گزارش وقایع بازار ۲۷ آذر ۱۳۹۷ گزارش وقایع بازار ۲۷ آذر ۱۳۹۷ جدید
۱۳۹۷/۰۹/۲۷
روزانه وقایع بازار
گزارش حجم‌های مشکوک ۲۷ آذر گزارش حجم‌های مشکوک ۲۷ آذر جدید
۱۳۹۷/۰۹/۲۷
روزانه حجم مشکوک بازار
نمایی از کارتن ایران (چکارن) نمایی از کارتن ایران (چکارن) جدید
۱۳۹۷/۰۹/۲۷
هفتگی نما شرکت چکارن
تحلیل تکنیکال نماد چکارن تحلیل تکنیکال نماد چکارن جدید
۱۳۹۷/۰۹/۲۷
هفتگی تکنیکال شرکت چکارن
گزارش حجم‌های مشکوک ۲۶ آذر گزارش حجم‌های مشکوک ۲۶ آذر جدید
۱۳۹۷/۰۹/۲۶
روزانه حجم مشکوک بازار