۱۱۹
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۵,۰۷۸%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۶۳۶,۱۸۵.۷۶B
ارزش بازار متوقف شده
۱۷۷
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ کاصفا
کاشی اصفهان
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۷۶۴ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۳,۳۸۹ ۵۰۸.۳۵B ۴.۰۶%
۲ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۱۲ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۲۵.۵۰B ۰.۲۰%
۳ وکاسپی
اعتباری کاسپین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۰۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰.۰۰B ۲۳.۹۴%
۴ وزمین
بانک ایران زمین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۲۲۸ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۲,۱۳۰ ۸,۵۲۰.۰۰B ۶۸.۰۰%
۵ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۱۱ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۱۲%
۶ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۰۳۶ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۷۰۸ ۱۰.۶۲B ۰.۰۸%
۷ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۳۶ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۰۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۷,۴۳۷.۵۰B ۵۹.۳۶%
۹ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۷۴۹ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۴۶,۵۶۷ ۹,۳۱۳.۴۰B ۷۴.۳۴%
۱۰ سمایه
بانک سرمایه
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل ارائه اطلاعات با اهمیت ۶۹۸ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱,۲۲۶ ۴,۹۰۴.۰۰B ۳۹.۱۴%
۱۱ سکارون
سیمان کارون
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۹۷ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۳,۵۳۱ ۷۳۷.۳۹B ۵.۸۹%
۱۲ کچینی
چینی ایران
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۶۹۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۳,۰۳۴ ۵۰۶.۷۷B ۴.۰۴%
۱۳ وپاسار
بانک پاسارگاد
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۷۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۹۹۹ ۵۰,۳۴۹.۶۰B ۴۰۱.۸۷%
۱۴ ونور
موسسه اعتباری نور
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۵۶۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱,۰۰۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۵ قیستو
قند بیستون
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۶۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۸۰۰ ۳۸۴.۰۰B ۳.۰۶%
۱۶ وشهر
بانک شهر
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۵۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۹۳۲ ۱۴,۵۱۳.۸۹B ۱۱۵.۸۴%
۱۷ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۹۱.۹۵B ۰.۷۳%
۱۸ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۵۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۲۷۷.۵۰B ۲.۲۱%
۱۹ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۷۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۶۴۱ ۵,۱۲۸.۰۰B ۴۰.۹۳%
۲۰ وهنر
گروه توسعه هنر ایران
فرابورس فعالیت‏های هنری ممنوع - متوقف - به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ۴۵۹ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۲۱ کنیلو
کاشی نیلو
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۴۵۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۳,۳۰۰ ۴۹۵.۰۰B ۳.۹۵%
۲۲ شپمچا
پارس پامچال
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۴۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰,۳۵۳ ۳۱۰.۵۹B ۲.۴۸%
۲۳ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۷۰۷ ۸,۴۸۴.۰۰B ۶۷.۷۲%
۲۴ وملل
اعتباری ملل
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱,۱۶۲ ۷,۰۴۱.۷۲B ۵۶.۲۰%
۲۵ فنرژی
گسترش صنایع آذرآب
فرابورس تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۸۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۶,۷۲۶ ۱,۰۹۷.۴۱B ۸.۷۶%
۲۶ فبستم
بسته بندی مشهد
فرابورس سایر محصولات فلزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۹۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۱,۲۲۳ ۶۳.۴۶B ۰.۵۱%
۲۷ وملت
سر. ملت
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۹۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۶۶۷ ۶۶۷.۰۰B ۵.۳۲%
۲۸ آینده
آینده سازان بهشت پارس
فرابورس پرورش محصولات و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۹۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۷۵۹ ۳۱۷.۱۳B ۲.۵۳%
۲۹ آریان
سر. پارس آریان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱۹۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۶۱۸ ۱۲,۲۴۷.۱۴B ۹۷.۷۵%
۳۰ ودانا
سر. دانایان پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱,۳۹۲ ۱,۸۷۹.۲۰B ۱۵.۰۰%
۳۱ آداک
صنعت و تجارت آداک
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - دریافت مستندات ۱۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۵,۰۰۲ ۴,۳۵۱.۷۴B ۳۴.۷۳%
۳۲ انرژی2
فعالان بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۱۳۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۶,۷۰۵ ۴,۰۲۳.۰۰B ۳۲.۱۱%
۳۳ بنو
بیمه تجارت نو
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۸۹۵ ۲,۲۳۷.۵۰B ۱۷.۸۶%
۳۴ قنقش
قند نقش جهان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۴,۲۹۸ ۵۹۷.۴۲B ۴.۷۷%
۳۵ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۵۸۸ ۳,۵۲۸.۰۰B ۲۸.۱۶%
۳۶ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۶۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۷۸۸ ۴,۷۲۸.۰۰B ۳۷.۷۴%
۳۷ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۳۵.۹۹B ۰.۲۹%
۳۸ نوین
بیمه نوین
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۶۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۹۹۰ ۱,۴۸۵.۰۰B ۱۱.۸۵%
۳۹ وگردش
بانک گردشگری
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۶۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۷۵۴ ۴,۵۲۴.۰۰B ۳۶.۱۱%
۴۰ بمپنا
تولید برق عسلویه مپنا
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۱,۰۵۴ ۸,۰۴۷.۳۱B ۶۴.۲۳%
۴۱ شوش
پاک وش
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۸,۸۵۹ ۷,۰۰۰.۷۹B ۵۵.۸۸%
۴۲ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۵۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲,۰۸۶ ۲۰,۸۶۰.۰۰B ۱۶۶.۴۹%
۴۳ فسلیر
سولیران
فرابورس فلزی ساختمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۶,۳۲۵ ۶۳۲.۵۰B ۵.۰۵%
۴۴ شفارا
پتروشیمی فارابی
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۳,۷۷۰ ۵۶۵.۵۰B ۴.۵۱%
۴۵ انرژی1
نهادهای مالی بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۵,۷۹۷ ۳,۴۷۸.۲۰B ۲۷.۷۶%
۴۶ معیار
سر. معیار صنعت پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۶,۲۴۱ ۳۱۲.۰۵B ۲.۴۹%
۴۷ شلیا
مواد ویژه لیا
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۵,۴۷۶ ۴۴۲.۵۷B ۳.۵۳%
۴۸ شصفها
پتروشیمی اصفهان
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۵,۱۳۳ ۴,۵۳۹.۹۰B ۳۶.۲۴%
۴۹ انرژی3
سایر اشخاص بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۳۶,۳۳۷ ۲۱,۸۰۲.۲۰B ۱۷۴.۰۱%
۵۰ دسانکو
سبحان آنکولوژی
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱,۷۰۴ ۹۳۸.۹۰B ۷.۴۹%
۵۱ پخش
پخش البرز
فرابورس سایر محصولات دارویی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱,۵۳۴ ۹۲۰.۴۰B ۷.۳۵%
۵۲ دحاوی
داروسازی الحاوی
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۳,۶۶۶ ۱,۳۱۹.۷۶B ۱۰.۵۳%
۵۳ بمیلا
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
فرابورس استخراج آهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۳,۷۱۵ ۱,۱۸۸.۸۰B ۹.۴۹%
۵۴ شپلی
پلی اکریل ایران
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱,۳۲۸ ۴,۷۴۲.۲۶B ۳۷.۸۵%
۵۵ شسم
سموم علف کش
فرابورس حشره کش و سایر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۷,۰۱۰ ۷۰.۱۰B ۰.۵۶%
۵۶ شمواد
الیاف مصنوعی
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۷,۸۱۹ ۱,۱۲۱.۹۳B ۸.۹۵%
۵۷ میدکو
سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۳,۱۵۶ ۷۴,۹۸۶.۵۶B ۵۹۸.۵۱%
۵۸ کیسون
کیسون
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۲,۱۰۴ ۱۰,۶۰۴.۱۶B ۸۴.۶۴%
۵۹ لپیام
صنعتی پیام
فرابورس گیرنده های ارتباطی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم اظهار نظر حسابرس ۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۲,۸۱۳ ۵۰۶.۳۴B ۴.۰۴%
۶۰ وشمال
سر. توسعه شمال
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱,۷۲۲ ۲۰۹.۹۱B ۱.۶۸%
۶۱ واحیا
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۳۸,۴۱۱ ۲۶,۵۰۰.۵۲B ۲۱۱.۵۱%
۶۲ حفارس
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
بورس تهران حمل و نقل بار زمینی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۹,۳۳۸ ۳,۲۵۸.۹۶B ۲۶.۰۱%
۶۳ ممسنی
پتروشیمی ممسنی
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۲,۲۸۶ ۳,۱۷۷.۵۴B ۲۵.۳۶%
۶۴ خکاوه
سایپا دیزل
فرابورس تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱,۲۸۷ ۳,۳۹۲.۱۶B ۲۷.۰۷%
۶۵ خصدرا
صنعتی دریایی
فرابورس ساختمان و مهندسی عمران ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۲۱,۴۴۹ ۳۲,۱۷۳.۵۰B ۲۵۶.۷۹%
۶۶ حپارسا
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
فرابورس حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۶,۵۳۵ ۱,۶۳۳.۷۵B ۱۳.۰۴%
۶۷ خاذین
سایپا آذین
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۲,۵۴۶ ۳,۳۶۷.۹۷B ۲۶.۸۸%
۶۸ کسعدی
کاشی سعدی
بورس تهران کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۲,۵۹۴ ۶۴۸.۵۰B ۵.۱۸%
۶۹ سپ
پرداخت الکترونیک سامان کیش
بورس تهران مشاوره و تهیه نرم افزار ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۱,۱۷۱ ۲۰,۱۰۷.۸۰B ۱۶۰.۴۹%
۷۰ ودی
بیمه دی
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱,۳۰۱ ۳,۲۵۲.۵۰B ۲۵.۹۶%
۷۱ فوکا
فولاد کاویان
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۳,۰۶۰ ۱۸,۲۸۲.۶۶B ۱۴۵.۹۲%
۷۲ وپخش
داروپخش
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۰,۰۴۸ ۸,۴۴۰.۳۲B ۶۷.۳۷%
۷۳ دفارا
دارو فارابی
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۶,۰۸۴ ۲,۴۳۳.۶۰B ۱۹.۴۲%
۷۴ پلاسک
پلاسکوکار سایپا
بورس تهران محصولات پلاستیکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱,۳۲۴ ۱,۲۱۰.۰۵B ۹.۶۶%
۷۵ کوثر
بیمه کوثر
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱,۹۵۷ ۴,۸۹۲.۵۰B ۳۹.۰۵%
۷۶ سفارود
فارسیت درود
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱,۶۷۶ ۲۰۲.۷۳B ۱.۶۲%
۷۷ قثابت
قند ثابت خراسان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۳,۷۲۶ ۱,۹۰۰.۲۶B ۱۵.۱۷%
۷۸ وثنو
سر. ساختمان نوین
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۲,۴۰۰ ۷۲۰.۰۰B ۵.۷۵%
۷۹ شزنگ
تجهیز نیروی زنگان
فرابورس تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۴,۸۱۷ ۴۱۴.۸۸B ۳.۳۱%
۸۰ غاذر
کشت و صنعت پیاذر
بورس تهران میوه جات و سبزیجات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۵,۲۳۴ ۳۹۲.۵۵B ۳.۱۳%
۸۱ تکمبا
کمباین سازی
بورس تهران ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱,۱۷۲ ۲,۰۱۹.۳۹B ۱۶.۱۲%
۸۲ دیران
ایران دارو
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۲,۵۴۱ ۷۶۲.۳۰B ۶.۰۸%
۸۳ ثقزوی
عمران و سازندگی استان قزوین
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۵,۷۵۰ ۴۶۰.۰۰B ۳.۶۷%
۸۴ قصفها
قند اصفهان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۲,۷۶۹ ۲,۴۸۹.۹۶B ۱۹.۸۷%
۸۵ خرینگ
رینگ سازی مشهد
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۲,۲۲۹ ۹۹۱.۹۱B ۷.۹۲%
۸۶ ختوقا
قطعات اتومبیل
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۰۹:۰۰:۱۶ ۲,۰۵۲ ۱,۳۳۳.۸۰B ۱۰.۶۵%
۸۷ خبهمن
گروه بهمن
بورس تهران تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۰۹:۰۰:۲۱ ۱,۲۱۹ ۱۲,۱۹۰.۰۰B ۹۷.۲۹%
۸۸ سدبیر
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۰۹:۰۰:۴۰ ۱,۸۵۳ ۴۶۳.۲۵B ۳.۷۰%
۸۹ خمحرکه
نیرو محرکه
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۰۹:۰۰:۵۴ ۲,۴۶۶ ۲,۵۱۶.۸۰B ۲۰.۰۹%
۹۰ ولساپا
رایان سایپا
بورس تهران لیزینگ مالی ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۰۹:۰۱:۵۴ ۱,۶۴۰ ۱۴,۸۲۵.۶۰B ۱۱۸.۳۳%
۹۱ خمهر
مهرکام پارس
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۰۹:۰۲:۲۳ ۲,۸۵۱ ۲,۳۶۰.۶۳B ۱۸.۸۴%
۹۲ کپشیر
پشم شیشه ایران
بورس تهران سایرمحصولات ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۰۹:۰۴:۰۳ ۵,۵۰۵ ۸۲۵.۷۵B ۶.۵۹%
۹۳ سخواف
سیمان مجد خواف
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - نوسان قیمت بیش از 40 درصد ۰ ۰۹:۰۴:۲۱ ۱,۶۷۳ ۸۸۷.۱۶B ۷.۰۸%
۹۴ گپارس
کارگزاران پارس
فرابورس هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه ممنوع - نوسان قیمت بیش از 40 درصد ۰ ۰۹:۰۴:۲۱ ۱۲,۲۳۷ ۱۸۷.۳۱B ۱.۵۰%
۹۵ تپکو
هپکو
فرابورس ماشین آلات استخراج و ساختمان ممنوع - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۰ ۰۹:۰۴:۳۸ ۲,۵۳۸ ۵,۹۳۰.۴۳B ۴۷.۳۳%
۹۶ فلات
سر. فلات ایرانیان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۰ ۰۹:۰۴:۳۹ ۳,۰۵۳ ۱,۱۸۹.۰۴B ۹.۴۹%
۹۷ وثوق
سر. وثوق امین
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۰ ۰۹:۰۴:۵۲ ۵,۰۱۰ ۶۰۱.۲۰B ۴.۸۰%
۹۸ دماوند
تولید برق دماوند
فرابورس تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۰۹:۰۵:۲۰ ۱۰,۵۲۸ ۲۹,۰۵۷.۲۸B ۲۳۱.۹۲%
۹۹ سمگا
سر. میراث فرهنگی و گردشگری
فرابورس هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه ممنوع - متوقف - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۰۹:۰۵:۲۸ ۴,۷۰۲ ۱۴,۱۰۶.۰۰B ۱۱۲.۵۹%
۱۰۰ مداران
داده پردازی ایران
بورس تهران مشاوره و تهیه نرم افزار ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۰۹:۰۷:۴۲ ۳,۷۷۳ ۲,۴۵۲.۴۵B ۱۹.۵۷%
۱۰۱ بشهاب
لامپ پارس شهاب
بورس تهران لامپ و تجهیزات روشنایی ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۰۹:۰۸:۳۵ ۵,۵۰۰ ۸۹۱.۰۰B ۷.۱۱%
۱۰۲ تجار
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
فرابورس تولید موتوسیکلت ممنوع - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۰ ۰۹:۱۰:۳۵ ۴,۶۶۷ ۲,۸۰۰.۲۰B ۲۲.۳۵%
۱۰۳ فروس
فروسیلیس ایران
بورس تهران تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۰۹:۱۲:۱۹ ۷,۴۸۸ ۶,۵۴۸.۱۹B ۵۲.۲۶%
۱۰۴ نتوس
پشم بافی توس
فرابورس نخ و پارچه ممنوع - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۰ ۰۹:۱۶:۱۲ ۷,۲۹۸ ۲۱۴.۵۶B ۱.۷۱%
۱۰۵ دفرا
فرآورده تزریقی
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۰۹:۳۳:۲۹ ۹,۳۸۷ ۳,۷۵۴.۸۰B ۲۹.۹۷%
۱۰۶ درازک
دارو رازک
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۰۹:۵۷:۳۴ ۱۲,۳۹۵ ۷,۳۵۰.۲۴B ۵۸.۶۷%
۱۰۷ کسرا
سرامیک اردکان
بورس تهران تولید سرامیک غیر ساختمانی ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۱۰:۲۲:۱۷ ۳,۳۳۹ ۱,۹۳۶.۶۲B ۱۵.۴۶%
۱۰۸ کمرجان
مرجان کار
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۱۰:۳۱:۲۷ ۱۰,۲۹۱ ۴۱۱.۶۴B ۳.۲۹%
۱۰۹ قهکمت
قند هگمتان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۰:۳۳:۱۴ ۷,۳۷۸ ۲,۰۱۸.۶۲B ۱۶.۱۱%
۱۱۰ سدور
سیمان دورود
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۰:۳۶:۱۱ ۱,۴۴۲ ۹۲۵.۳۳B ۷.۳۹%
۱۱۱ خپویش
سازه پویش
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۱۱:۰۰:۲۲ ۲۲,۵۲۰ ۲,۲۵۲.۰۰B ۱۷.۹۷%
۱۱۲ وتوس
سر. توس گستر
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۱۲:۱۵:۴۴ ۱,۷۴۰ ۱,۵۶۶.۰۰B ۱۲.۵۰%
۱۱۳ خفنر
فنرسازی خاور
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۰ ۱۲:۲۴:۴۴ ۲,۸۱۸ ۵۶۳.۶۰B ۴.۵۰%
۱۱۴ دزهراوی
دارو زهراوی
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۱۲:۲۸:۰۹ ۱۵,۳۶۲ ۳,۶۸۶.۸۸B ۲۹.۴۳%
۱۱۵ دارو
کارخانجات داروپخش
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۱۲:۲۸:۱۸ ۷,۰۵۰ ۳,۵۲۵.۰۰B ۲۸.۱۳%
۱۱۶ شسپا
نفت سپاهان
بورس تهران تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی ممنوع - نوسان قيمت بيش از 20 درصد طی 5 روز ۰ ۱۲:۲۸:۳۶ ۲۷,۵۶۴ ۲۸,۹۴۲.۲۰B ۲۳۱.۰۰%
۱۱۷ حاریا
کشتیرانی آریا
فرابورس حمل و نقل بار زمینی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۰ ۱۲:۳۰:۵۷ ۲,۱۳۹ ۵۷۷.۵۳B ۴.۶۱%
۱۱۸ ورازی
بیمه رازی
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۰ ۱۵:۳۰:۰۷ ۲,۱۸۲ ۴,۳۶۴.۰۰B ۳۴.۸۳%
۱۱۹ کرمان
سر. توسعه و عمران استان کرمان
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۶:۵۰:۱۶ ۱,۹۰۸,۴۵۵ ۳,۶۷۷.۴۴B ۲۹.۳۵%