۷۳
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۷,۸۴۸%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۳۳۹,۶۶۸.۳۰B
ارزش بازار متوقف شده
۲۸۱
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ کاصفا
کاشی اصفهان
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۸۲۱ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۳,۳۸۹ ۵۰۸.۳۵B ۱۱.۷۵%
۲ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۶۸ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۲۵.۵۰B ۰.۵۹%
۳ وکاسپی
اعتباری کاسپین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۴۶۱ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰.۰۰B ۶۹.۳۱%
۴ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۶۷ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۳۵%
۵ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۰۹۲ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۷۰۸ ۱۰.۶۲B ۰.۲۵%
۶ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۹۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۷ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۵۷ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۷,۴۳۷.۵۰B ۱۷۱.۸۴%
۸ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۸۰۵ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۴۶,۵۶۷ ۹,۳۱۳.۴۰B ۲۱۵.۱۸%
۹ سکارون
سیمان کارون
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۵۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۳,۵۳۱ ۷۳۷.۳۹B ۱۷.۰۴%
۱۰ کچینی
چینی ایران
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۷۴۸ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۳,۰۳۴ ۵۰۶.۷۷B ۱۱.۷۱%
۱۱ وپاسار
بانک پاسارگاد
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۲۶ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۹۹۹ ۵۰,۳۴۹.۶۰B ۱,۱۶۳.۲۹%
۱۲ ونور
موسسه اعتباری نور
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۶۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱,۰۰۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۳ قیستو
قند بیستون
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۲۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۸۰۰ ۳۸۴.۰۰B ۸.۸۷%
۱۴ وشهر
بانک شهر
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۹۳۲ ۱۴,۵۱۳.۸۹B ۳۳۵.۳۳%
۱۵ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۶۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۹۱.۹۵B ۲.۱۲%
۱۶ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۵۵۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۲۷۷.۵۰B ۶.۴۱%
۱۷ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۳۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۶۴۱ ۵,۱۲۸.۰۰B ۱۱۸.۴۸%
۱۸ وهنر
گروه توسعه هنر ایران
فرابورس فعالیت‏های هنری ممنوع - متوقف - به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ۵۱۵ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۰ ۸۵۰.۰۰B ۱۹.۶۴%
۱۹ کنیلو
کاشی نیلو
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۵۱۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۳,۳۰۰ ۴۹۵.۰۰B ۱۱.۴۴%
۲۰ شپمچا
پارس پامچال
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۰۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰,۳۵۳ ۳۱۰.۵۹B ۷.۱۸%
۲۱ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۸۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۷۰۷ ۸,۴۸۴.۰۰B ۱۹۶.۰۲%
۲۲ وملل
اعتباری ملل
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۴۸۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱,۱۶۲ ۷,۰۴۱.۷۲B ۱۶۲.۶۹%
۲۳ آینده
آینده سازان بهشت پارس
فرابورس پرورش محصولات و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۷۵۹ ۳۱۷.۱۳B ۷.۳۳%
۲۴ آریان
سر. پارس آریان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۴۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۶۱۸ ۱۲,۲۴۷.۱۴B ۲۸۲.۹۶%
۲۵ ودانا
سر. دانایان پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۱۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱,۳۹۲ ۱,۸۷۹.۲۰B ۴۳.۴۲%
۲۶ آداک
صنعت و تجارت آداک
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - دریافت مستندات ۲۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۵,۰۰۲ ۴,۳۵۱.۷۴B ۱۰۰.۵۴%
۲۷ انرژی2
فعالان بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۹۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۶,۷۰۵ ۴,۰۲۳.۰۰B ۹۲.۹۵%
۲۸ بنو
بیمه تجارت نو
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۱۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۸۹۵ ۲,۲۳۷.۵۰B ۵۱.۷۰%
۲۹ کالا2
تولیدکنندگان بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۳,۵۰۰ ۳,۱۵۰.۰۰B ۷۲.۷۸%
۳۰ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۵۸۸ ۳,۵۲۸.۰۰B ۸۱.۵۱%
۳۱ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۱۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۷۸۸ ۴,۷۲۸.۰۰B ۱۰۹.۲۴%
۳۲ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۳۵.۹۹B ۰.۸۳%
۳۳ وگردش
بانک گردشگری
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۱۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۷۵۴ ۴,۵۲۴.۰۰B ۱۰۴.۵۲%
۳۴ شوش
پاک وش
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۸,۸۵۹ ۷,۰۰۰.۷۹B ۱۶۱.۷۵%
۳۵ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۱۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲,۰۸۶ ۲۰,۸۶۰.۰۰B ۴۸۱.۹۵%
۳۶ شفارا
پتروشیمی فارابی
بورس تهران شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۳,۷۷۰ ۵۶۵.۵۰B ۱۳.۰۷%
۳۷ معیار
سر. معیار صنعت پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۶,۲۴۱ ۳۱۲.۰۵B ۷.۲۱%
۳۸ نبورس
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۴,۹۹۵ ۷,۴۹۲.۵۰B ۱۷۳.۱۱%
۳۹ وشمال
سر. توسعه شمال
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱,۷۲۲ ۲۰۹.۹۱B ۴.۸۵%
۴۰ انرژی1
نهادهای مالی بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۷,۰۱۳ ۴,۲۰۷.۸۰B ۹۷.۲۲%
۴۱ کالا3
نهادهای مالی بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۲,۲۰۰ ۲,۷۲۸.۰۰B ۶۳.۰۳%
۴۲ غدام
خوراک دام پارس
بورس تهران خوراک آماده دام ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۷,۷۱۷ ۴۶۳.۰۲B ۱۰.۷۰%
۴۳ دی
بانک دی
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱,۱۳۰ ۷,۲۳۲.۰۰B ۱۶۷.۰۹%
۴۴ کبورس
کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۵,۷۷۳ ۸,۶۵۹.۵۰B ۲۰۰.۰۷%
۴۵ دحاوی
داروسازی الحاوی
فرابورس داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۵,۳۰۴ ۱,۹۰۹.۴۴B ۴۴.۱۲%
۴۶ کالا1
کارگزاران بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۶,۰۰۰ ۷,۴۴۰.۰۰B ۱۷۱.۹۰%
۴۷ سپرده
سپرده گذاری و تسویه وجوه
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۷,۸۹۹ ۳,۹۴۹.۵۰B ۹۱.۲۵%
۴۸ توریل
توکا ریل
فرابورس حمل و نقل بار زمینی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱,۹۶۰ ۳,۹۲۰.۰۰B ۹۰.۵۷%
۴۹ سبزوا
سیمان لار سبزوار
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۲,۲۸۳ ۱,۳۶۸.۴۹B ۳۱.۶۲%
۵۰ ولبهمن
بهمن لیزینگ
فرابورس لیزینگ مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱,۷۶۷ ۱,۴۱۳.۶۰B ۳۲.۶۶%
۵۱ بحکمت
بیمه حکمت صبا
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۸۶۸ ۲,۱۷۰.۰۰B ۵۰.۱۴%
۵۲ بورس
بورس اوراق بهادار تهران
بورس تهران اداره بازارهای مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۶,۱۹۰ ۹,۲۸۵.۰۰B ۲۱۴.۵۲%
۵۳ کالا4
سایر اشخاص بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۸,۶۴۹ ۱۰,۷۲۴.۷۶B ۲۴۷.۷۹%
۵۴ قمرو
قند مرودشت
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۵,۱۳۳ ۱,۰۲۶.۶۰B ۲۳.۷۲%
۵۵ دابور
دارو ابوریحان
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۹,۹۶۶ ۲,۸۷۰.۲۱B ۶۶.۳۱%
۵۶ انرژی3
سایر اشخاص بورس انرژی
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۷۰,۸۰۵ ۴۲,۴۸۳.۰۰B ۹۸۱.۵۴%
۵۷ زپارس
کشت و صنعت و دامپروری پارس
بورس تهران کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۸,۳۷۰ ۲,۷۲۳.۱۰B ۶۲.۹۲%
۵۸ قپیرا
قند پیرانشهر
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۱,۳۱۶ ۲,۲۶۳.۲۰B ۵۲.۲۹%
۵۹ قلرست
قند لرستان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۶,۵۰۵ ۱,۵۶۱.۲۰B ۳۶.۰۷%
۶۰ ثاخت
توسعه ساختمان
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱,۰۱۶ ۶,۰۹۶.۰۰B ۱۴۰.۸۴%
۶۱ حپارسا
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
فرابورس حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۵,۸۱۰ ۱,۴۵۲.۵۰B ۳۳.۵۶%
۶۲ کبافق
معادن بافق
بورس تهران فلزی غیرآهن ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۳۱,۸۲۹ ۶,۴۴۵.۳۷B ۱۴۸.۹۲%
۶۳ فبیرا
بسته بندی ایران
فرابورس سایر محصولات فلزی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۶,۹۸۰ ۱,۳۴۳.۸۶B ۳۱.۰۵%
۶۴ غگلستا
شیر پاستوریزه پگاه گلستان
فرابورس لبنیات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۸,۵۵۳ ۱,۰۲۶.۳۶B ۲۳.۷۱%
۶۵ سدبیر
سر. تدبیرگران فارس و خوزستان
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۲,۱۳۵ ۵۳۳.۷۵B ۱۲.۳۳%
۶۶ حفارس
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
بورس تهران حمل و نقل بار زمینی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۰,۵۸۳ ۳,۶۹۳.۴۷B ۸۵.۳۳%
۶۷ پاسا
ایران یاسا
بورس تهران تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۲,۷۱۵ ۱,۶۲۹.۰۰B ۳۷.۶۴%
۶۸ غشصفا
پگاه اصفهان
بورس تهران لبنیات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۸,۷۳۱ ۱,۷۴۶.۲۰B ۴۰.۳۴%
۶۹ برکت
دارویی برکت
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱,۵۴۷ ۵,۲۵۹.۸۰B ۱۲۱.۵۲%
۷۰ سشرق
سیمان شرق
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۹۶۵ ۲,۵۶۰.۶۹B ۵۹.۱۶%
۷۱ وحافظ
بیمه حافظ
فرابورس بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۵,۵۸۳ ۱,۹۰۱.۱۳B ۴۳.۹۲%
۷۲ وآتوس
آرین توسکا
فرابورس سایر واسطه ها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱,۹۵۸ ۴۱.۱۲B ۰.۹۵%
۷۳ قنقش
قند نقش جهان
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۴,۲۹۸ ۵۹۷.۴۲B ۱۳.۸۰%