۷۹
تعداد شرکت‌های متوقف شده
۶۰%
ارزش بازار متوقف شده درصد به کل
۵۶۶,۴۰۴.۶۹B
ارزش بازار متوقف شده
۳۷۷
متوسط تعداد روز توقف شده
ردیف شرکت بازار صنعت دلیل توقف تعداد روز متوقف تاریخ معامله قیمت پایانی ارزش بازار درصد ارزش به کل
۱ خارون
کشتی سازی اروندان
بورس تهران ساخت و تعمیر کشتی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸,۱۵۵ ۱۳۷۵/۰۸/۰۶ ۵,۰۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۰۰%
۲ کاصفا
کاشی اصفهان
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۹۱۹ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۳,۳۸۹ ۵۰۸.۳۵B ۰.۰۵%
۳ تپمپس
پمپ پارس
فرابورس پمپ،کمپرسور،مته و دریچه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۵۶۶ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۸۵۰ ۲۵.۵۰B ۰.۰۰%
۴ وکاسپی
اعتباری کاسپین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۵۵۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۰ ۳,۰۰۰.۰۰B ۰.۳۲%
۵ چبسپا
بسته بندی پارس
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۲۶۵ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۵۰۰ ۱۵.۰۰B ۰.۰۰%
۶ بدکو
فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان
فرابورس فروش وسائط نقلیه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱,۱۹۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۷۰۸ ۱۰.۶۲B ۰.۰۰%
۷ وثامن
اعتباری ثامن
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۹۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۰ ۰ ۰.۰۰%
۸ بورس3
سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۵۵ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۵,۹۵۰ ۷,۴۳۷.۵۰B ۰.۷۹%
۹ آکنتور
کنتورسازی ایران
بورس تهران وسایل اندازه گیری ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۹۰۳ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۴۶,۵۶۷ ۹,۳۱۳.۴۰B ۰.۹۹%
۱۰ سکارون
سیمان کارون
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۵۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۳,۵۳۱ ۷۳۷.۳۹B ۰.۰۸%
۱۱ کچینی
چینی ایران
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۸۴۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۳,۰۳۴ ۵۰۶.۷۷B ۰.۰۵%
۱۲ ونور
موسسه اعتباری نور
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۷۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱,۰۰۱ ۰ ۰.۰۰%
۱۳ قیستو
قند بیستون
فرابورس قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۱۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۸۰۰ ۳۸۴.۰۰B ۰.۰۴%
۱۴ تراک
ماشین آلات تراکتورسازی ایران
فرابورس ماشین‌آلات‌کشاورزی و باغبانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۵۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱,۸۰۳ ۹۱.۹۵B ۰.۰۱%
۱۵ کایگچ
ایران گچ
فرابورس سیمان و گچ ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۶۵۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۸,۵۰۰ ۲۷۷.۵۰B ۰.۰۳%
۱۶ وقوام
بانک قوامین
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۶۴۱ ۵,۱۲۸.۰۰B ۰.۵۴%
۱۷ وهنر
گروه توسعه هنر ایران
فرابورس فعالیت‏های هنری ممنوع - متوقف - به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ۶۱۳ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۰ ۸۵۰.۰۰B ۰.۰۹%
۱۸ کنیلو
کاشی نیلو
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۶۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۳,۳۰۰ ۴۹۵.۰۰B ۰.۰۵%
۱۹ شپمچا
پارس پامچال
فرابورس رنگ بتونه جوهر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۹۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۰,۳۵۳ ۳۱۰.۵۹B ۰.۰۳%
۲۰ ومهر
بانک مهر اقتصاد
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۸۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۷۰۷ ۸,۴۸۴.۰۰B ۰.۹۰%
۲۱ وملل
اعتباری ملل
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۵۸۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱,۱۶۲ ۷,۰۴۱.۷۲B ۰.۷۵%
۲۲ ودانا
سر. دانایان پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱,۳۹۲ ۱,۸۷۹.۲۰B ۰.۲۰%
۲۳ بنو
بیمه تجارت نو
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی سالیانه ۲۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۸۹۵ ۲,۲۳۷.۵۰B ۰.۲۴%
۲۴ وکوثر
اعتباری کوثر مرکزی
فرابورس سایر واسطه گریهای پولی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۵۸۸ ۳,۵۲۸.۰۰B ۰.۳۷%
۲۵ حکمت
بانک حکمت ایرانیان
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۲۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۷۸۸ ۴,۷۲۸.۰۰B ۰.۵۰%
۲۶ چکارم
کارتن مشهد
فرابورس تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲,۳۹۹ ۳۵.۹۹B ۰.۰۰%
۲۷ وگردش
بانک گردشگری
فرابورس سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۲۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۷۵۴ ۴,۵۲۴.۰۰B ۰.۴۸%
۲۸ شوش
پاک وش
فرابورس شوینده ، عطر و محصولات آرایشی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۲۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۸,۸۵۹ ۷,۰۰۰.۷۹B ۰.۷۴%
۲۹ وانصار
بانک انصار
بورس تهران سایر واسطه های پولی ممنوع - متوقف - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر ۲۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲,۰۸۶ ۲۰,۸۶۰.۰۰B ۲.۲۱%
۳۰ معیار
سر. معیار صنعت پارس
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۶,۲۴۱ ۳۱۲.۰۵B ۰.۰۳%
۳۱ کالا4
سایر اشخاص بورس کالای ایران
فرابورس فعایت های مرتبط با اوراق بهادار ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۸,۶۴۹ ۱۰,۷۲۴.۷۶B ۱.۱۴%
۳۲ کبافق
معادن بافق
بورس تهران فلزی غیرآهن ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۱۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۳۱,۸۲۹ ۶,۴۴۵.۳۷B ۰.۶۸%
۳۳ قشرین
قند شیرین خراسان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۹۰,۱۷۴ ۴,۵۰۸.۷۰B ۰.۴۸%
۳۴ تفیرو
مهندسی فیروزا
فرابورس تجهیزات بالابر و جابجایی ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع عادی و فوق العاده ۹۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۵,۰۱۶ ۱۸۰.۱۹B ۰.۰۲%
۳۵ کهرام
بهسرام
فرابورس کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۹۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۰۲۱ ۳۰۱.۵۸B ۰.۰۳%
۳۶ بخاور
بیمه زندگی خاورمیانه
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۸۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۵۴۹ ۶۵۸.۸۰B ۰.۰۷%
۳۷ غشهد
شهد ایران
بورس تهران میوه جات و سبزیجات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۶,۲۴۲ ۱,۲۴۸.۴۰B ۰.۱۳%
۳۸ شلیا
مواد ویژه لیا
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۰,۴۶۹ ۸۴۶.۱۰B ۰.۰۹%
۳۹ بحکمت
بیمه حکمت صبا
فرابورس فعالیتهای مالی و اجرایی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۵۸۸ ۱,۴۷۰.۰۰B ۰.۱۶%
۴۰ خوساز
محورسازان
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۴۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۴,۴۹۹ ۱,۱۲۴.۷۵B ۰.۱۲%
۴۱ شدوص
دوده صنعتی پارس
بورس تهران سایر محصولات شیمیایی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۴۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۹,۱۱۸ ۱,۰۹۴.۱۶B ۰.۱۲%
۴۲ آداک
صنعت و تجارت آداک
فرابورس زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۵,۴۸۰ ۴,۷۶۷.۶۰B ۰.۵۱%
۴۳ قثابت
قند ثابت خراسان
بورس تهران قند و شکر ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۳,۶۲۹ ۱,۸۵۰.۷۹B ۰.۲۰%
۴۴ ثاژن
سخت آژند
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲,۲۵۷ ۹۰۲.۸۰B ۰.۱۰%
۴۵ ددام
زاگرس فارمد پارس
بورس تهران داروهای شیمیایی و گیاهی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۵,۴۴۱ ۱,۶۳۹.۸۳B ۰.۱۷%
۴۶ سایرا
ایرانیت
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۷,۰۰۱ ۳۱۹.۲۵B ۰.۰۳%
۴۷ اخابر
مخابرات ایران
بورس تهران فرستنده های ارتباطی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۲,۲۵۵ ۱۳۵,۳۰۰.۰۰B ۱۴.۳۳%
۴۸ ستران
سیمان تهران
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۲,۷۹۷ ۴,۸۹۴.۷۵B ۰.۵۲%
۴۹ بکاب
جوشکاب یزد
بورس تهران سیم و کابل عایق ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۸,۰۸۵ ۱۹۴.۸۵B ۰.۰۲%
۵۰ ثنوسا
نوسازی و ساختمان تهران
بورس تهران املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۲,۷۰۶ ۲,۰۲۹.۵۰B ۰.۲۱%
۵۱ خودکفا
خودکفایی آزادگان
فرابورس شکلات ممنوع - متوقف - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده ۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۵,۰۴۱ ۴,۶۲۹.۶۳B ۰.۴۹%
۵۲ مارون
پتروشیمی مارون
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۵۴,۵۱۲ ۲۱۸,۰۴۸.۰۰B ۲۳.۱۰%
۵۳ فجام
جام دارو
بورس تهران سایر محصولات فلزی ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۹,۰۶۰ ۷۲۴.۸۰B ۰.۰۸%
۵۴ رفاه
فروشگاه رفاه
فرابورس خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۱,۴۹۰ ۵,۱۷۵.۲۲B ۰.۵۵%
۵۵ سفارود
فارسیت درود
فرابورس محصولات سیمانی ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱,۲۹۱ ۱۵۶.۱۶B ۰.۰۲%
۵۶ ورنا
سر. رنا
بورس تهران تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۷۶۶ ۶,۰۹۷.۳۶B ۰.۶۵%
۵۷ ساربیل
سیمان آرتا اردبیل
بورس تهران سیمان و گچ ممنوع - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۶,۷۸۹ ۱,۶۲۹.۳۶B ۰.۱۷%
۵۸ لپیام
صنعتی پیام
فرابورس گیرنده های ارتباطی ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۲,۳۳۴ ۴۲۰.۱۲B ۰.۰۴%
۵۹ بایکا
کابلسازی ایران
فرابورس سیم و کابل عایق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۲۸,۳۰۱ ۱,۰۶۹.۷۸B ۰.۱۱%
۶۰ شستان
صنایع پتروشیمی گلستان
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - متوقف - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده ۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۸۲۱ ۳۸۸.۳۳B ۰.۰۴%
۶۱ البرز
بیمه البرز
بورس تهران بیمه غیر زندگی ممنوع - متوقف - به دلیل اصلاح اساسنامه ۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱,۱۲۷ ۴,۵۰۸.۰۰B ۰.۴۸%
۶۲ وخارزم
سر. خوارزمی
بورس تهران زیرگروه سایر واسطه های مالی ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۹۱۷ ۱۱,۴۶۲.۵۰B ۱.۲۱%
۶۳ ثتران
سر. مسکن تهران
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱,۱۶۷ ۱,۴۰۰.۴۰B ۰.۱۵%
۶۴ لسرما
سرماآفرین
بورس تهران سایر ماشین آلات عمومی ممنوع - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۴,۲۶۸ ۶۳۱.۶۶B ۰.۰۷%
۶۵ افرا
افرانت
فرابورس سایر فعالیتهای رایانه ای ممنوع - متوقف - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات ۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۳,۰۸۷ ۱,۹۲۹.۳۸B ۰.۲۰%
۶۶ کطبس
ذغالسنگ نگین
بورس تهران استخراج و انبار زغال سنگ سخت ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۵,۴۵۳ ۱,۰۰۸.۸۱B ۰.۱۱%
۶۷ خمهر
مهرکام پارس
بورس تهران قطعات یدکی ممنوع - متوقف - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه) ۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱,۹۶۰ ۱,۶۲۲.۸۸B ۰.۱۷%
۶۸ قشهد
شهد
بورس تهران قند و شکر ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۶,۴۸۶ ۳,۳۱۸.۶۳B ۰.۳۵%
۶۹ کشرق
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
فرابورس استخراج و انبار زغال سنگ سخت ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۶,۳۵۶ ۵۳۳.۹۰B ۰.۰۶%
۷۰ کپرور
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
فرابورس استخراج و انبار زغال سنگ سخت ممنوع - متوقف - افشای اطلاعات با اهمیت ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۵,۵۴۳ ۵,۵۹۵.۴۸B ۰.۵۹%
۷۱ وسدید
گروه صنعتی سدید
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - نوسان قیمت بیش از 60 درصد ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۷,۹۸۳ ۳,۵۹۶.۶۰B ۰.۳۸%
۷۲ کترام
کاشی تکسرام
بورس تهران کاشی و سرامیک ممنوع - متوقف - نوسان قیمت بیش از 50 درصد ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۳,۲۹۹ ۹۷۳.۱۴B ۰.۱۰%
۷۳ تمحرکه
ماشین سازی نیرو محرکه
بورس تهران تجهیزات بالابر و جابجایی ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱,۶۹۵ ۲۰۶.۵۲B ۰.۰۲%
۷۴ خدیزل
بهمن دیزل
فرابورس تولید وسایل نقلیه موتوری ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۳,۱۲۱ ۳,۱۲۱.۰۰B ۰.۳۳%
۷۵ ثعمرا
عمران و توسعه شاهد
فرابورس املاک و مستغلات ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱,۳۶۳ ۱,۷۷۱.۹۰B ۰.۱۹%
۷۶ ونیرو
سر. نیرو
بورس تهران تولید انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱,۰۶۵ ۷,۴۵۵.۰۰B ۰.۷۹%
۷۷ شپلی
پلی اکریل ایران
فرابورس الیاف مصنوعی ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱,۸۶۳ ۶,۶۵۲.۷۳B ۰.۷۰%
۷۸ شمواد
الیاف مصنوعی
فرابورس شیمیایی پایه به جز کود ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۹,۷۲۲ ۱,۳۹۴.۹۹B ۰.۱۵%
۷۹ فنفت
صنایع تجهیزات نفت
فرابورس تولید آهن و فولاد پایه ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر ۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱,۴۶۰ ۶۴۲.۴۰B ۰.۰۷%