نمایی از پالایش نفت اصفهان (شپنا) جدید
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
گزارش وضیعت بنیادی و تکنیکال سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
شپنا