مجامع هفته آتی ۱۲ دی الی ۱۸ بهمن مجامع هفته آتی ۱۲ دی الی ۱۸ بهمن جدید
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
هفتگی مجمع بازار آتی
تحلیل تکنیکال نماد چکاپا تحلیل تکنیکال نماد چکاپا جدید
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
هفتگی تکنیکال شرکت چکاپا
گزارش حجم‌های مشکوک ۰۸ بهمن گزارش حجم‌های مشکوک ۰۸ بهمن جدید
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
روزانه حجم مشکوک بازار
گزارش وقایع بازار ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ گزارش وقایع بازار ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ جدید
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
روزانه وقایع بازار
گزارش وقایع بازار ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ گزارش وقایع بازار ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ جدید
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
روزانه وقایع بازار