۱۰۳
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۱۲۵%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۴۰۹,۸۰۰.۰۱B
ارزش بازار متوقف شده
۲۹۱
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ خارون
کشتی سازی اروندان
بورس تهران ساخت و تعمیر کشتی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸,۱۱۸ ۱۳۷۵/۰۸/۰۶ ۵,۰۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۰۰%
۲ کاصفا
کاشی اصفهان
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۸۸۲ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۳,۳۸۹ ۵۰۸.۳۵B ۰.۱۵%
۳ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۵۳۰ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۲۵.۵۰B ۰.۰۱%
۴ وکاسپی
اعتباری کاسپین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۵۲۳ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰.۰۰B ۰.۹۱%
۵ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۲۲۹ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۰۰%
۶ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۵۴ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۷۰۸ ۱۰.۶۲B ۰.۰۰%
۷ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۵۴ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۱۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۷,۴۳۷.۵۰B ۲.۲۶%
۹ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۸۶۷ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۴۶,۵۶۷ ۹,۳۱۳.۴۰B ۲.۸۳%
۱۰ سکارون
سیمان کارون
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۱۵ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۳,۵۳۱ ۷۳۷.۳۹B ۰.۲۲%
۱۱ کچینی
چینی ایران
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۸۱۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۳,۰۳۴ ۵۰۶.۷۷B ۰.۱۵%
۱۲ ونور
موسسه اعتباری نور
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۶۸۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱,۰۰۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۳ قیستو
قند بیستون
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۸۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۸۰۰ ۳۸۴.۰۰B ۰.۱۲%
۱۴ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۹۱.۹۵B ۰.۰۳%
۱۵ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۶۲۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۲۷۷.۵۰B ۰.۰۸%
۱۶ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۹۴ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۶۴۱ ۵,۱۲۸.۰۰B ۱.۵۶%
۱۷ وهنر
گروه توسعه هنر ایران
فرابورس فعالیت‏های هنری ممنوع - متوقف - به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ۵۷۷ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۰ ۸۵۰.۰۰B ۰.۲۶%
۱۸ کنیلو
کاشی نیلو
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۵۷۳ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۳,۳۰۰ ۴۹۵.۰۰B ۰.۱۵%
۱۹ شپمچا
پارس پامچال
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۶۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰,۳۵۳ ۳۱۰.۵۹B ۰.۰۹%
۲۰ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۴۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۷۰۷ ۸,۴۸۴.۰۰B ۲.۵۸%
۲۱ وملل
اعتباری ملل
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵۴۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱,۱۶۲ ۷,۰۴۱.۷۲B ۲.۱۴%
۲۲ آریان
سر. پارس آریان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۶۱۸ ۱۲,۲۴۷.۱۴B ۳.۷۲%
۲۳ ودانا
سر. دانایان پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۷۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱,۳۹۲ ۱,۸۷۹.۲۰B ۰.۵۷%
۲۴ انرژی2
فعالان بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۶,۷۰۵ ۴,۰۲۳.۰۰B ۱.۲۲%
۲۵ بنو
بیمه تجارت نو
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۸۹۵ ۲,۲۳۷.۵۰B ۰.۶۸%
۲۶ کالا2
تولیدکنندگان بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۳,۵۰۰ ۳,۱۵۰.۰۰B ۰.۹۶%
۲۷ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۹۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۵۸۸ ۳,۵۲۸.۰۰B ۱.۰۷%
۲۸ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۱۸۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۷۸۸ ۴,۷۲۸.۰۰B ۱.۴۴%
۲۹ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۸۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۳۵.۹۹B ۰.۰۱%
۳۰ وگردش
بانک گردشگری
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۱۸۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۷۵۴ ۴,۵۲۴.۰۰B ۱.۳۸%
۳۱ شوش
پاک وش
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۸۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۸,۸۵۹ ۷,۰۰۰.۷۹B ۲.۱۳%
۳۲ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۱۷۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲,۰۸۶ ۲۰,۸۶۰.۰۰B ۶.۳۴%
۳۳ معیار
سر. معیار صنعت پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۴۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۶,۲۴۱ ۳۱۲.۰۵B ۰.۰۹%
۳۴ نبورس
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۴,۹۹۵ ۷,۴۹۲.۵۰B ۲.۲۸%
۳۵ انرژی1
نهادهای مالی بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۷,۰۱۳ ۴,۲۰۷.۸۰B ۱.۲۸%
۳۶ چنوپا
نئوپان 22 بهمن
فرابورس تولید تخته چند لا و سایر تخته ها ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۶۹ ۱.۳۸B ۰.۰۰%
۳۷ کالا3
نهادهای مالی بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۲,۲۰۰ ۲,۷۲۸.۰۰B ۰.۸۳%
۳۸ کبورس
کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۵,۷۷۳ ۸,۶۵۹.۵۰B ۲.۶۳%
۳۹ کالا1
کارگزاران بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۶,۰۰۰ ۷,۴۴۰.۰۰B ۲.۲۶%
۴۰ بورس
بورس اوراق بهادار تهران
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۶,۱۹۰ ۹,۲۸۵.۰۰B ۲.۸۲%
۴۱ کالا4
سایر اشخاص بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۸,۶۴۹ ۱۰,۷۲۴.۷۶B ۳.۲۶%
۴۲ انرژی3
سایر اشخاص بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۷۰,۸۰۵ ۴۲,۴۸۳.۰۰B ۱۲.۹۲%
۴۳ کبافق
معادن بافق
بورس تهران فلزی غیرآهن ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۶۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۳۱,۸۲۹ ۶,۴۴۵.۳۷B ۱.۹۶%
۴۴ قشرین
قند شیرین خراسان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۹۰,۱۷۴ ۴,۵۰۸.۷۰B ۱.۳۷%
۴۵ تفیرو
مهندسی فیروزا
فرابورس تجهیزات بالابر و جابجایی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع عادی و فوق العاده ۶۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۵,۰۱۶ ۱۸۰.۱۹B ۰.۰۵%
۴۶ کهرام
بهسرام
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۰۲۱ ۳۰۱.۵۸B ۰.۰۹%
۴۷ قاروم
قند ارومیه
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۵۶,۸۴۰ ۹۲۳.۲۸B ۰.۲۸%
۴۸ بخاور
بیمه زندگی خاورمیانه
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۵۴۹ ۶۵۸.۸۰B ۰.۲۰%
۴۹ وسالت
بانک قرض الحسنه رسالت
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۴۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱,۳۹۷ ۶۹۸.۵۰B ۰.۲۱%
۵۰ حبندر
خط دریا بندر
فرابورس حمل و نقل دریایی ممنوع - متوقف - به دلیل نظر مردود حسابرس ۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۵,۰۳۵ ۷۹۷.۷۳B ۰.۲۴%
۵۱ سامان
بانک سامان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع عادی و فوق العاده ۴۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱,۳۱۸ ۱۰,۵۴۴.۰۰B ۳.۲۱%
۵۲ غشهد
شهد ایران
بورس تهران میوه جات و سبزیجات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۶,۲۴۲ ۱,۲۴۸.۴۰B ۰.۳۸%
۵۳ فبیرا
بسته بندی ایران
فرابورس سایر محصولات فلزی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۳۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲,۱۳۰ ۳,۷۷۵.۹۲B ۱.۱۵%
۵۴ پلوله
گازلوله
فرابورس محصولات پلاستیکی ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۷,۰۱۱ ۱,۵۷۷.۴۸B ۰.۴۸%
۵۵ شلیا
مواد ویژه لیا
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۰,۴۶۹ ۸۴۶.۱۰B ۰.۲۶%
۵۶ سبزوا
سیمان لار سبزوار
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱,۷۱۷ ۱,۰۲۹.۲۱B ۰.۳۱%
۵۷ شپلی
پلی اکریل ایران
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱,۷۴۹ ۶,۲۴۵.۶۴B ۱.۹۰%
۵۸ بحکمت
بیمه حکمت صبا
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۵۸۸ ۱,۴۷۰.۰۰B ۰.۴۵%
۵۹ لکما
مخابراتی ایران
فرابورس فرستنده های ارتباطی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۲,۲۰۷ ۳,۰۹۳.۷۳B ۰.۹۴%
۶۰ چکاوه
کاغذ سازی کاوه
بورس تهران تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۲,۸۴۰ ۷۱۰.۰۰B ۰.۲۲%
۶۱ فاهواز
نورد و لوله اهواز
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۸۶۲ ۴,۸۶۹.۴۴B ۱.۴۸%
۶۲ شصفها
پتروشیمی اصفهان
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۲۱,۵۷۲ ۶,۴۷۱.۶۰B ۱.۹۷%
۶۳ خوساز
محورسازان
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۴,۴۹۹ ۱,۱۲۴.۷۵B ۰.۳۴%
۶۴ آپ
آسان پرداخت پرشین
بورس تهران مشاوره و تهیه نرم افزار ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۶,۱۳۷ ۳۲,۲۷۴.۰۰B ۹.۸۱%
۶۵ دارو
کارخانجات داروپخش
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۷,۰۹۹ ۳,۵۴۹.۵۰B ۱.۰۸%
۶۶ چافست
افست
بورس تهران چاپ ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۵,۷۱۷ ۴,۰۰۱.۹۰B ۱.۲۲%
۶۷ تایرا
تراکتورسازی
بورس تهران ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع فوق العاده(انتخاب هیئت مدیره) ۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۳,۷۲۹ ۶,۷۱۲.۲۰B ۲.۰۴%
۶۸ شدوص
دوده صنعتی پارس
بورس تهران سایر محصولات شیمیایی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۹,۱۱۸ ۱,۰۹۴.۱۶B ۰.۳۳%
۶۹ زبینا
کشاورزی و دامپروری بینالود
فرابورس کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۵,۰۸۴ ۲,۰۳۳.۶۰B ۰.۶۲%
۷۰ بکاب
جوشکاب یزد
بورس تهران سیم و کابل عایق ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۷,۷۰۷ ۱۸۵.۷۴B ۰.۰۶%
۷۱ کگاز
شیشه و گاز
بورس تهران انواع شیشه ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع فوق العاده(انتخاب هیئت مدیره) ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۷,۲۰۷ ۱,۸۰۱.۷۵B ۰.۵۵%
۷۲ فرابورس
فرابورس ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۳,۳۹۸ ۳,۳۹۸.۰۰B ۱.۰۳%
۷۳ ثنوسا
نوسازی و ساختمان تهران
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۲,۵۰۹ ۱,۸۸۱.۷۵B ۰.۵۷%
۷۴ آداک
صنعت و تجارت آداک
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۵,۴۸۰ ۴,۷۶۷.۶۰B ۱.۴۵%
۷۵ قهکمت
قند هگمتان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۹,۷۶۱ ۲,۶۷۰.۶۱B ۰.۸۱%
۷۶ ختراک
ریخته گری تراکتور
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۳,۶۵۴ ۷۷۸.۳۰B ۰.۲۴%
۷۷ غگل
گلوکوزان
بورس تهران نشاسته ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۱,۱۲۱ ۲,۲۲۴.۲۰B ۰.۶۸%
۷۸ قشکر
شکر شاهرود
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۳,۲۰۶ ۶۴۱.۲۰B ۰.۱۹%
۷۹ وساخت
سر. ساختمان ایران
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۲,۸۷۱ ۳,۱۳۰.۲۴B ۰.۹۵%
۸۰ دسبحان
سبحان دارو
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۴,۰۶۱ ۴,۱۸۲.۸۳B ۱.۲۷%
۸۱ ثاخت
توسعه ساختمان
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۹۳۵ ۵,۶۱۰.۰۰B ۱.۷۱%
۸۲ دالبر
البرزدارو
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۴,۷۸۳ ۸,۸۹۶.۳۸B ۲.۷۰%
۸۳ قنیشا
قند نیشابور
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع فوق العاده(انتخاب هیئت مدیره) ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۴,۵۰۴ ۹۰۰.۸۰B ۰.۲۷%
۸۴ بالبر
کابل البرز
بورس تهران سیم و کابل عایق ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۲,۲۷۸ ۷۲۱.۹۴B ۰.۲۲%
۸۵ ثتران
سر. مسکن تهران
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱,۰۱۳ ۱,۲۱۵.۶۰B ۰.۳۷%
۸۶ اتکام
بیمه اتکائی امین
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱,۴۱۲ ۳,۵۳۰.۰۰B ۱.۰۷%
۸۷ شگل
گلتاش
بورس تهران شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۹,۳۷۹ ۴,۶۸۹.۵۰B ۱.۴۳%
۸۸ شمواد
الیاف مصنوعی
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۸,۳۱۵ ۱,۱۹۳.۱۰B ۰.۳۶%
۸۹ وتوس
سر. توس گستر
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۲,۲۲۸ ۲,۰۰۵.۲۰B ۰.۶۱%
۹۰ والبر
سر. البرز
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۲,۰۲۵ ۷,۴۹۲.۷۰B ۲.۲۸%
۹۱ زنجان
صنایع کشاورزی و کود زنجان
فرابورس پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی ممنوع - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۲,۴۱۶ ۸,۴۵۶.۰۰B ۲.۵۷%
۹۲ گوهران
سر. توسعه گوهران امید
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - محفوظ - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱,۸۰۴ ۳,۶۰۸.۰۰B ۱.۱۰%
۹۳ وآذر
سر. توسعه آذربایجان
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۴,۶۱۷ ۴۶۱.۷۰B ۰.۱۴%
۹۴ قشهد
شهد
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰,۲۶۷ ۲,۰۶۶.۷۵B ۰.۶۳%
۹۵ دپارس
پارس دارو
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۲,۸۷۸ ۲,۷۰۴.۳۸B ۰.۸۲%
۹۶ ثاژن
سخت آژند
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۲,۲۶۹ ۹۰۷.۶۰B ۰.۲۸%
۹۷ وتوصا
سر. توسعه صنعتی ایران
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۳,۱۵۸ ۶,۰۰۰.۲۰B ۱.۸۲%
۹۸ ثفارس
عمران و توسعه فارس
بورس تهران پیمانکاری املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱,۸۳۲ ۱,۸۳۲.۰۰B ۰.۵۶%
۹۹ ثالوند
سر. مسکن الوند
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱,۸۲۳ ۹۱۱.۵۰B ۰.۲۸%
۱۰۰ دی
بانک دی
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱,۵۰۹ ۹,۶۵۷.۶۰B ۲.۹۴%
۱۰۱ وایرا
سر. صنایع ایران
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱,۹۷۸ ۸۷۰.۳۲B ۰.۲۶%
۱۰۲ ثنظام
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۴,۹۵۹ ۳۶۹.۶۰B ۰.۱۱%
۱۰۳ شفارا
پتروشیمی فارابی
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۴,۴۷۵ ۶۷۱.۲۵B ۰.۲۰%