷ ۳,۳۵۵.۵۰B ۰.۱۱%
۱۰۷ کفپارس
فرآورده نسوز پارس
بورس تهران فرآورده های نسوز ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳,۱۶۲ ۳۱۶.۲۰B ۰.۰۱%
۱۰۸ غگرجی
بیسکویت گرجی
بورس تهران نان و محصولات وابسته ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴,۰۷۵ ۸۱۵.۰۰B ۰.۰۳%
۱۰۹ بساما
بیمه سامان
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳,۰۸۶ ۴,۶۲۹.۰۰B ۰.۱۵%
۱۱۰ سصفها
سیمان اصفهان
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۶,۳۹۰ ۱,۲۷۸.۰۰B ۰.۰۴%
۱۱۱ کهرام
بهسرام
بورس تهران کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۸۲۹ ۱۳۷.۱۸B ۰.۰۰%
۱۱۲ تمحرکه
ماشین سازی نیرو محرکه
بورس تهران تجهیزات بالابر و جابجایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۴۶۵ ۱۷۸.۵۰B ۰.۰۱%
۱۱۳ خلنت
لنت ترمز
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳,۸۱۹ ۳۳۶.۰۷B ۰.۰۱%
۱۱۴ ما
بیمه ما
بورس تهران فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۲۳۹ ۱,۸۵۸.۵۰B ۰.۰۶%
۱۱۵ کدما
معدنی دماوند
بورس تهران فلزی غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۲,۴۶۳ ۳۷۳.۸۹B ۰.۰۱%
۱۱۶ وبشهر
توسعه صنایع بهشهر
بورس تهران روغن حیوانی و نباتی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۵۲۶ ۱۲,۵۸۹.۵۰B ۰.۴۱%
۱۱۷ غبهنوش
بهنوش
بورس تهران جو و مااشعیر ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴,۰۸۹ ۱,۴۷۲.۰۴B ۰.۰۵%
۱۱۸ فولای
فولاد آلیاژی یزد
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۷۷۷ ۲۳۸.۱۲B ۰.۰۱%
۱۱۹ ستران
سیمان تهران
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۲۸۸ ۲,۲۵۴.۰۰B ۰.۰۷%
۱۲۰ وملی
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
بورس تهران تولید کفش ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳,۳۴۳ ۳,۳۰۰.۵۳B ۰.۱۱%
۱۲۱ مارون
پتروشیمی مارون
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴۴,۸۶۴ ۱۷۹,۴۵۶.۰۰B ۵.۸۹%
۱۲۲ حپترو
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
بورس تهران حمل و نقل بار زمینی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲,۳۰۲ ۴۶۰.۴۰B ۰.۰۲%
۱۲۳ حتاید
تاید واتر خاورمیانه
بورس تهران حمل و نقل دریایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳,۱۵۴ ۳,۱۵۴.۰۰B ۰.۱۰%
۱۲۴ رمپنا
گروه مپنا
بورس تهران فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳,۰۷۶ ۶۱,۵۲۰.۰۰B ۲.۰۲%
۱۲۵ چکارن
کارتن ایران
بورس تهران تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۶,۳۷۹ ۱,۱۶۲.۵۷B ۰.۰۴%
۱۲۶ وتوشه
سر. پارس توشه
بورس تهران وسایل خانگی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲,۴۰۹ ۳,۶۱۳.۵۰B ۰.۱۲%
۱۲۷ شبندر
پالایش نفت بندر عباس
بورس تهران سایر فرآورده های نفتی و سوختی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۷,۲۱۹ ۹۹,۶۲۲.۲۰B ۳.۲۷%
۱۲۸ شفن
پتروشیمی فن آوران
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳۶,۹۳۰ ۳۵,۰۸۳.۵۰B ۱.۱۵%
۱۲۹ شتران
پالایش نفت تهران
بورس تهران تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴,۳۵۲ ۶۹,۶۳۲.۰۰B ۲.۲۹%
۱۳۰ شپنا
پالایش نفت اصفهان
بورس تهران تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴,۲۳۳ ۸۴,۶۶۰.۰۰B ۲.۷۸%
۱۳۱ غشهداب
شهداب ناب خراسان
فرابورس میوه جات و سبزیجات ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۹۱۷ ۱,۹۹۳.۶۸B ۰.۰۷%
۱۳۲ لابسا
آبسال
بورس تهران سایر ماشین آلات عمومی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۸۶۶ ۶۷۱.۷۶B ۰.۰۲%
۱۳۳ خاهن
آهنگری تراکتور
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۵,۲۷۱ ۱۱,۵۵۳.۷۵B ۰.۳۸%
۱۳۴ لسرما
سرماآفرین
بورس تهران سایر ماشین آلات عمومی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲,۵۴۷ ۳۷۶.۹۶B ۰.۰۱%
۱۳۵ شراز
پالایش نفت شیراز
فرابورس تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۱,۵۸۲ ۱۱,۹۰۱.۰۷B ۰.۳۹%
۱۳۶ قثابت
قند ثابت خراسان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲,۵۷۸ ۱,۳۱۴.۷۸B ۰.۰۴%
۱۳۷ ونیرو
سر. نیرو
بورس تهران تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۰۹۷ ۳,۵۱۰.۴۰B ۰.۱۲%
۱۳۸ فولاد
فولاد مبارکه اصفهان
بورس تهران تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳,۷۹۰ ۲۸۴,۲۵۰.۰۰B ۹.۳۳%
۱۳۹ کوثر
بیمه کوثر
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۷۱۲ ۴,۲۸۰.۰۰B ۰.۱۴%
۱۴۰ مفاخر
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
فرابورس سایر فعالیتهای رایانه ای ممنوع - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲,۲۵۲ ۳۸۲.۸۴B ۰.۰۱%
۱۴۱ نیرو
نیرو سرمایه
فرابورس موتور مولد مبدل الکتریکی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴,۴۰۱ ۲۸۵.۳۲B ۰.۰۱%
۱۴۲ ورازی
بیمه رازی
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۴۶۱ ۲,۹۲۲.۰۰B ۰.۱۰%
۱۴۳ وآفری
بیمه کارآفرین
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۶۵۹ ۱,۱۵۳.۲۵B ۰.۰۴%
۱۴۴ خصدرا
صنعتی دریایی
فرابورس ساختمان و مهندسی عمران ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳,۳۸۳ ۲۰,۰۷۴.۵۰B ۰.۶۶%
۱۴۵ بمیلا
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
فرابورس استخراج آهن ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۵۴۹ ۴۹۵.۶۸B ۰.۰۲%
۱۴۶ زنجان
پتروشیمی زنجان
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۸۷۸ ۳,۰۷۳.۰۰B ۰.۱۰%
۱۴۷ سخواف
سیمان مجد خواف
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۶۶۸ ۳۵۴.۲۳B ۰.۰۱%
۱۴۸ گزسکه
گز سکه
فرابورس تولید کاکائو شکلات شیرینیجات ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲,۳۰۰ ۱۱۳.۱۴B ۰.۰۰%
۱۴۹ ثنام
سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱,۰۶۷ ۵۳۳.۵۰B ۰.۰۲%
۱۵۰ زبینا
کشاورزی و دامپروری بینالود
فرابورس کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۲,۰۱۰ ۸۰۴.۰۰B ۰.۰۳%
۱۵۱ آرمان
بیمه آرمان
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۰۹:۰۲:۴۰ ۲۱ ۳۱.۵۰B ۰.۰۰%
۱۵۲ نبروج
نساجی بروجرد
بورس تهران نخ و پارچه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۰۹:۰۳:۰۲ ۳,۶۰۹ ۵۳۴.۹۰B ۰.۰۲%
۱۵۳ وپست
پست بانک ایران
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۰:۲۶:۴۱ ۱,۷۰۹ ۵,۵۲۵.۹۷B ۰.۱۸%
۱۵۴ آبین
کشت و صنعت آبشیرین
فرابورس پرورش محصولات و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۰:۵۳:۲۶ ۱,۸۵۴ ۵۴۶.۲۵B ۰.۰۲%
۱۵۵ خبهمن
گروه بهمن
بورس تهران تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۱:۴۵:۴۱ ۸۳۰ ۸,۳۰۰.۰۰B ۰.۲۷%
۱۵۶ چفیبر
فیبر ایران
بورس تهران تولید تخته چند لا و سایر تخته ها ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۱:۵۸:۳۹ ۵,۵۷۲ ۱,۱۱۴.۴۰B ۰.۰۴%
۱۵۷ دشیمی
شیمی داروپخش
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت ۰ ۱۲:۰۵:۵۸ ۲,۰۵۴ ۵۲۳.۷۷B ۰.۰۲%
۱۵۸ بسویچ
پارس سوئیچ
بورس تهران تجهیزات توزیع و کنترل برق ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۱۵:۳۰ ۴,۱۷۹ ۲,۵۰۷.۴۰B ۰.۰۸%
۱۵۹ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۱۵:۳۴ ۲,۱۹۸ ۲۱,۹۸۰.۰۰B ۰.۷۲%
۱۶۰ غاذر
کشت و صنعت پیاذر
بورس تهران میوه جات و سبزیجات ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۰:۵۸ ۳,۱۵۷ ۲۳۶.۷۸B ۰.۰۱%
۱۶۱ وپخش
داروپخش
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۷:۱۴ ۸,۷۸۲ ۷,۳۷۶.۸۸B ۰.۲۴%
۱۶۲ نمرینو
ایران مرینوس
بورس تهران نخ و پارچه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۷:۱۵ ۵,۵۴۵ ۷۰۴.۲۲B ۰.۰۲%
۱۶۳ وتجارت
بانک تجارت
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۸:۵۰ ۶۰۷ ۲۷,۷۳۹.۹۰B ۰.۹۱%
۱۶۴ ونوین
بانک اقتصاد نوین
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۲۰ ۱,۱۳۱ ۱۴,۸۵۱.۱۶B ۰.۴۹%
۱۶۵ وسینا
بانک سینا
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۳۲ ۹۹۴ ۹,۹۴۰.۰۰B ۰.۳۳%
۱۶۶ فایرا
آلومینیوم ایران
بورس تهران فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۳۹ ۲,۰۲۳ ۱۰,۵۱۵.۲۱B ۰.۳۵%
۱۶۷ لپارس
پارس الکتریک
بورس تهران گیرنده های ارتباطی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۴۵ ۲,۹۶۳ ۸۸۸.۹۰B ۰.۰۳%
۱۶۸ وکار
بانک کار آفرین
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۴۵ ۱,۰۷۳ ۹,۱۲۰.۵۰B ۰.۳۰%
۱۶۹ تبرک
تبرک
فرابورس تولید سایر محصولات غذایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۴۵ ۱,۷۸۰ ۳,۹۷۲.۰۸B ۰.۱۳%
۱۷۰ غالبر
لبنیات کالبر
بورس تهران لبنیات ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۵۴ ۱,۳۱۰ ۴۵۸.۵۰B ۰.۰۲%
۱۷۱ وپارس
بانک پارسیان
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۵۵ ۱,۰۱۵ ۲۴,۱۱۶.۴۰B ۰.۷۹%
۱۷۲ حفاری
حفاری شمال
بورس تهران فعالیتهای جنبی استخراج نفت و گاز ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۵۵ ۱,۷۷۲ ۴,۶۱۶.۷۸B ۰.۱۵%
۱۷۳ کماسه
تامین ماسه
بورس تهران استخراج سنگ و ماسه و خاک رس ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۵۶ ۲,۸۰۳ ۴۵۴.۰۹B ۰.۰۱%
۱۷۴ شبریز
پالایش نفت تبریز
بورس تهران تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۵۷ ۷,۷۳۰ ۳۰,۰۲۴.۹۵B ۰.۹۹%
۱۷۵ زقیام
کشت و دام قیام اصفهان
فرابورس کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۵۷ ۲,۶۱۱ ۹۱۳.۸۵B ۰.۰۳%
۱۷۶ کترام
کاشی تکسرام
بورس تهران کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۵۸ ۱,۴۷۰ ۴۳۳.۶۲B ۰.۰۱%
۱۷۷ وبملت
بانک ملت
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۵۸ ۹۲۱ ۴۶,۰۵۰.۰۰B ۱.۵۱%
۱۷۸ خاور
ایران خودرو دیزل
بورس تهران تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۵۹ ۵۰۵ ۲,۵۱۹.۴۷B ۰.۰۸%
۱۷۹ وبصادر
بانک صادرات ایران
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۵۹ ۷۹۰ ۴۵,۶۶۲.۰۰B ۱.۵۰%
۱۸۰ پاکشو
گروه صنعتی پاکشو
بورس تهران شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۲۹:۵۹ ۱۵,۰۷۷ ۱۵,۰۷۷.۰۰B ۰.۴۹%
۱۸۱ خساپا
سایپا
بورس تهران تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۰:۰۰ ۹۳۰ ۳۶,۵۱۸.۰۱B ۱.۲۰%
۱۸۲ وصندوق
سر. صندوق بازنشستگی
بورس تهران چندرشته ای صنعتی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۰:۰۰ ۱,۷۴۵ ۴۷,۱۱۵.۰۰B ۱.۵۵%
۱۸۳ وسدید
گروه صنعتی سدید
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۰:۰۶ ۷,۰۳۵ ۱,۴۰۷.۰۰B ۰.۰۵%
۱۸۴ بحکمت
بیمه حکمت صبا
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۰:۰۶ ۳۵۴ ۸۸۵.۰۰B ۰.۰۳%
۱۸۵ لخانه
لوازم خانگی پارس
فرابورس وسایل خانگی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۰:۰۷ ۴,۶۱۴ ۱,۳۸۴.۲۰B ۰.۰۵%
۱۸۶ نوین
بیمه نوین
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۰:۰۹ ۹۹۰ ۱,۴۸۵.۰۰B ۰.۰۵%
۱۸۷ پلاست
پلاستیران
فرابورس محصولات پلاستیکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۲:۳۰:۱۰ ۳,۰۹۵ ۱۷۸.۲۷B ۰.۰۱%
۱۸۸ وسین
بیمه سینا
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۰:۱۰ ۹۴۷ ۱,۴۲۰.۵۰B ۰.۰۵%
۱۸۹ وسرمد
بیمه سرمد
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۰:۱۴ ۱,۱۹۵ ۱,۷۹۲.۵۰B ۰.۰۶%
۱۹۰ سباقر
سیمان باقران
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۲:۳۰:۱۴ ۸۴۶ ۵۰۷.۶۰B ۰.۰۲%
۱۹۱ وشمال
سر. توسعه شمال
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۰:۱۵ ۱,۱۴۵ ۱۳۹.۵۸B ۰.۰۰%
۱۹۲ وحافظ
بیمه حافظ
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۰:۱۵ ۳,۱۸۰ ۳۸۷.۹۶B ۰.۰۱%
۱۹۳ پارس
پتروشیمی پارس
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۶:۰۲ ۳۰,۰۰۷ ۱۸۰,۰۴۲.۰۰B ۵.۹۱%
۱۹۴ حفارس
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
بورس تهران حمل و نقل بار زمینی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۶:۳۱ ۵,۰۴۲ ۱,۷۵۹.۶۶B ۰.۰۶%
۱۹۵ خودرو
ایران خودرو
بورس تهران تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۲:۳۶:۵۳ ۲,۲۱۹ ۳۳,۹۵۰.۷۰B ۱.۱۱%
۱۹۶ سمگا
سر. میراث فرهنگی و گردشگری
فرابورس هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۳:۴۸:۰۵ ۲,۰۷۵ ۶,۲۲۵.۰۰B ۰.۲۰%
۱۹۷ شاوان
پالایش نفت لاوان
فرابورس تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۴:۰۲:۳۱ ۱۳,۴۱۵ ۱۵,۳۳۹.۰۰B ۰.۵۰%
۱۹۸ حرهشا
رهشاد سپاهان
فرابورس سایر حمل و نقل ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۴:۱۰:۱۲ ۴,۴۴۴ ۶۶.۶۶B ۰.۰۰%
۱۹۹ فالوم
آلومتک
فرابورس فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۴:۲۱:۰۳ ۱,۴۸۵ ۶۶۱.۲۷B ۰.۰۲%
۲۰۰ شغدیر
پتروشیمی غدیر
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۰ ۱۴:۲۵:۳۸ ۲,۰۸۹ ۲,۷۱۵.۷۰B ۰.۰۹%
۲۰۱ تپکو
هپکو
فرابورس ماشین آلات استخراج و ساختمان ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۴:۳۵:۴۵ ۶۰۵ ۱,۴۱۳.۶۸B ۰.۰۵%
۲۰۲ وتعاون
بیمه تعاون
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه ۰ ۱۴:۳۸:۳۶ ۷۹۲ ۳۸۸.۰۸B ۰.۰۱%