۸۲
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۱۹%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۱,۶۳۰,۶۲۹.۹۷B
ارزش بازار متوقف شده
۲۸۵
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ کاصفا
کاشی اصفهان
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲,۰۹۹ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۳,۳۸۹ ۵۰۸.۳۵B ۰.۰۱%
۲ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۷۴۶ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۲۵.۵۰B ۰.۰۰%
۳ وکاسپی
اعتباری کاسپین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۷۳۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۳%
۴ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۴۵ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۰۰%
۵ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۳۷۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۷۰۸ ۱۰.۶۲B ۰.۰۰%
۶ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۷۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۳۵ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۸,۹۲۵.۰۰B ۰.۱۰%
۸ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۱,۰۸۳ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۴۶,۵۶۷ ۹,۳۱۳.۴۰B ۰.۱۱%
۹ کچینی
چینی ایران
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۱,۰۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۳,۰۳۴ ۵۰۶.۷۷B ۰.۰۱%
۱۰ ونور
موسسه اعتباری نور
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۹۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱,۰۰۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۱ قیستو
قند بیستون
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۹۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۸۰۰ ۳۸۴.۰۰B ۰.۰۰%
۱۲ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۳۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۹۱.۹۵B ۰.۰۰%
۱۳ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۸۳۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۲۷۷.۵۰B ۰.۰۰%
۱۴ کنیلو
کاشی نیلو
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۸۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۳,۳۰۰ ۴۹۵.۰۰B ۰.۰۱%
۱۵ شپمچا
پارس پامچال
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۷۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰,۳۵۳ ۳۱۰.۵۹B ۰.۰۰%
۱۶ انرژی2
فعالان بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - به دلیل بررسی معاملات ۴۷۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۶,۷۰۵ ۴,۰۲۳.۰۰B ۰.۰۵%
۱۷ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۳۵.۹۹B ۰.۰۰%
۱۸ شوش
پاک وش
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۸,۸۵۹ ۷,۰۰۰.۷۹B ۰.۰۸%
۱۹ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۳۹۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲,۰۸۶ ۲۰,۸۶۰.۰۰B ۰.۲۴%
۲۰ معیار
سر. معیار صنعت پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۶۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۶,۲۴۱ ۳۱۲.۰۵B ۰.۰۰%
۲۱ کالا4
سایر اشخاص بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۸۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۸,۶۴۹ ۱۰,۷۲۴.۷۶B ۰.۱۲%
۲۲ تفیرو
مهندسی فیروزا
فرابورس تجهیزات بالابر و جابجایی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع عادی و فوق العاده ۲۷۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۵,۰۱۶ ۱۸۰.۱۹B ۰.۰۰%
۲۳ شلیا
مواد ویژه لیا
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۴۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۰,۴۶۹ ۸۴۶.۱۰B ۰.۰۱%
۲۴ ثاژن
سخت آژند
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲,۲۵۷ ۹۰۲.۸۰B ۰.۰۱%
۲۵ سایرا
ایرانیت
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۹۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۷,۰۰۱ ۳۱۹.۲۵B ۰.۰۰%
۲۶ رفاه
فروشگاه رفاه
فرابورس خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۸۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۱,۴۹۰ ۵,۱۷۵.۲۲B ۰.۰۶%
۲۷ کباده
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
فرابورس فرآورده های نسوز ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۷۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۲,۳۹۶ ۱۷۵.۰۶B ۰.۰۰%
۲۸ هفردا
راهیابان فردا
فرابورس مدیریت پسماند ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۵۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱,۱۰۰ ۱۱۰.۰۰B ۰.۰۰%
۲۹ اکالا
کارگزاران بورس کالای ایران
بورس تهران فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۹,۳۴۷ ۱۱,۵۹۰.۲۸B ۰.۱۳%
۳۰ ودانا
سر. دانایان پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۵۱۰ ۶۸۸.۵۰B ۰.۰۱%
۳۱ فنرژی
گسترش صنایع آذرآب
فرابورس تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۴,۹۷۸ ۸۱۲.۲۱B ۰.۰۱%
۳۲ وهنر
گروه توسعه هنر ایران
فرابورس فعالیت‏های هنری ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۴,۰۰۰ ۳,۴۰۰.۰۰B ۰.۰۴%
۳۳ وحکمت
بیمه حکمت صبا
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۶۳۸ ۱,۵۹۵.۰۰B ۰.۰۲%
۳۴ پلوله
گازلوله
فرابورس محصولات پلاستیکی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۸۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۷,۷۲۴ ۱,۷۳۷.۹۰B ۰.۰۲%
۳۵ وسالت
بانک قرض الحسنه رسالت
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱,۹۸۷ ۹۹۳.۵۰B ۰.۰۱%
۳۶ نکالا
نهادهای مالی بورس کالای ایران
بورس تهران فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۶,۸۰۰ ۲۰,۸۳۲.۰۰B ۰.۲۴%
۳۷ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰.۰۰B ۰.۱۴%
۳۸ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۸,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۹%
۳۹ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۶,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۷%
۴۰ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۰ ۶,۰۰۰.۰۰B ۰.۰۷%
۴۱ وبملت
بانک ملت
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۴,۳۳۶ ۲۱۶,۸۰۰.۰۰B ۲.۴۹%
۴۲ باران
بیمه زندگی باران
فرابورس بیمه زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۵۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۴۳ تکالا
تولیدکنندگان بورس کالای ایران
بورس تهران فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۰,۵۹۳ ۱۹,۷۰۲.۹۸B ۰.۲۳%
۴۴ شسپا
نفت سپاهان
بورس تهران تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع عادی و فوق العاده ۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۵۳,۰۰۱ ۵۵,۶۵۱.۰۵B ۰.۶۴%
۴۵ پارتا
آرتاویل تایر
فرابورس تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۷,۰۸۱ ۸,۵۱۱.۳۶B ۰.۱۰%
۴۶ شپترو
پتروشیمی آبادان
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۴۴۶ ۵,۰۸۹.۹۲B ۰.۰۶%
۴۷ حفارس
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
بورس تهران حمل و نقل بار زمینی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۲,۳۸۹ ۶,۰۲۹.۶۱B ۰.۰۷%
۴۸ شخارک
پتروشیمی خارک
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۶۹,۷۹۹ ۱۳۹,۵۹۸.۰۰B ۱.۶۰%
۴۹ خصدرا
صنعتی دریایی
فرابورس ساختمان و مهندسی عمران ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۷,۱۴۱ ۲۵,۷۱۱.۵۰B ۰.۳۰%
۵۰ آرمان
بیمه آرمان
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۳۰۶ ۱,۹۵۹.۰۰B ۰.۰۲%
۵۱ وشهر
بانک شهر
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۹۹۹ ۱۵,۵۵۷.۲۷B ۰.۱۸%
۵۲ کالا
بورس کالای ایران
بورس تهران فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۹,۹۸۲ ۱۸,۵۶۶.۵۲B ۰.۲۱%
۵۳ انرژی1
نهادهای مالی بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - به دلیل بررسی معاملات ۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۰,۴۰۲ ۶,۲۴۱.۲۰B ۰.۰۷%
۵۴ شصفها
پتروشیمی اصفهان
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۳۴,۹۱۹ ۱۰,۴۷۵.۷۰B ۰.۱۲%
۵۵ سفارود
فارسیت درود
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - ظن دستکاری بازارومعامله متکی براطلاعات نهانی ۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲,۹۴۹ ۳۵۶.۷۱B ۰.۰۰%
۵۶ بایکا
کابلسازی ایران
فرابورس سیم و کابل عایق ممنوع - متوقف - ظن دستکاری بازارومعامله متکی براطلاعات نهانی ۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲,۵۲۰ ۱,۲۷۱.۹۳B ۰.۰۱%
۵۷ ثجوان
تامین مسکن جوانان
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - ظن دستکاری بازارومعامله متکی براطلاعات نهانی ۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۵۸۵ ۴,۰۴۵.۷۳B ۰.۰۵%
۵۸ شفارا
پتروشیمی فارابی
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۹۱۶ ۵,۰۳۹.۹۷B ۰.۰۶%
۵۹ ثفارس
عمران و توسعه فارس
بورس تهران پیمانکاری املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۶۵۰ ۲,۶۵۰.۰۰B ۰.۰۳%
۶۰ وحافظ
بیمه حافظ
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۲,۳۹۹ ۲,۷۳۲.۶۸B ۰.۰۳%
۶۱ خفولا
خدمات فنی فولاد یزد
فرابورس سایر فعالیتهای فنی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۶,۹۴۹ ۱,۰۱۶.۹۴B ۰.۰۱%
۶۲ ومشان
سر. فنی و مهندسی مشانیر
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۲,۰۵۲ ۲۴۱.۰۴B ۰.۰۰%
۶۳ خموتور
موتورسازان تراکتور
بورس تهران تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۶,۱۷۰ ۴,۴۰۷.۹۷B ۰.۰۵%
۶۴ ثاباد
آبادگران
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۴,۹۱۹ ۱,۱۸۰.۵۶B ۰.۰۱%
۶۵ اعتلا
سر. اعتلاء البرز
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۵,۴۵۵ ۴,۳۶۴.۰۰B ۰.۰۵%
۶۶ تیپیکو
سر. دارویی تامین
بورس تهران سایر محصولات دارویی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۵,۴۵۲ ۴۴,۸۱۰.۸۰B ۰.۵۱%
۶۷ بفجر
پتروشیمی فجر
بورس تهران تولید و انتقال و توزیع ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۹,۴۹۵ ۶۱,۷۱۷.۵۰B ۰.۷۱%
۶۸ تاپیکو
سر. نفت و گاز تامین
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۹۵۴ ۲۴۰,۷۵۱.۰۰B ۲.۷۶%
۶۹ وپترو
سر. پتروشیمی
بورس تهران سایر محصولات شیمیایی ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۵,۵۳۷ ۱۰,۰۷۷.۳۴B ۰.۱۲%
۷۰ فسرب
ملی سرب و روی
بورس تهران فلزات گرانبها غیرآهن ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲۴,۹۹۲ ۸,۰۴۷.۴۲B ۰.۰۹%
۷۱ کپارس
کاشی پارس
بورس تهران کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۵,۲۶۷ ۱,۹۰۲.۳۴B ۰.۰۲%
۷۲ قثابت
قند ثابت خراسان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع فوق العاده(انتخاب هیئت مدیره) ۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲۱,۳۵۸ ۱۰,۸۹۲.۵۸B ۰.۱۳%
۷۳ چدن
چدن سازان
بورس تهران سایر محصولات فلزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۹,۷۷۳ ۹,۷۷۳.۰۰B ۰.۱۱%
۷۴ رمپنا
گروه مپنا
بورس تهران فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۸,۱۸۰ ۲۲۰,۸۶۰.۰۰B ۲.۵۴%
۷۵ تاصیکو
سر. صدر تامین
بورس تهران سایر کانه های فلزی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲,۸۱۰ ۵۶,۲۰۰.۰۰B ۰.۶۵%
۷۶ شلعاب
لعابیران
بورس تهران رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۶,۹۷۸ ۱,۱۱۶.۴۸B ۰.۰۱%
۷۷ مبین
پتروشیمی مبین
بورس تهران تولید و انتقال و توزیع ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۸,۶۲۰ ۱۲۲,۸۵۲.۲۴B ۱.۴۱%
۷۸ شیران
صنایع شیمیایی ایران
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۰,۸۷۷ ۵۰,۳۴۹.۵۰B ۰.۵۸%
۷۹ ثاخت
توسعه ساختمان
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱,۸۱۸ ۱۰,۹۰۸.۰۰B ۰.۱۳%
۸۰ انرژی3
سایر اشخاص بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - به دلیل بررسی معاملات ۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۸۰,۱۹۳ ۴۸,۱۱۵.۸۰B ۰.۵۵%
۸۱ شپلی
پلی اکریل ایران
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۷,۳۱۵ ۲۶,۱۲۱.۷۱B ۰.۳۰%
۸۲ تمحرکه
ماشین سازی نیرو محرکه
بورس تهران تجهیزات بالابر و جابجایی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع فوق العاده(انتخاب هیئت مدیره) ۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۶,۱۹۱ ۷۵۴.۳۳B ۰.۰۱%